Chính Quyền Anh Quốc cho phép cải táng

Hài Cốt của Ðức Hồng Y Newman

vị sắp được phong chân phước

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính Quyền Anh Quốc cho phép cải táng Hài Cốt của Ðức Hồng Y Newman, vị sắp được phong chân phước.

Tin Londres, Anh Quốc (Apic 12/08/2008) - Thứ Ba vừa qua, ngày 12 tháng 8 năm 2008, hãng tin Công Giáo Thuỵ Sĩ (Apic) cho biết chính quyền Anh Quốc, qua Bộ Tư Pháp, đã chấp thuận cho phép khai mở phần mộ của Ðức Hồng Y John Henry Newman, tại nghĩa trang Rednall Hill, để đem hài cốt của ngài về cải táng trong Nhà Nguyện Thánh Philippe Néri tại thành phố Birmingham.

Ðược biết hiện nay tại Anh Quốc, còn áp dụng một Bộ Luật của thế kỷ thứ XIX, cấm di chuyển hài cốt từ nghĩa trang về chôn lại trong nhà thờ hay nhà nguyện. Nhưng vì trường họp đặc biệt Ðức Hồng Y John Henry Newman sắp được phong chân phước, nên Sir Suma Chakrabarti, Bộ Trưởng Tư Pháp Chính Phủ Anh Quốc, đã ký quyết định cho phép khai mở phần mộ và cải táng hài cốt của Ðức Hồng Y Newman về Nhà Nguyện Thánh Philippe Néri tại Birmingham. Tại đây, từ nay, Hài Cốt của Ðức Hồng Y Newman được đặt trong Hòm bằng đá cẩm thạch, để khách hành hương có thể đến kính viếng.

Ðược biết, Ðức Hồng Y John Henry Newman sinh tại Londres ngày 21 tháng 2 năm 1801 và qua đời ngày 11 tháng 8 năm 1890. Trước khi trở lại Công Giáo năm 1845, lúc 44 tuổi, ngài là một nhân vật nổi tiếng trong Anh Giáo, và hoạt động trong phong trào đại kết Anh giáo trong thập niên 1830, có tên gọi là "Phong Trào Oxford", nhắm đưa Anh giáo trở về gần hơn với những "gốc nguồn" Công giáo.

Hiện tại án phong thánh cho ngài tiến triển tốt tại Roma; và người ta hy vọng trong tương lai gần đây Ðức Hồng Y John Henry Newman sẽ được phong chân phước. Ðức Hồng Y John Henry Newman là một nhà tư tưởng hiện vẫn còn ảnh hưởng trong giới trí thức thế giới.

Theo Linh Mục Paul Chavasse, tuyên úy của Nhà Nguyện Thánh Philippe Néri tại Birmingham, và cũng là Cáo Thỉnh Viên của Án Phong Thánh cho Ðức Hồng Y Newman, thì việc cải táng hài cốt của Ðức Hồng Y Newman từ nghĩa trang Rednall Hill, một nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô Birmingham, về Nhà Nguyện Thánh Philippe Néri, là Nhà Nguyện dâng kính Ðức Hồng Y Newmn, tại Birmingham, là do yêu cầu của Toà Thánh Vatican, trong tiến trình làm án phong thánh cho ngài.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page