Bàn giao và Tổng kết hoạt động trong 10 năm qua

của Văn Phòng Thư Ký Giáo Tỉnh Saigòn

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bàn giao và Tổng kết hoạt động trong 10 năm qua của Văn Phòng Thư Ký Giáo Tỉnh Saigòn.

 

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

Văn phòng Thư ký

72-12 Trần Quốc Toản, Q.3 Saigòn

ÐT: 08 8201829

Email: antnnson@hcm.vnn.vn ; vptk.hdgm@gmail.com

Văn thư số 04/VT/08/HÐGM

 

Saigòn, ngày 24-3-2008

 

Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Hoạt Ðộng Của Văn Phòng Thư Ký Giáo Tỉnh Saigòn.

(Từ năm 1998 đến ngày 24-3-2008)

 

Kính thưa Quý Ðức Hồng y và Quý Ðức cha,

Văn phòng Thư ký (VPTK) Hội đồng Giám mục Việt Nam (HÐGM VN)

xin tổng kết hoạt động trong 10 năm qua với các điểm chính như sau:

1. Công tác

2. Nhân sự

3. Tài chính

4. Thiết bị

 

1. Công Tác

Trong 10 năm qua, VPTK Giáo tỉnh Saigòn không có tư cách thay cho VP Tổng Thư ký hay các văn phòng khác, nhưng do hoàn cảnh thực tế, VPTK đã đảm nhận nhiều công việc và hoạt động của VPTK trải rộng trên cả 3 giáo tỉnh của Giáo hội Việt Nam qua các công tác sau đây:

1.1. Về Văn phòng trực

Theo Quy chế HÐGM VN, VPTK có nhiệm vụ tham dự các cuộc hội họp, soạn thảo chương trình, ghi chép biên bản, lưu giữ hồ sơ, phổ biến quyết nghị, phúc trình công tác, liên lạc giữa các giáo phận với cơ quan Toà Thánh và nước ngoài hay giữa các giáo phận với nhau.

- VPTK đã giữ nhiệm vụ liên lạc với Toà Thánh nhận các tài liệu, thông báo để chuyển lại cho các giáo phận và chuyển các báo cáo của giáo phận sang Toà Thánh, nhất là bản Questionnaire của Văn phòng Thống kê Toà Thánh hằng năm.

- VPTK cũng đã thu nhận tin tức về Giáo Hội toàn cầu, giáo huấn của Ðức Thánh Cha, tài liệu của Toà Thánh qua mạng Internet, email và các thông tin khác để kịp thời chuyển tới cho các giáo phận, đặc biệt trong Năm Thánh 2000.

- VPTK đã là cầu nối để đón nhận những ý kiến, đề nghị, thư từ của các tổ chức, các thành phần dân Chúa muốn đề đạt lên HÐGM, các uỷ ban giám mục, nhất là trong các dịp hội nghị thường niên hay các biến cố quan trọng.

- VPTK giúp một số giáo phận xác định ranh giới và nhờ chuyên viên giúp vẽ bản đồ cho một số giáo phận.

* Hằng năm, VPTK đã liên lạc với Ðức Ông Khả đóng quỹ cho FABC giúp các giáo phận.

1.1.1. Về việc tiếp đón các phái đoàn và liên hệ các cơ quan

Trong 10 năm qua, VPTK cũng đã liên lạc với rất nhiều Uỷ Ban, Văn phòng của FABC, Toà Thánh cũng như một số tổ chức quốc tế và chuẩn bị cho các Hội nghị Quốc tế.

- VPTK đã giúp Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình gửi đến các giáo phận việc phổ biến giáo huấn xã hội của Giáo Hội.

- Liên lạc với các tổ chức của HÐGM bên Hoa Kỳ để sắp xếp cho chuyến viếng thăm giữa HÐGM VN và HÐGM Hoa Kỳ. Ðặc biệt liên lạc để phái đoàn Uỷ ban Di dân và Di cư của HÐGM Hoa Kỳ sang thăm hữu nghị Việt Nam.

