Tâm thư của Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội

Chia Buồn với những Nạn Nhân

Tai Nạn Xe Bus tại Houston, Hoa Kỳ

 

 Hình ảnh chiếc Xe Bus sau biến cố tai nạn xảy ra

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tâm thư của Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội Chia Buồn với những Nạn Nhân Tai Nạn Xe Bus tại Houston, Hoa Kỳ.

 

Tòa Tổng Giám Mục

40 phố Nhà Chung - Hà Nội

Ngày 10 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:


Leha Nguyen, 45 tuổi, người sống sót trong tai nạn xe bus khủng khiếp tại Houston, đang tường thuật cho các ký giả về biến cố lúc tai nạn xảy ra, trong một buổi họp truyền thông tại Bệnh Viện Wilson N. Jones Medical Center. Tai nạn xe bus đã làm cho 14 người bị chết và 40 người bị thương.


Cha Vũ Thành

Chủ tịch Cộng đồng Công giáo Việt nam

Tổng giáo phận Galveston-Houston

Hoa Kỳ

 

Thưa Cha,

Ðược tin đoàn hành hương về Ðại hội Thánh mẫu Missouri, gồm giáo dân thuộc các giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt nam, Ðức Mẹ Lavang, Ðức Mẹ Lộ đức và Ðức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể thuộc Tổng Giáo phận Galveston - Houston đã gặp tai nạn trên đường đi với số anh chị em tử vong quá cao, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Cha, đến các Giáo xứ và đặc biệt đến gia đình các anh chị em gặp nạn.

Ðây là một tin buồn lớn vì số anh chị em tử vong nặng nề hơn cả trận bão Katrina khốc liệt. Hơn nữa đây là một mất mát lớn cho các giáo xứ vì đa số anh chị em tử nạn là những thành viên cốt cán, năng động, tích cực họat động tông đồ trong các phong trào đạo đức.

Tuy nhiên đây là những cái chết cao quí vì chết đang lúc thi hành nhiệm vụ đạo đức cao quí. Các anh chị em này luôn hiến dâng thời giờ, tiền của, sức lực cho Chúa và cho Hội Thánh. Hôm nay cuộc hiến dâng đi đến tận cùng vì anh chị em đã hiến dâng tất cả, kể cả mạng sống. Ðó là những tấm gương đáng cho chúng ta noi theo.

Tôi xin hiệp ý với Cha, với các giáo xứ liên hệ và với gia đình, thân nhân của các anh chị em nạn nhân, trong lời cầu nguyện. Xin Chúa đón nhận những linh hồn của những người rất cao quí mà chúng ta rất mến thương này. Và cũng xin Chúa an ủi Cha, an ủi các giáo xứ, và đặc biệt an ủi các thân nhân còn sống trong những lúc buồn thương tang tóc này.

Hiệp thông sâu xa trong kinh nguyện.

 

+ Giuse Ngô Quang Kiệt

Tổng Giám Mục Hà Nội

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page