Lịch Trình Chuyến Tông Du của ÐTC Benedict XVI

đến Sydney trong dịp Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới Kỳ 23

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lịch Trình Chuyến Tông Du của Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI đến Sydney trong dịp Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới Kỳ 23.

- Thứ Bảy, 12/07/2008 Fiumicino (Rome)

10.00 Khởi hành từ Phi Trường Quốc Tế Leonardo da Vinci tại Fiumicino (Rome), trực chỉ Phi Trường Darwin / Căn Cứ Quân Sự của Không Lực Hoàng Gia Úc.

- Chúa Nhật, 13/07/2008 Darwin


Phái Ðoàn Chính Phủ Australia và Ðại Diện Giáo Hội  Giáo Hội Công Giáo Australia tiếp đón ÐTC tại Phi Trường.


9.15 Ðáp xuống Phi Trường Darwin / Căn Cứ Quân Sự của Không Lực Hoàng Gia Úc / Tạm dừng để bảo trì và tiếp nhiên liệu

10.30 Khởi hành từ Phi Trường Darwin / Căn Cứ Quân Sự của Không Lực Hoàng Gia Úc, trực chỉ Phi Trường Richmond Sydney / Căn Cứ Quân Sự của Không Lực Hoàng Gia Úc

15.00 Ðáp xuống Phi Trường Richmond Sydney / Căn Cứ Quân Sự của Không Lực Hoàng Gia Úc

15.15 Di chuyển bằng xe hơi từ Phi Trường Richmond Sydney / Căn Cứ Quân Sự của Không Lực Hoàng Gia Úc đến Nhà Nghỉ Riêng

Chương trình cá nhân cho đến sáng Thứ Năm 17/7/2008

- Thứ Năm, 17/07/2008 Sydney

7.30 Thánh Lễ Riêng tại Nguyện Ðường trong Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St Mary, Sydney

9.00 Nghi Thức chào mừng tại Dinh Thống Ðốc, Sydney Diễn từ của Ðức Thánh Cha

9.30 Di chuyển bằng xe hơi từ Dinh Thống Ðốc đến Trung Tâm Mary MacKillop, Sydney

9.45 Cầu nguyện tại Nguyện Ðường Mary MacKillop

10.00 Di chuyển bằng xe hơi từ Trung Tâm Mary MacKillop đến Dinh Tổng Toàn Quyền, Sydney

10.05 Thăm viếng xã giao vị Tổng Toàn Quyền Úc-đại-lợi tại Dinh Tổng Toàn Quyền / Gặp gỡ Thủ Tướng Úc-đại-lợi tại Dinh Tổng Toàn Quyền

11.05 Di chuyển bằng xe hơi từ Dinh Tổng Toàn Quyền đến Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St Mary

11.30 Về tới Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St Mary

14.20 Di chuyển bằng xe hơi từ Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St Mary đến Bến Tàu Rose Bay, Sydney / Nghi lễ chào mừng ngắn gọn với các vũ điệu và ca khúc dân tộc do Thổ Dân Úc-đại-lợi trình diễn tại Bến Tàu Rose Bay

14.45 Ðức Thánh Cha lên du thuyền Sydney 2000, trực chỉ bến tàu Barangaroo ở phía Ðông Cảng Darling

15.30 Cập bến Barangaroo, phía Ðông Cảng Darling / Nghi thức chào mừng của giới trẻ tại Barangaroo, phía Ðông Cảng Darling Diễn từ của Ðức Thánh Cha

16.45 Di chuyển bằng Giáo Hoàng Xa từ Barangaroo đến Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary, Sydney (Xem lộ trình)

- Thứ Sáu, 18/07/2008

7.30 Thánh Lễ Riêng tại Nguyện Ðường trong Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St Mary, Sydney

9.30 Các cuộc tiếp kiến riêng với Thống Ðốc tiểu bang New South Wales, Thủ Hiến tiểu bang New South Wales, và Thị Trưởng thành phố Sydney cùng với gia đình họ tại Phòng Tiếp Tân của Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary

10.25 Ði bộ từ Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St Mary đến Khu Hầm Mộ trong Nhà Thờ Chính Tòa St Mary

10.30 Gặp gỡ đại kết giữa các Kitô-giáo tại Khu Hầm Mộ trong Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary Diễn từ của Ðức Thánh Cha

11.15 Ði bộ từ Khu Hầm Mộ đến Chapter Hall trong Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary

11.20 Gặp gỡ đại diện các tôn giáo khác tại Chapter Hall trong Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary Diễn từ của Ðức Thánh Cha

12.00 Ði bộ từ Chapter Hall đến Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary

12.30 Dùng bữa trưa với đại diện giới trẻ tại Phòng Tiếp Tân thuộc Nhà Xứ Nhà Thờ Chánh Tòa St. Mary

14.55 Ði bộ từ Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St Mary đến Nhà Thờ Chính Tòa St Mary


Dân chúng vui mừng vẫy tay chào khi chuyến máy bay của ÐTC chuẩn bị hạ cánh tại Phi Trường.


