Vì tình hình xứ sở

một vị Tổng giám mục Congo rời khỏi

Thượng hội đồng Giám mục thế giới

về Phi châu

 

Vì tình hình xứ sở, một vị Tổng giám mục Congo rời khỏi Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi châu.

Roma [La Croix 8/10/2009] - Vì các cuộc bạo động diễn ra trong xứ sở, một vị Tổng giám mục Congo đang tham dự Thượng hội đồng Giám mục thế giới đành phải về nước.

Ðức cha Francois Xavier Maroy Rusengo, Tổng giám mục Bukavu, miền Ðông Cộng hòa dân chủ Congo, nói rằng ngài cảm thấy có bổn phận phải về nước vì các cuộc bạo động liên tục xảy ra trong giáo phận của ngài.

Như ngài đã chia sẻ trong phiên khoáng đại thứ tư của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu hôm 7 tháng 10 năm 2009, miền đông Cộng hòa dân chủ Congo hiện đang là vùng bị xâu xé bởi các cuộc bạo động và giáo phận của ngài đang là điểm nhắm ưu biệt.

Trong bài chia sẻ trước Thượng hội đồng, Ðức cha Rusengo nói trong nước mắt như sau: "Trong khi chúng tôi đang phát biểu thì các nhân viên mục vụ của Tổng giám phận chung tôi lại phải sống trong lo âu vì những kẻ thù của hòa bình. Một trong những giáo xứ trong Tổng giáo phận chúng tôi đã bị thiêu hủy hôm thứ Sáu 2 tháng 10 năm 2009, các linh mục bị tấn công, một số khác bị những người mặc sắc phục bắt làm con tin và đòi một số tiền chuộc lớn: chúng tôi đã buộc phải đóng tiền chuộc để cứu mạng các linh mục mà họ đe dọa sát hại".

Theo Ðức tổng giám mục Bukavu, mục đích của những người gieo rắc bạo động trên đây là để bắt Giáo hội phải thinh lặng, bởi vì Giáo hội là tổ chức duy nhứt dám đứng ra bênh vực những người đang bị khủng bố, nhục mạ, khai thác và đàn áp. Ðức cha Rusengo cho biết: các cuộc bạo động phát sinh là do có cuộc chiến tranh giành các nguyên liệu trong vùng.

Ðức tổng giám mục Bukavu nhấn mạnh rằng "để thực thi hòa giải, cần phải quan tâm đến những nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng vốn bắt nguồn từ sự tranh giành quyền lợi và các tài nguyên thiên nhiên của xứ sở".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page