Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm

Cha Hoàng Văn Ðạt, Dòng Tên

làm Tân Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm Cha Hoàng Văn Ðạt, Dòng Tên, làm Tân Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh.

Vatican (Vat. 4/08/2008) - Ngày 4-8-2008, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã bổ nhiệm Linh Mục Cosme Hoàng Văn Ðạt, 61 tuổi, dòng Tên, làm Tân Giám Mục giáo phận Bắc Ninh.


Hình ảnh khi hay tin được bổ nhiệm làm Giám Mục và giáo dân vội vàng chúc mừng Cha trong lúc cha làm chủ khảo Hội Thi Thánh Kinh Hè 2008 tại Giáo Phận Lạng Sơn.


Cha Hoàng Văn Ðạt sinh tại Xuân Lai, Bắc Ninh ngày 20 tháng 7 năm 1947. Gia nhập dòng Tên năm 1967. Tuyên khấn lần đầu năm 1970. Học triết và thần học tại Giáo Hoàng Học Viện Pio X Ðà Lạt trong các năm 1970-1976. Thụ phong Linh Mục ngày 5 tháng 6 năm 1976. Khấn trọn tại Thủ Ðức năm 1982.

Sau khi thụ phong Linh Mục cha Ðạt đã là giám đốc các thỉnh sinh dòng Tên tại Thủ Ðức, tiếp đến cha đặc trách tập viện dòng Tên trong các năm 1978-1988, khi nhiều linh mục dòng Tên kể cả Cha Bề Trên Tỉnh bị ngồi tù. Trong suốt thời gian từ 1977 đến 2002, Cha Ðạt đã nhiệt tình huấn luyện và dạy học cho các Tu Sinh tại Dòng Tên về các môn Thần Học, Tu Ðức, Luật Dòng. Cha Ðạt cũng đã là cha xứ một họ đạo nhỏ tại Sài Gòn, rồi tuyên úy trại cùi và phụ tá giám học năm thứ ba tại Thủ Ðức. Từ năm 1997 cha cũng cộng tác với chương trình thường huấn cho các linh mục và nữ giáo dân tận hiến giữa đời của giáo phận Bắc Ninh. Từ năm 2005 đến 2008 cha là linh hướng đại chủng viện Hà Nội.

Giáo phận Bắc Ninh rộng 24,600 cây số vuông, có 7 triệu 181 ngàn dân trong đó có 131 ngàn tín hữu công giáo sống trong 46 giáo xứ. Giáo Phận Bắc Ninh có 28 linh mục triều, 306 nữ tu và 39 chủng sinh. Từ tháng 9 năm 2006, sau khi Ðức Cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến qua đời, giáo phận trống tòa và được Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt Tổng Giám Mục Hà Nội giám quản.

Giáo phận Bắc Ninh nằm trên địa bàn 5 tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc; 3 huyện thuộc Thành Phố Hà Nội và một số xã, huyện thuộc các tỉnh: Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương. Dân cư vùng đồng bằng và trung du đa số sinh sống bằng nghề nông. Vùng thượng du ngoài nghề nông là chủ yếu, còn có thêm phụ thu nhờ lâm sản.

Một số sông lớn chảy trên địa bàn giáo phận là: sông Ðuống, sông Hồng, sông Thái Bình, sông Lô, sông Gầm, sông Cả, sông Ðáy Trên, sông Cầu, sông Công, sông Cà Lỗ, sông Thương, sông Lục Nam.

Sắc tộc Trên địa bàn giáo phận, miền thượng du có một số đồng bào dân tộc ít người như: Sán Dìu, H'Mông, Dao, Mèo, Cao Lan, Hoa, Tày, Nùng sinh sống.

 

Joseph Trương

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page