- Liên lạc với Tổ chức Knights of Columbus về việc tài trợ dự án cho các giáo phận.

- Liên lạc với Văn phòng FABC để chuẩn bị cho các Hội nghị của HÐGM VN.

- Ðón tiếp đoàn Koch Foundation, đưa đoàn đến thăm các giáo phận, những tổ chức và dòng tu đã được tổ chức này giúp đỡ.

- Liên lạc với tổ chức Caritas Pháp, Caritas Ðức và Misereor trong các dự án.

1.1.2. Về việc tham dự các Hội nghị Quốc tế

* Cha Thư ký đã đi tham dự các Hội nghị:

- Tháng 7-1999, cùng với Ðức TGM JB. Phạm Minh Mẫn thăm Ðức cha Fiorenza, Chủ tịch HÐGM Hoa Kỳ.

- Từ 4-7 đến 11-7-2002, cùng với Ðức cha Nguyễn Văn Hoà và một số các Giám mục đi thăm Giáo hội Philippines.

- Tháng 11-2003, cùng với phái đoàn các Giám mục VN viếng thăm hữu nghị HÐGM Hoa Kỳ.

- Năm 2004, cùng với phái đoàn HÐGM VN tham dự Hội nghị FABC và thăm hữu nghị giáo phận Pusan và Seoul, tại Korea.

- Từ 17-8 đến 23-8-2004, tham dự Hội nghị FABC ở Korea.

- Từ 27-10 đến 30-10-2004, cùng với Ðức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Chủ tịch Uỷ ban Bác ái Xã hội tham dự Hội nghị toàn cầu của Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình được tổ chức lần đầu tiên tại Rôma.

- Từ 23-11-2004 đến 27-11-2004, tham dự cuộc họp Biscom V (FABC-OSC) của Văn phòng Truyền thông Xã hội FABC ở Bali.

- Từ 18-10 đến 22-10-2006, tham dự Hội nghị Truyền giáo châu Á tại Chiang Mai, Thái Lan.

- Từ 25-10 đến 27-10-2006, tham dự ngày họp mặt Liên hiệp Truyền thông tại Hoa Kỳ, do nhóm Liên hiệp Truyền thông tổ chức.

- Từ 20-11 đến 25-11-2006, tham dự Hội nghị FABC-OSC về Ðiều hành Truyền thông cho các Hội đồng Giám mục, tại Philippines.

- Từ 25-1 đến 27-1-2007, tham dự Hội nghị châu Á do Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, trình bày về Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo.

- Từ 28-5 đến 02-6-2007, tham dự Hội nghị các Giám mục về Truyền thông (Biscom VI) do FABC-OSC tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.

- Từ 14 đến 16-10-2007 tham dự Hội thảo quốc tế về Công bằng xã hội, Trách nhiệm xã hội và Liên đới xã hội, tại Hà Nội.

- Từ 22-11 đến 24-11-2007, tham dự Hội nghị toàn cầu về Phát triển các Dân tộc của Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình, tại Rôma.

- Từ 26-11 đến 1-12-2007, tham dự Hội nghị Thánh Thể và Truyền thông, tại Bangkok, Thái Lan.

- Từ 14-1 đến 16-1-2008, tổ chức Hội thảo quốc tế về HIV/AIDS, tại Hà Nội.

1.2. Hỗ trợ các Uỷ ban Giám mục

1.2.1. Giúp Uỷ ban Loan báo Tin Mừng

- Hằng năm, VPTK giúp Uỷ ban nhận số tiền đóng góp cho công cuộc truyền giáo từ 26 giáo phận.

- Liên lạc với Văn phòng Truyền giáo của FABC chuẩn bị cho Ðại hội Truyền giáo châu Á, tổ chức vào tháng 10-2006, tại Thái Lan - Làm Logo và bài hát chủ đề cho Hội nghị.

