Khánh thành Ðại Chủng Viện

Thánh Giuse II tại Xuân Lộc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kết thúc Khóa họp Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam: Khánh thành Ðại Chủng Viện Thánh Giuse II tại Xuân Lộc.

Xuân Lộc, Việt Nam (26.09.2006) - Khoá họp thường niên của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc đã kết thúc. Trong khóa họp nhiều vấn đề của giáo hội đã được trình bầy như: huấn luyện chủng sinh, đào tạo hàng giáo sĩ, làm thế nào củng cố đức tin của giáo dân Việt nam trong hiện tình đất nước và xã hội hôm nay, nhất là trước những tệ đoan xã hội, vấn đề của giới trẻ, vai trò của giáo hội trong về phương diện giáo dục, những phương thức đối mặt với thiên tai qua công tác của ủy ban Bác ái xã hội... Ðặc biệt sau khóa họp, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã đưa ra quan điểm của mình trước tình hình đang xẩy ra không những tại Tổng giáo phận Hà nội mà còn xẩy ra ở nhiều nơi.

Quan điểm của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam trước hiện tình đất nước:

Văn kiện "Quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay" đã nhấn mạnh tới 3 điểm chính:

- Vấn đề đất đai và quyền sở hữu, đề nghị phương thế giải quyết tận gốc rễ;

- Phương tiện truyền thông phải là nhịp cầu liên kết, liên đới và cảm thông chứ không phải với mục đích là gieo rắc hoang mang và nghi kỵ;

- Không thể dùng bạo lực để giải quyết những xung đột, làm thế chỉ tạo thêm bất công.

Kết luận Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam nói lên ý hướng của mình là: "ước mong góp phần tích cực vào việc phát triển đất nước cách ổn định và vững bền, những suy nghĩ này mong được gửi đến tất cả anh chị em đồng đạo cũng như mọi người thành tâm thiện chí. Chúng tôi xác tín rằng khi tất cả chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước trên nền tảng công bằng, sự thật và tình yêu, thì quê hương Việt Nam sẽ ngày càng giàu đẹp, mang lại hạnh phúc ấm no cho mọi người, và góp phần kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn.

Khánh thành Ðại Chủng Viện Thánh Giuse II tại Xuân Lộc:

Cũng trong dịp kết thúc Khóa họp thường niên Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, các vị giám mục đã cùng với 500 linh mục, đông đảo nam nữ tu sĩ và nhiều ngàn giáo dân khánh thành Ðại Chủng Viện thánh Giuse II được xây dựng trên đất Tòa Giám Mục Xuân Lộc. Ðây là một Ðại chủng viện khang trang và rộng rãi nhằm đáp ứng nhu cầu huấn luyện và đào tạo chủng sinh trở thành linh mục cho các giáo phận miền Nam. Ðại chủng viện thánh Giuse II là phần nối dài của Ðại chủng viện Thánh Giuse I ở Saigòn. Sau bao nhiêu năm trời mong ước, nay giấc mơ này mới được thành tựu và đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn về phép tắc và chờ đợi.

 

Lễ khánh thành Ðại Chủng Viện Thánh Giuse II tại Xuân Lộc (Photo: Lm. Nguyễn Văn Tòng)

 

Ðồng Nhân

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page