15.00 Chủ sự cầu nguyện lúc khởi đầu chương trình Chặng Ðàng Thánh Giá tại quảng trường ở mặt tiền đường Nhà Thờ Chính Tòa St Mary/ Ðức Thánh Cha sẽ đọc lời nguyện kết thúc Chặng Thứ Nhất, sau đó ngài sẽ đi đến Khu Hầm Mộ trong Nhà Thờ Chính Tòa để theo dõi những chặng kế tiếp qua màn ảnh TV

18.30 Di chuyển bằng xe hơi từ Nhà Thờ Chính Tòa St Mary đến Nhà Thờ Thánh Tâm tại viện Ðại Học Công Giáo Notre Dame

18.45 Gặp gỡ các bạn trẻ kém may mắn thuộc trung tâm cai nghiện của Ðại Học Notre Dame trong Nhà Thờ Thánh Tâm Diễn từ của Ðức Thánh Cha

19.45 Di chuyển bằng xe hơi từ Nhà Thờ Thánh Tâm thuộc Ðại Học Notre Dame đến Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St Mary

20.00 Về tới Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St Mary

- Thứ Bảy, 19/07/2008

9.00 Ði bộ từ Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St Mary đến Nhà Thờ Chính Tòa

9.30 Thánh Lễ với các Giám Mục Úc Châu, các chủng sinh, các tập sinh (bao gồm nghi thức cung hiến bàn thánh mới) tại Nhà Thờ Chính Tòa Bài giảng của Ðức Thánh Cha

11.30 Trở về Phòng Thánh

11.45 Ði bộ từ Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary đến Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary

12.15 Dùng bữa trưa với các Giám Mục Úc Châu và Ðoàn Tùy Tùng Giáo Hoàng tại Phòng Tiếp Tân của Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary

18.30 Di chuyển bằng xe hơi từ Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary đến Trường Ðua Randwick, Sydney

19.00 Ðêm Canh Thức với giới trẻ tại Trường Ðua Randwick Diễn từ của Ðức Thánh Cha

21.00 Di chuyển bằng xe hơi từ Trường Ðua Randwick đến Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary

21.30 Về tới Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary

- Chúa Nhật, 20/07/2008

8.30 Di chuyển bằng xe hơi từ Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary đến bãi trực thăng trong khu quân sự Victoria Barracks, Sydney

8.45 Ðến bãi trực thăng Victoria Barracks / Ðức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng bay trên vòm trời khu Trung Tâm Chòm Sao Nam Thập Tự (bao gồm Công Viên Centennial và Trường Ðua Randwick)

9.15 Di chuyển bằng Giáo Hoàng Xa từ bãi trực thăng Victoria Barracks tiến về Trường Ðua Randwick/ Ðức Thánh Cha dùng Giáo Hoàng Xa dạo quanh Trung Tâm Chòm Sao Nam Thập Tự (Công Viên Centennial và Trường Ðua Randwick) nơi giới trẻ đang tụ tập nghinh đón ngài.

9.45 Ðến Phòng Thánh được thiết lập tại Trường Ðua Randwick

10.00 Thánh Lễ Bế Mạc Ðại Hội Thế Giới Trẻ kỳ 23 tại Trường Ðua Randwick Bài giảng của Ðức Thánh Cha / Kinh Truyền Tin / Diễn từ của Ðức Thánh Cha

12.15 Trở về Phòng Thánh

12.30 Di chuyển bằng xe hơi từ Trường Ðua Randwick đến Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary

13.00 Về đến Nhà Xứ, Dùng bữa trưa với Ðoàn Tùy Tùng

18.00 Gặp gỡ Mạnh Thường Quân và Ban Tổ Chức Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới kỳ 23 tại Phòng Tiếp Tân của Nhà Xứ Nhà Thờ Chánh Tòa St Mary và tại Chapter Hall thuộc Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary Diễn từ của Ðức Thánh Cha

19.00 Ði bộ từ Chapter Hall thuộc Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary trở về Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa

- Thứ Hai, 21/07/2008

7.00 Thánh Lễ Riêng tại Nguyện Ðường trong Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St Mary, Sydney

8.35 Nghi thức từ giã tại Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary

8.45 Di chuyển bằng Giáo Hoàng Xa từ Nhà Xứ Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary đến Công Viên Domain

8.50 Gặp gỡ các thiện nguyện viên của Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới kỳ 23 tại Công Viên Domain / Diễn từ của Ðức Thánh Cha

9.10 Di chuyển bằng xe hơi từ Công Viên Domain đến Phi Trường Quốc Tế Sydney

9.30 Nghi lễ tiễn đưa tại Phi Trường Quốc Tế Sydney Diễn từ của Ðức Thánh Cha

10.00 Ðáp chuyến bay rời Phi Trường Quốc Tế Sydney, trực chỉ Phi Trường Darwin

13.50 Tới Phi Trường Darwin, Tạm dừng để bảo trì và tiếp nhiên liệu

15.05 Ðáp chuyến bay rời Phi Trường Darwin, trực chỉ Phi Trường Ciampino, Rome

23.00 Về tới Phi Trường Ciampino, Rome.

 

Mỹ Hạnh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page