1.2.2. Giúp Uỷ ban Bác ái Xã hội

- Phổ biến lời kêu gọi cứu trợ đồng bào bão lụt, thu nhận các quà tặng và cám ơn các ân nhân.

- Liên lạc với Ðức Ông Khả để nhờ chuyển tiền cứu trợ nạn nhân sóng thần cho tổ chức Cor Unum của Toà Thánh và giúp chuyển tiền trợ cấp của Koch Foundation cho các giáo phận và các cơ sở.

- Cùng với VP UBBAXH liên lạc với các tổ chức và đón tiếp phái đoàn nước ngoài.

1.2.3. Giúp Uỷ ban Linh mục và Chủng sinh

- Hằng năm giúp gửi tặng cuốn Daily Gospel (2006, 2007, 2008), kèm theo đĩa CD cho các Ðại Chủng Viện và một số cho các tu sĩ nam thuộc các dòng tu.

- Gửi tài liệu về đào tạo chủng sinh cho các giáo sư chủng viện.

1.2.4. Giúp Uỷ ban Giáo lý Ðức tin

- Giúp hoàn chỉnh và đánh máy bản thảo Thánh Công đồng Vatican II của Giáo hoàng Học viện Piô X, Ðà Lạt. Sau khi hoàn tất VP đã giao lại cho Uỷ ban Giáo lý Ðức tin vào tháng 3-2004.

- Ðọc bản thảo, dàn trang và in Hiến chế Dei Verbum, Thông điệp Deus Caritas est, cuốn Toát yếu Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, giúp gửi sách đến các giáo phận, các Ðại Chủng Viện và dòng tu.

1.2.5. Giúp Uỷ banPhụng Tự

- Ðọc bản dịch Các Bài Ðọc trong Thánh lễ và in bản thảo để trình HNTN-HÐGM.

1.2.5. Giúp Uỷ ban Truyền thông

- Nhận email, tin tức từ các giáo phận thuộc UB Truyền thông trong khi chờ đợi Văn phòng Truyền thông chính thức hoạt động.

- Thiết kế trang báo điện tử (website) của HÐGM VN và đã nhờ những chuyên viên giúp hoàn thành để chuyển giao cho UB Truyền thông.

1.2.6. Giúp Uỷ ban Giáo dân

- Giúp tổ chức một đoàn đại biểu tham dự Hội thảo về Vai trò Phụ nữ trong Gia đình do Văn phòng Giáo dân và Gia đình của FABC tổ chức tại Yohor, Malaysia, vào tháng 1-2008.

1.3. Hoạt động văn hoá - thông tin

Theo sự uỷ nhiệm của HÐGM, VP cũng có những hoạt động về văn hoá thông tin sau đây:

1.3.1. Việc soạn thảo dự án Thư viện Thần học của HÐGM VN

Theo đề nghị của Ðức Hồng y G.B. Phạm Minh Mẫn, VP đã kết hợp với một số anh chị em để soạn thảo dự án Thư viện Thần học của HÐGM và đã nhờ Cha Joachim Lê Quang Hiền chuyển đến tổ chức Knights of Columbus ở Hoa Kỳ là cơ quan tài trợ chính cho dự án.

1.3.2. Về cuốn Niên Giám

Theo quyết định của Hội nghị Thường niên HÐGM VN, vào tháng 9-1998, các Ðức cha muốn thực hiện cuốn Niên Giám GHCGVN, Văn phòng Giáo tỉnh Ssaigòn đã cố gắng làm việc miệt mài. Sau nhiều năm chuẩn bị và thực hiện, ngày 15-06-2004, cuốn Niên Giám đã được Nhà nước cho phép in và phát hành, cuốn sách này đã được các độc giả trong và ngoài nước vui mừng đón nhận. Vì nhu cầu của các độc giả, năm 2005, cuốn Niên Giám đã được tái bản lần I với những điểm cập nhật, kèm thêm cuốn Phụ Trương.

