Các Tín Hữu Công Giáo khắp nơi

hân hoan chuẩn bị mừng

Lễ Mẹ Maria hồn xác lên trời

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Tín Hữu Công Giáo khắp nơi hân hoan chuẩn bị mừng Lễ Mẹ Maria hồn xác lên trời.

(Radio Veritas Asia 12/08/2008) - Thứ Sáu, ngày15 tháng 8 năm 2008, trong toàn thể giáo hội công giáo là ngày lễ trọng kính Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời. Tín hữu công giáo khắp nơi đang chuẩn bị mừng lễ Mẹ cho thật xứng đáng có thể!

Tại Pháp, mỗi giáo phận đều có ít ra là một Trung Tâm hành hương kính Ðức Mẹ. Trong thời gian trước hoặc liền sau ngày 15 tháng 8, Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, đều có những cuộc hành hương, những cuộc họp nhau cầu nguyện và suy niệm, những cuộc rước kiệu, tất cả đều quy về việc tôn kính con thảo đối với Mẹ Maria.

Nằm giữa mùa nghỉ Hè, Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15 tháng 8, mời gọi các tín hữu hãy thoát ra khỏi cảnh sống thường ngày, hãy đặt đời sống và ơn gọi của mình trong viễn tượng đúng và phù hợp với niềm Tin Kitô, hãy nâng tâm hồn mình lên cùng Thiên Chúa, hãy nghĩ đến những việc đạo đức thiêng liêng.

Việc mừng Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, -- mà anh chị em chính thống chúng ta gọi là "Lễ Ðức Mẹ Ngủ", đã bắt đầu từ thời xa xưa, từ thế kỷ thứ VI. Theo bước chân của thánh Grêgôriô thành Tours (sống vào thế kỷ thứ VI), thánh Albertô Cả, thánh Tômasô Aquinô và thánh Bonaventura (thế kỳ XIII) -- tất cả đều đã suy niệm về những năm tháng cuối cùng của cuộc đời Mẹ Maria trên trần gian này.

Ðến triều giáo hoàng của Ðức Piô XII, sau khi đã tham khảo ý kiến của tất cả các giám mục, ngài đã long trọng định tín Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, vào ngày mùng 1 tháng 11 năm 1950, như sau: "Ðức Maria trọn đời đồng trinh, Mẹ vô nhiễm của Thiên Chúa, sau khi đã hoàn tất cuộc sống trên trần gian, đã được nâng lên cả hồn lẫn xác vào hưởng vinh quang thiên quốc."

Tại BaLan, hằng năm vào dịp hành hương tháng 8 này, một phần ba trong tổng số 10,000 giáo xứ công giáo, đều có tổ chức hành hương về Jasna Gora, có nghĩa là "Núi Ánh Sáng", tại thành phố Czestochowa, để mừng lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, vào ngày 15 tháng 8, và tiếp đó mừng lễ Ðức Mẹ Ðen Czestochowa, vào ngày 26 tháng 8.

Trung Tâm Thánh Mẫu Jasna Gora, là trung tâm thánh mẫu nổi tiếng toàn quốc BaLan, với lượng người hành hương tuôn về đó hầu như suốt năm, nhưng với cao điểm là vào tháng 8 hằng năm.

Theo thống kê đáng tin, do các Tu Sĩ dòng thánh Phaolô thực hiện, thì trong năm 2007 tổng cộng có 4.5 triệu khách hành hương đến Jasna Gora, từ 81 quốc gia trên thế giới. Từ thế kỷ thứ XIV đến nay, Ðền Thánh Mẫu Jasna Gora, được giao cho các Cha dòng Thánh Phaolô chăm sóc.

Với lượng khách hành hương đông như thế, các tu sĩ phụ trách nơi hành hương này phải luôn cảnh tỉnh đề phòng những trường hợp tiêu cực có thể xảy ra. Ðó là những kẻ xấu lợi dụng khách hành hương ở xa mới đến, để gạt bán hàng lưu niệm giả mạo, bán vé giả để vào cửa tham dự những sinh hoạt đặc biệt, hoặc để vào viếng các nơi thánh. Các tu sĩ đặc trách nơi địa điểm hành hương, phải đặt những tấm bảng cảnh báo: coi chừng kẻ cắp, coi chừng bị gạt, coi chừng hàng lưu niệm giả... vân vân... Cha Sebastian Matecki, tu viện trưởng tại Jasna Gora, tâm sự như sau: "Ðây là việc đáng tiếc. Chúng tôi nhận thấy có vài người lạm dụng kiếm tiền bằng những phương pháp không chính đáng tại những nơi thánh như vậy... Những kẻ lạm dụng này thường nhân danh tu viện chúng tôi để bán những món hàng lưu niệm với giá mắc, nại lý do lấy tiền để giúp cho tu viện chúng tôi. Nhưng thật sự, họ đâu có liên hệ gì với chúng tôi, và cũng không làm điều gì tốt cho nơi hành hương Jasna Gora này." Và không phải chỉ có những "con buôn" mới lợi dụng khách hành hương. Ðôi khi cũng xảy ra trường hợp khách hành hương "ăn mặc" hoặc hành xử không phù hợp với nơi thánh. Họ xem ra không phải đi hành hương mà đi nghỉ hè!

Chúng ta hãy hiệp thông với tất cả mọi tín hữu trên thế giới chuẩn bị mừng lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời một cách xứng đáng nhất có thể !

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page