Lịch sử Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lịch sử Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới:

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long


Logo Ngày Giới Trẻ Thế Giới của những năm từ 2008 trở về trước.


1984 Khởi đầu vào năm 1984, Cuộc gặp gỡ Bạn Trẻ quốc tế ngày Chúa Nhật Lễ Lá ở Roma nhân dịp Năm Thánh ơn Cứu Ðộ của Chúa. Ngày lễ Chúa nhật Phục sinh đức Thánh Cha trao cho các Bạn Trẻ cây Thánh Gía ngày Ðại Hội giới trẻ trong tương lai.

1985 Cuộc gặp gỡ các Bạn Trẻ quốc tế ngày Chúa Nhật lễ lá, nhân dịp Năm dành cho người Trẻ ở Roma. Ðức Thánh Cha gửi tới gìới trẻ hoàn cầu ngày 31.03.1983 tông thư của Ngài. Ngày 20.12.1985 ngài loan báo quyết định thành lập tổ chức Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới.

1986 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ nhất được tổ chức ở các Giáo phận ngày Lễ Lá 23.03.1986 với chủ đề: "Ðức Ki-tô là Ðấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em." (1 Phero 3,15).

1987 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ hai ở Buenos Aires, Argentina từ 11-12 tháng Tư 1987 với chủ đề: "Chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa giữa chúng ta." (1 Gioan4,16).

1988 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ ba được tổ chức ở các Giáo phận ngày Lễ Lá 27.03.1988 với chủ đề: Anh em hãy làm những gì Ngài bảo" (Gioan2,5)

1989 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ tư ở Santiago de Compostela, Spanien, từ 15-20 tháng Tám 1989 với chủ đề: Thầy là thân cây nho, anh em là cành nho. (Gioan 15,5)

1990 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ năm được tổ chức ở các Giáo phận ngày Lễ Lá 08.04.1990 với chủ đề: Thầy là thân cây nho, anh em là cành nho. (Gioan 15,5)

1991 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ sáu ở Czestochawa, Polen từ 10-15 tháng Tám 1991, với chủ đề: Anh em đã tiếp nhận Chúa Thánh Thần, Ðấng làm cho anh em nên con cái Thiên Chúa. (Roma 8,15)

1992 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ bảy được tổ chức ở các Giáo phận ngày Lễ Lá 12.04.1992, với chủ đề: Anh em hãy đi đến khắp mọi nơi trên thế giới và loan truyền Tin Mừng của Thầy. (Mc 16,15)

1993 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ tám được tổ chức ở Denver, USA, từ 10-15 tháng tám 1993, với chủ đề: Thầy đến, để anh em có được sự sống dồi dào. (Goan 10,10)

1994 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ chín được tổ chức ở các Giáo phận ngày Lễ Lá 27.03.1994, với chủ đề:Như Cha thầy đã sai thầy, Thầy cũng sai các con như vậy. (Gioan 20,21)

1995 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ mười ở Manila, Philuật tân từ 10-15 tháng Giêng 1995, với chủ đề: Như Cha thầy đã sai thầy, Thầy cũng sai các con như vậy. (Gioan 20,21)

1996 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ mười một được tổ chức ở các Giáo phận ngày Lễ Lá 31.03.1996, với chủ đề: Thưa Thầy, ngoài Thầy chúng con biết theo ai? Thầy có Lời hằng sống. (Gioan 6,68)

1997 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ mười hai ở Paris, Pháp từ 19-24 tháng tám 1997, với chủ đề: Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Hãy đến và xem! (Gioan 1,38-39)

1998 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ mười ba được tổ chức ở các Giáo phận ngày Lễ Lá 05.04.1998, với chủ đề: Ðức Chúa Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều. (Gioan14,26)

1999 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ mười bốn được tổ chức ở các Giáo phận ngày Lễ Lá 28.03.1999, với chủ đề: Ðức Chúa Cha yêu mến các con! (Gioan 16, 27)

2000 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ mười lăm ở Roma, Ý từ 15-20 tháng Tám 2000, với chủ đề: Ngôi Lời đã làm người phàm và cư ngụ ở giữa chúng ta. ( Gioan 1, 14)

2001 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ mười sáu được tổ chức ở các Giáo phận ngày Lễ Lá 08.04.2001, với chủ đề: Ai muốn làm môn đệ Thầy hãy từ bỏ chính mình, vác thập gía hằng ngày và theo Thầy! (Lc 9,23)

2002 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ mười bảy ở Toronto, Canada, với chủ đề: Anh em là muối đất, là ánh sáng trần gian. (Mt 5,13-14)

2003 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ mười tám được tổ chức ở các Giáo phận ngày Lễ Lá 13.04.2003, với chủ đề: Ðây là Mẹ con. (Gioan 19,27)

2004 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ mười chín được tổ chức ở các Giáo phận ngày Lễ Lá 04.04.2004, với chủ đề: Chúng tôi muốn nhìn gặp Chúa Giêsu. (Gioan 12,21)

2005 Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ hai mươi ở các Colonia (Koeln), Ðức quốc, từ 16-21 Tháng Tám 2005, với chủ đề: Chúng tôi đến thờ lạy Người (Mt 2, 2)

2006 Ngày chúa nhật Lễ Lá 09.04.2006 Ðại hội giới trẻ lần thứ hai mươi mốt được tổ chức ở các Giáo phận với chủ đề: "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi" (Tv 119, 105)

2007 Chúa nhật lễ Lá 01.04.2007 Ðại hội giới trẻ lần thứ hai mươi hai được tổ chức ở các giáo phận với chủ đề: "Như Thầy đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau." (Ga 13,34)

2008 Ngày Ðại hội giới trẻ thế giới lần thứ hai mươi ba từ 15-20 tháng Bảy 2008, ở Tổng giáo phận Sydney bên Úc châu với chủ đề: "Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giudê, Samari và cho đến tận cùng trái đất." (Cv 1,8).

 

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

July 2008

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page