Ðề nghị thành lập

Quỹ Liên Ðới cho Phi Châu

 

Ðề nghị thành lập Quỹ Liên Ðới cho Phi Châu.

Vatican [AFP 24/10/2009] - Các nghị phụ Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu quan ngại về hiện tượng di dân khiến nguy hại đến "chất xám" của lục địa, cho nên đề nghị thiết lập "Một Quỹ Liên Ðới" cho lục địa.

Trong 57 đề nghị được chắt lọc từ các bài phát biểu của các nghị phụ trong gần một tháng làm việc, Thượng hội đồng đặc biệt nhấn mạnh rằng hiện tượng di dân khiến cho lục địa ngày càng mất đi chất xám và trở nên nghèo nàn hơn. Do đó, theo đề nghị của các nghị phụ, Giáo hội tại Phi Châu cần phải "phát huy một tổ chức nội tại để quan tâm đến nhu cầu của những người nghèo nhứt, đặc biệt là khi xảy ra thiên tai". Một cách cụ thể, các nghị phụ mong có một Quỹ Liên đới giữa các giáo phận trên khắp lục địa xuyên qua hệ thống Caritas.

Các nghị phụ đã kêu gọi các chính phủ của lục địa hãy "bảo đảm cho những người túng thiếu nhứt những nhu cầu cơ bản" cũng như được an toàn, bằng cách thiết lập một hệ thống để chấm dứt các cuộc sát hại và bắt cóc.

Ngoài ra, Giáo hội tại Phi Châu cũng kêu gọi sự hòa giải trên toàn lục địa. Ðể thực hiện điều đó, các vị nghị phụ đề nghị các giáo phận và các giáo xứ nên thiết lập "Ủy ban công lý và hòa bình".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page