1.3.3. Về Bản tin Hiệp Thông

- Từ ngày 08-12-1998, Văn phòng Thư ký và Văn phòng Bản tin Hiệp Thông với bao khó khăn về mặt xã hội, nhân sự, phương tiện cũng như về mặt kinh tế, nhưng nhờ ơn Chúa với sự khích lệ và cộng tác của Quý Ðức cha, sự nhiệt tình của nhiều cộng sự viên nên VPTK cũng đã thực hiện được tất cả là 32 Bản Tin. Ðến ngày 01-1-2006, thể theo ý của HÐGM trong dịp Hội nghị Thường niên 2006, bắt đầu từ Bản tin số 33, VPTK đã chính thức bàn giao việc thực hiện BTHT cho Ðức cha Giuse Vũ Duy Thống, Chủ tịch UB Văn hoá.

1.3.4. Về trang web của HÐGM VN

Văn phòng Thư ký đã nhận được nhiều ý kiến từ các Ðức cha và thư yêu cầu của các thành phần dân Chúa, trong cũng như ngoài nước, làm thế nào để có thể đọc được Bản tin Hiệp Thông một cách nhanh chóng. Ðể đáp ứng yêu cầu chính đáng này, ngày 1-10-2003, Văn phòng đã mở một website cho BTHT để quý độc giả có phương tiện truy cập. Trong thời gian đầu, chúng con có mời Fr. Giám tỉnh Nguyễn Văn Tân, dòng Lasan cùng với Văn phòng nghiên cứu và tạm thời đưa một số bản tin Hiệp Thông lên trang web, VP cũng nhận được sự khuyến khích của một số Ðức cha nên lập một trang web cho HÐGM VN, dành cho thông tin của Giáo Hội toàn cầu, Giáo hội Việt Nam với 26 giáo phận, các Uỷ ban của HÐGM và sinh hoạt của các đoàn thể Công giáo. Sau khi trình lên HÐGM, chúng con đã mời thêm chuyên viên về website để chỉnh sửa và thiết kế thêm cho trang web này được hoàn chỉnh, có giao diện linh động và hấp dẫn hơn, đồng thời để việc cập nhật các dữ liệu được phong phú hơn. Trong thời gian 2 năm thử nghiệm vừa qua, chúng con cũng đã đón nhận được nhiều ý kiến của Quý Ðức Hồng y, Quý Ðức cha và nhiều thành phần dân Chúa về mặt kỹ thuật cũng như nội dung cho trang web. Năm 2007, Văn phòng Thư ký đã giao lại cho Uỷ ban Truyền Thông chịu trách nhiệm thực hiện trang web này, và website của HÐGM sẽ được đăng ký với Nhà nước chính thức hoạt động để dân Chúa trong và ngoài nước dễ dàng đồng hành và hiệp thông với Giáo hội Việt Nam.

1.3.5. In ấn - Phát hành các loại sách

Văn phòng Thư ký cộng tác với Uỷ ban Truyền Thông đã in các loại sách sau đây:

- Sách và đĩa CD Daily Gospel 2006, 2007, 2008 của Nhà Xuất Bản Claretian, do cha Francis Lee và Hội Thánh Kinh Hàn Quốc nhờ Văn phòng Thư ký đứng ra xin phép Nhà Xuất Bản Tôn Giáo để in tại Việt Nam. Từ năm 2006 đến nay, cha Francis Lee đã gửi tặng sách này cho các chủng sinh đang học tại 7 Ðại Chủng viện trên toàn quốc cũng như một số chủng sinh đang làm mục vụ hay học tại các giáo phận.

