Ðức thánh cha trao thông điệp của ngài

cho giới trẻ Phi Châu

 

Ðức thánh cha trao thông điệp của ngài cho giới trẻ Phi Châu.

Roma [Zenit 13/10/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI trao thông điệp của ngài cho giới trẻ Phi Châu để thay đổi lục địa.

Nghi thức trao thông điệp đã diễn ra vào cuối buổi lần chuỗi "cho Phi châu và với Phi Châu" tại đại thính đường Phaolo VI hôm thứ Bảy 10 tháng 10 năm 2009.

Qua vệ tinh viễn thông, hàng ngàn sinh viên tại nhiều nước Phi Châu đã thông hiệp với Ðức thánh cha và các nghị phụ Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu trong buổi lần chuỗi. 15 sinh viên Phi Châu có mặt tại Vatican đã đại diện các sinh viên của lục địa để đón nhận thông điệp từ tay Ðức thánh cha. Tại những nơi khác, thông điệp cũng được trao cho các sinh viên tham dự vào buổi lần chuỗi.

Trong bài diễn văn đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng tương lai của Phi Châu tùy thuộc phần lớn vào việc đào tạo người trẻ, nhứt là các sinh viên đại học.

Ðức thánh cha nói: "Trong một bối cảnh như thế, hỡi các bạn trẻ, cha trao cho các con thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate). Trong thông điệp cha nhắc lại sự khẩn thiết phải đề ra một tổng hợp mới về nhân bản liên kết nhân học và thần học".

Ðức thánh cha khuyên các sinh viên Phi Châu đang theo học tại Roma và tại Phi Châu hãy là những tác nhân của điều mà ngài gọi là "bác ái trí thức" trong Giáo hội và trong xã hội. Ðây là một thứ bác ái cần thiết để đương đầu với những thách đố của lịch sử đương đại.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page