Hơn 2,000 tân tòng nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội

trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh năm 2008 tại Kontum

 

Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh rửa tội cho người anh em Jrai

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hơn 2,000 tân tòng nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh năm 2008 tại Kontum.


Cha Trần Sĩ Tín rửa tội cho anh chị em Jrai.


Kontum, Việt Nam (22/03/2008) - Theo nguồn tin từ Văn Phòng Tòa Giám Mục Kontum, thì năm 2008, trong đêm canh thức vọng Phục Sinh toàn Giáo phận Kontum đã rửa tội cho 2,037 anh chị em tân tòng. Trong đó, Giáo hạt Kontum là 556 tân tòng và Giáo hạt Pleiku là 1,481 tân tòng.

Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh đã về dâng thánh lễ tại Trung Tâm Truyền Giáo Plei Chuét, và rửa tội cho gần 150 anh chị em tân tòng Jrai và Bahnar trong vùng Plei Chuét và Krét Krót.

Trong đêm Vọng Phục Sinh, tôi đã đi dâng lễ tại Châu Khê và Hà Lòng và cũng rửa tội cho gần 30 anh chị em tân tòng.

Tạ ơn Chúa, mỗi ngày số tín hữu càng thêm đông vì Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động trong Giáo Hội Chúa.

 

Lm. Nguyễn Ðình

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page