- VPTK đã đứng ra xin phép Nhà Xuất Bản Tôn Giáo cho 19 đầu sách của các Uỷ ban giám mục, giáo phận và tổ chức. Văn phòng đã in cuốn Hành khất Kitô, Hiến chế Dei Verbum, Thông điệp Deus Caritas est, Lời Chúa trong Giờ kinh Gia đình, Hành trình Tiến đến Hôn nhân, Chọn Ngài, Như Thầy đã Nêu gương, Trẻ Tự kỷ, Bản Toát yếu Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Kinh Thánh Tân Ước bằng tiếng Bahnar, Bốn Phúc Âm bằng tiếng Kơho, Giáo Luật, dịch và in cuốn Tóm lược Giáo huấn Xã hội của Hội Thánh Công giáo với hơn 300.000 bản in. Trong năm 2008, cùng với Uỷ ban Truyền thông, chúng con sẽ tiếp tục in cuốn Tự điển Kinh Thánh bằng tiếng Bahnar và cuốn Công đồng Vatican II.

- Năm 2007, VPTK đã biên soạn cuốn lịch bloc Công giáo để giúp các Kitô hữu sống Lời Chúa trong năm Sống Ðạo.

- VPTK đã đứng ra liên lạc với Nhà Xuất Bản Tôn Giáo để mua và lưu trữ các bản kịch Công giáo cổ từ năm 1903.

 

2. Nhân Sự

Nhân sự đã phục vụ VPTK HÐGM Giáo tỉnh Saigòn từ năm 1998-2007:

- Linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Thư ký HÐGM VN, chủ nhiệm VPTK (kiêm phụ trách BTHT) từ năm 1998 tới nay.

- Cô Mad. Nguyễn Phước Ngự, làm việc cho BTHT từ 1-12-1998 đến 30-6-2000.

- Nữ tu Maria Phạm Thị Mỹ Tửu, O.P., trực tại VPTK HÐGM từ 05-4-1999 đến 30-9-2002.

- Nữ tu Maria Têrêsa Phạm Thị Dự, dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, trực tại VPTK HÐGM từ 08-4-2003 tới nay.

- Thầy Louis Nguyễn Phúc Kim đã phục vụ tại VP BTHT từ 1-12-1998 đến năm 2002.

- Chủng sinh Giuse Lê Ngọc Ða, phục vụ ở VP từ 19-10-1999 đến 31-3-2000.

- Chủng sinh Giuse Phạm Ðức Dũng đã phục vụ từ 1-1-2000 đến năm 2001.

- Cô Lucia Lê Tứ Huyền Vi, đã phục vụ cho BTHT từ 18-10-1999 đến năm 2004.

- Anh Ða Minh Lương Viết Hưng đã phục vụ cho BTHT từ năm 2000 đến năm 2006.

- Nữ tu Têrêsa Phạm Thị Thanh Huyền, S.P.C., làm việc tại VP BTHT từ 15- 3-2003 đến 1-12-2006.

- Cô Maria Bích Vân đã phục vụ tại VP BTHT từ 8-2004 đến năm 2005.

- Nữ tu Têrêsa Vũ Thị Bích Hằng, dòng Ða Minh Rosa Lima, đã phục vụ tại VP BTHT từ năm 2004 đến 25-9-2006.

- Chị Anna Phạm Thị Bích Hằng đã phục vụ tại VPTK, từ 9-2006 đến 2-2007.

Ngoài ra, VP cũng mời thêm một số cộng tác viên để dịch các tài liệu, viết tin và soạn các bản văn cho BTHT gồm: Lm. Pet. Ðặng Xuân Thành, cô Mad Trần Thị Diệu Nga, Ông Antôn Ðỗ Hữu Nghiêm, Ông Kiến Nhi (giáo dân Gp. Kontum), nữ tu Anna Nguyễn Thị Ngọc Diệp, O.P., Giáo sư F.X. Trần Bá Nguyệt, chị Catarina Hồng Thị Sương, nữ tu Ngọc Mai, S.P.C., những vị này chỉ thỉnh thoảng nhận một chút bồi dưỡng mà không lãnh thù lao. Riêng mảng tin tức toàn cầu, được văn phòng UCAN tại Việt Nam hỗ trợ.

