Ðức Thánh Cha Bổ Nhiệm

Tân Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bổ Nhiệm Tân Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh.

Tin Vatican (Apic 9/07/2008) - Thứ Tư, mùng 9 tháng 7 năm 2008, ÐTC Bênêđitô XVI đã nhận đơn từ nhiệm của Ðức Hồng Y José Saraiva Martins, tổng trưởng bộ phong thánh, vì lý do đã đến hạn tuổi nghỉ hưu, và đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Angelo Amato, đương nhiệm Tổng Thư Ký Bộ Giáo Lý Ðức Tin, lên thay thế. Ðức Tổng Giám Mục Angelo Amato, tu sĩ dòng Don Bosco, năm nay 70 tuổi, Tân Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh, một chuyên viên môn kitô học, đã được thụ phong linh mục tháng 12 năm 1967, là giáo sư và là Phó Viện Trưởng Ðại Học Don Bosco (Salesianum) từ năm 1991 đến năm 2000.

ÐTC cũng đồng thời bổ nhiệm Linh Mục Dòng Tên, người Tây Ban Nha, Giáo Sư Thần Học Tín Lý tại Giáo Hoàng Ðại Học Ðường Gregoriana và là Tổng Thư Ký Uỷ Ban Quốc Tế các Thần Học Gia, làm Tổng Thư Ký của Bộ Giáo Lý Ðức Tin, thay thế Ðức Tổng Giám Mục Angelo Amato. Ðó là Linh Mục Luis Francisco Ladaria Ferrer, sinh năm 1944. Với chức vụ mới Tổng Thư Ký Bộ Giáo Lý Ðức Tin, ngài được thăng chức Tổng Giám Mục.

Ðây là lần đầu tiên một tu sĩ dòng tên được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Thư Ký Bộ Giáo Lý Ðức Tin, nhân vật cao cấp hàng thứ 2 của Bộ. Vị tân Tổng Thư Ký Bộ Giáo Lý Ðức Tin năm nay 64 tuổi. Ngài đã gia nhập dòng tên tháng 10 năm 1966, và đã được thụ phong linh mục tháng 7 năm 1973.

Từ năm 1986 đến năm 1994, Ðức Tân Tổng Giám Mục Luis Francisco Ladaria Ferrer là phó viện trưởng Ðại Học Gregoriana, Là chuyên viên về Thần Học Tín Lý, ngài là cố vấn của Bộ Giáo Lý Ðức Tin từ năm 1995, và là Tổng Thư Ký của Uỷ Ban Thần Học QuốcTế từ năm 2004.

Ðược biết Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, trước khi được chọn kế vị Thánh Phêrô ở ngai toà Roma, là Chủ Tịch của Uỷ Ban Thần Học Quốc Tế, trong tư cách là Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page