Ðối thoại Kitô và Hồi giáo tại Niger

 

Ðối thoại Kitô và Hồi giáo tại Niger.

Roma [Zenit 8/10/2009] - Một vị Giám mục Burkina Faso khẳng định rằng "Giáo hội tại Niger xem cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo là ưu tiên mục vụ hàng đầu".

Vào giữa lúc Ðức tổng giám mục Niamey, Niger, đang tham dự một cuộc đàm phán về hòa bình, Ðức cha Ambroise Ouedraogo, Giám mục Maradi, Burkina Faso, cho biết tại Niger, "không cần phải thực hiện những chương trình hành động phi thường, các cộng đồng tín hữu Kitô, được các vị chủ chăn nâng đỡ, hiện đang tìm cách sống tình huynh đệ đại đồng với anh chị em Hồi giáo, xuyên qua cuộc đối thoại bằng cuộc sống, thái độ lắng nghe và tôn trọng người khác".

Tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Phi Châu, trong bài phát biểu chiều thứ thứ Tư 7 tháng 10 năm 2009, Ðức giám mục Maradi đan cử một thí dụ như sau: "Ủy ban liên giáo phận đặc trách về các quan hệ giữa Hồi giáo và Kitô giáo, đã tổ chức được những khóa huấn luyện qui tụ các tín hữu Kitô cũng như người Hồi giáo".

Ðức cha cho biết: các khóa huấn luyện như thế đều được các linh mục và giáo trưởng Hồi giáo tổ chức chung với nhau. Các tín hữu Kitô và người Hồi giáo đã có thể ngồi lại với nhau, cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ và suy tư về vai trò của các nhà lãnh đạo tôn giáo trong việc giáo dục công dân, ngăn ngừa các cuộc xung đột và chống lại nạn nghèo đói tại Niger".

Ðức cha Ouedraogo nhấn mạnh rằng sự kiện Ðức tổng giám mục Niamey hiện diện trong ủy ban đàm phán hòa bình tại Niger cho thấy chính quyền đánh giá cao sự khả tín của Giáo hội.

Ðức giám mục Maradi nói: "ngày nay, niềm xác tín của chúng tôi là cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo không những là điều có thể thực hiện được mà còn là cần thiết và cấp bách để giải quyết các cuộc xung đột, chiến tranh và bạo động đang cày xéo Phi Châu của chúng tôi và thế giới của chúng ta".

Kết thúc bài chia sẻ, vị Giám mục này cho rằng "nếu muốn có được sự hòa giải cho Phi Châu để mang lại công lý, hòa bình thì các tín hữu Phi Châu cần phải liên kết với nhau". Ngài kêu gọi: "chúng ta cần phải liên kết sức mạnh và tài năng lại để cầu nguyện và hoạt động chung với nhau ngõ hầu một Phi Châu của hòa bình, công lý và tha thứ được phát sinh. Chúng ta đừng sợ phải hy sinh mạng sống bằng cách dựa vào Lời Chúa là Ðấng Cứu thoát và giải phóng chúng ta khỏi mọi sự dữ".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page