Ðức Giám Mục Thái Bình

Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Cầu Nguyện

Cho Hội Ðồng Mục Vụ Giáo Phận

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Giám Mục Thái Bình Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Cầu Nguyện Cho Hội Ðồng Mục Vụ Giáo Phận.

Thái Bình, Việt Nam (3/07/2008) - Trước đó, khi đi dâng lễ ở một số nơi, tôi đã nghe ngóng một số ông trong Hội đồng Mục vụ (HÐMV) Giáo xứ nhắc nhau, thông tin cho nhau là thứ Năm (3.7.2008) sẽ có thánh lễ cho Hội đồng Mục vụ Giáo phận.


Ðức Giám Mục Thái Bình Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Cầu Nguyện Cho Hội Ðồng Mục Vụ Giáo Phận.


Ngày 3/07/2008, đúng 9 giờ, Ðức cha P.X. Nguyễn Văn Sang và một số cha giáo sư đã dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Hội đồng Mục vụ Giáo phận tại nhà nguyện Tòa Giám Mục. Sau thánh lễ, quý ông, quý bà trong Hội đồng Mục vụ (HÐMV) đã chầu Thánh Thể một giờ.

Trong thánh lễ, Ðức cha P.X. Sang đã chia sẻ cho quý vị trong Hội đồng Mục vụ (HÐMV) nhiều điều thật chí lí. Ngài cho rằng: Hội đồng Mục vụ (HÐMV) có tầm quan trọng lớn lao. Quan trọng và cần thiết cho đến nỗi ngay đến giáo luật của Giáo Hội cũng có đề cập đến (điều 511-514 nói rõ: Hội đồng Mục vụ (HÐMV) dưới quyền Ðức Giám mục, được Ðức Giám mục Giáo phận triệu tập, chỉ định, chủ toạ hoặc bãi nhiệm, được triệu tập một năm ít là một lần; nên cử vào Hội đồng Mục vụ (HÐMV) những tín hữu trổi vượt về đức tin, hạnh kiểm tốt và khôn ngoan; bộ giáo luật 1983 trang 173-174). Ðôi khi Giám mục phải nghe theo, "vâng lời" Hội đồng Mục vụ (HÐMV). Chẳng hạn như đến một xứ nào đó, quý ông bảo: "Ðức cha ơi, 8 giờ 45 rước nhé!" Giám mục cũng phải nghe theo, thậm chí chân sưng phù nhưng cũng phải "vâng lời" Hội đồng Mục vụ (HÐMV) để đi rước vòng quanh nhà thờ! Tất cả để nói lên sự đồng lòng hiệp ý xây dựng Hội Thánh, đặc biệt xây dựng Hội Thánh địa phương.

Vào Hội đồng Mục vụ (HÐMV) là một sự hy sinh lớn, nhiều khi phải bỏ công ăn việc làm, thời gian, tiền bạc để lo việc chung. Thế nhưng có nhiều người đã sẵn lòng, quảng đại tích cực tham gia vào Hội đồng Mục vụ (HÐMV). Tạ ơn Chúa về điều này.

Hội đồng Mục vụ (HÐMV) cũng được mời gọi phải luôn sống về mọi mặt: về đức tin, đức cậy, đức mến và đời sống mẫu mực trong tương quan giao tế hàng ngày không chỉ trong gia đình mà còn đối với tất cả mọi người. Nhờ vậy, mỗi người góp phần tích cực vào việc truyền giáo. Hội đồng Mục vụ (HÐMV) cũng được mời gọi sống hiệp nhất, đoàn kết, yêu thương để cùng cộng tác cách đắc lực với cha xứ và Giám mục hầu làm thăng tiến Giáo xứ. Ngài còn nhấn mạnh, ngoài ra còn phải luôn có tinh thần học hỏi về Kinh Thánh và Giáo lý để làm giàu đời sống thiêng liêng cho bản thân và có điều kiện đem chia sẻ cho người khác.

Kết thúc thánh lễ, một vị trong Hội đồng Mục vụ (HÐMV) đã đại diện cám ơn Ðức cha và quý cha đồng tế. Một vị khác đã dâng Ðức cha bó hoa tươi thắm tượng trưng tấm lòng thành của 90 Ban Hội đồng Mục vụ (HÐMV) Giáo xứ.

Thiết nghĩ, quan tâm, chăm lo cho Hội đồng Mục vụ (HÐMV) là điều hết sức cần thiết, quan trọng và hết sức cấp bách. Hội đồng Mục vụ (HÐMV) xây dựng, phục vụ Giáo xứ đã đành, nhưng còn gắn với việc truyền giáo thì quả là điều lý tưởng. Tất cả nhằm xây dựng Hội Thánh địa phương mỗi ngày một vững bền và thăng tiến hơn.

 

Lm Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page