Hiện nay, nhân sự đang phục vụ VPTK HÐGM Giáo tỉnh Saigòn gồm:

- Linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Thư ký HÐGM VN, chủ nhiệm VPTK HÐGM Giáo tỉnh Saigòn.

- Nữ tu Maria Têrêsa Phạm Thị Dự, thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, nhân viên thường trực tại VPTK. HÐGM.

- Nữ tu Têrêsa Trì Thị Minh Thúy, thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đến làm việc tại VPTK hai ngày/tuần, từ ngày 01-10-2007 đến nay.

 

3. Tài Chánh

Hằng năm HÐGM cấp ngân khoản trung bình 2,000 USD để trả lương cho một người trực văn phòng cùng với các khoản chi phí điện thọai, bưu điện, Internet và văn phòng phẩm. Chúng con cũng được Ðức Hồng y Tổng Thủ quỹ giúp thêm tiền mua một vài thiết bị cần thiết cho văn phòng. Sổ sách thu chi hằng năm chúng con đã trình với Ðức Hồng y Tổng Thủ quỹ. Hiện nay còn 1 số tiền là 1,000 USD do xứ đạo Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Spokane, WA. của cha Lê Quang Hiền đóng góp cho việc xây dựng Thư viện của HÐGM VN, chúng con xin trao lại cho người kế nhiệm.

* Thu chi Văn phòng từ tháng 10-2007 đến 24-3-2008:

- Thu: 3,500 USD + 13,865,610 VND (niên khóa 2006-2007 còn lại)

* VPTK đã đổi 1,500 USD # 23,954,600 VND (với tỷ giá khác nhau)

- Chi: 28,723.840 đồng.

- Như vậy, số tiền quỹ Văn phòng hiện còn:

2,000 USD + 9,096,370 VND.

* Tiền Niên Liễm các GP đóng cho HÐGM:

- Gp. Kontum: 2,000 USD

* Tiền Niên Liễm các GP đóng cho FABC:

- Gp. Hải Phòng 100 USD (2006)

- Gp. Bùi Chu 100 USD

- Gp. Kontum 200 USD (2006, 2007)

- Gp.Vĩnh Long 200 USD (ngày 17-11-2006)

 

4. Thiết Bị

Hiện nay, Văn phòng Thư ký có các máy móc thiết bị sau đây:

1- 1 máy Fax.

2- 1 điện thoại.

3- 1 máy in HP Laser Jet 1320.

4- 2 máy vi tính.

5- 1 Hard Disk có dung lượng lớn để lưu trữ các tài liệu.

6- 2 USB 2.0 (hard dish).

7- 1 USB 2 GB.

8- 1 tủ gỗ và 2 tủ sắt lưu giữ hồ sơ.

9- Một số sách báo đã in và hồ sơ.

10- Con dấu của VPTK HÐGM.

 

Lời Kết

Văn phòng Thư ký Thường trực thuộc Giáo tỉnh Saigòn chúng con xin được trình lên Quý Ðức Hồng y và Quý Ðức cha báo cáo tổng kết một số công tác trong 10 năm qua với tất cả lòng kính mến và hiếu thảo của chúng con. Khi nhìn lại các công tác đã thực hiện trong thời gian 10 năm, chúng con tạ ơn Chúa và hết lòng cám ơn Quý Ðức Hồng y, Quý Ðức cha cũng như Quý linh mục, Quý tu sĩ, đặc biệt là cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Giám đốc Trung tâm Công giáo, các nhân viên trong Văn phòng Thư ký, VP Bác ái Xã hội, VP BTHT (cũ), VP Truyền thông và các dịch giả, biên tập viên đã khích lệ và nhiệt tâm cộng tác với chúng con. Trong khi thi hành nhiệm vụ HÐGM giao phó, chúng con đã cố gắng làm những gì trong khả năng của mình để cộng tác vào công việc của HÐGM, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn và điều kiện giới hạn của mình chắc chắn cũng còn nhiều thiếu sót, xin Quý Ðức Hồng y và Quý Ðức cha thông cảm và tha thứ cho chúng con. Tuy nhiên, cũng còn những điều chúng con ước mong mà chưa thực hiện được như lập ranh giới cho các giáo phận ở miền Bắc, dự án lập Thư viện cho HÐGM VN, hy vọng các người kế nhiệm sẽ hoàn thành thay cho chúng con.

