Phát biểu của tổng giám đốc Lương Nông

tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới

về Phi Châu

 

Phát biểu của tổng giám đốc Lương Nông tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu.

Roma [AFP 12/10/2009] - Tổng giám đốc tổ chức Lương Nông Thế Giới khẳng định rằng không thể chiến thắng được nghèo đói tại Phi Châu nếu không gia tăng sản xuất nông nghiệp.

Ðược Ðức thánh cha Beneđitô XVI mời tham dự Thượng hội đồng Giám mục thế giới kỳ 2 về Phi Châu, ông Jacques Diouf, Tổng giám đốc tổ chức Lương Nông Thế Giới nói rằng Phi Châu "cần hiện đại hóa các phương tiện và hạ tầng cơ sở trong sản xuất nông nghiệp", nhứt là khi diện tích canh tác bị giới hạn vì ảnh hưởng của nạn phá rừng và thay đổi thời tiết.

Theo ông Tổng giám đốc tổ chức Lương Nông Thế Giới, nước là một vấn đề thiết yếu và lại càng thiết yếu hơn vì những hậu quả của thời tiết hâm nóng vốn có một ảnh hưởng đặc biệt trên những điều kiện sản xuất nông nghiệp.

Ông Diouf cho rằng "để có an toàn thực phẩm" trước tiên cần phải động viên các chính phủ có nguồn tài chính cần thiết. Ðây là vấn đề ưu tiên khi đối phó với những nhu cầu cơ bản của con người.

Ông Tổng giám đốc của tổ chức Lương Nông Thế giới than phiền rằng mỗi năm các nước trong khối an ninh và hợp tác Âu Châu viện trợ cho nông nghiệp tại Phi Châu khoảng 365 tỷ mỹ kim, trong khi đó các tốn phí cho việc vũ trang lại lên đến 1,340 tỷ mỹ kim.

Ông Diouf dự phóng rằng trong khoảng 40 năm nữa, dân số Phi Châu sẽ lên đến hai tỷ người, nghĩa là vượt quá Ấn độ và Trung quốc và như vậy sẽ trở thành thị trường lớn nhứt trên thế giới. Ông khẳng định: trong sự phát triển kinh tế của hành tinh, không thể bỏ qua Phi Châu.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page