Xin cầu nguyện cho chúng con luôn nhiệt tâm phục vụ cho Giáo Hội.

Chúng con xin kính chúc Quý Ðức Hồng y và Quý Ðức cha luôn an mạnh và tràn đầy ơn Chúa để dẫn dắt Giáo hội Việt Nam theo thánh ý Chúa.

Kính trình,

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

Thư ký Thường trực Văn Phòng Thư Ký Giáo Tỉnh Saigòn

 

Làm tại VPTK Giáo tỉnh Saigòn, ngày 24-3-2008

 

Bàn Giao Văn Phòng Thư Ký Thường Trực

 

Người nhận:

Ðức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Tổng Thư ký HÐGM VN

 

Người giao:

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

Thư ký VPTK Giáo tỉnh Saigòn

 

Lm. Thư ký kế nhiệm

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Hội đồng Giám mục Việt Nam

Văn phòng Thư ký HÐGMVN

72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TP.HCM

ÐT: (08) 8201829

Email: antnnson@hcm.vnn.vn ; vptk.hdgm@gmail.com

Văn thư số 07/VT/08/HÐGM

 

Saigòn, ngày 31-3-2008

 

Thông Báo

Trích yếu: V/v Chuyển giao nhiệm vụ và email mới.

Trong kỳ họp Thường niên I/2008 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu, từ 25-3 đến 27-3-2008, Hội đồng đã chỉ định các linh mục sau đây làm việc trong Văn phòng Thư ký HÐGMVN:

1. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giáo tỉnh Saigòn, làm thư ký trưởng thay Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn.

2. Lm. Gioan Baotixita Ngô Ðình Tiến, giáo tỉnh Huế, thay Lm. Phêrô Phan Xuân Thanh.

3. Lm. Giuse Dương Hữu Tình, giáo tỉnh Hà Nội, thay Ðức cha Giuse Ðặng Ðức Ngân.

Từ nay, mọi hoạt động liên lạc thuộc Văn phòng Thư ký Thường trực, xin liên lạc với cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm và các cha thư ký liên hệ.

Email mới của Văn phòng Thư ký là: vptk.hdgm@gmail.com

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn hiện đang là Tổng Thư ký của Uỷ ban Bác ái Xã hội - Caritas Việt Nam, và đồng thời là Tổng Thư ký của Uỷ ban Truyền thông Xã hội.

Vì thế,

 

- Các vấn đề bác ái xã hội liên quan đến người nghèo khổ (mồ côi, di dân), bệnh tật (phong cùi, HIV/AIDS, nghiện ma tuý, nghiện rượu...), các nạn nhân thiên tai, tệ nạn xã hội, trợ cấp học sinh tàn tật... Xin liên hệ với UB BAXH theo địa chỉ và email sau:

72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, Saigòn

Email: ubbaxh_vn@hcm.vnn.vn

 

- Các vấn đề liên quan đến thông tin như: sách báo, băng hình, phim ảnh, ấn loát, internet và trang web của HÐGM, xin liên hệ với UB TTXH theo địa chỉ và email sau:

72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, Saigòn

Email: vpubttxh@gmail.com

ubttxh@hdgmvietnam.org

Xin chân thành cám ơn.

 

Văn phòng Thư ký HÐGMVN

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Hội đồng Giám mục Việt Nam

Văn phòng Thư ký HÐGMVN

72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, Saigòn

ÐT: (08) 8201829

Email: antnnson@hcm.vnn.vn ; vptk.hdgm@gmail.com

Văn thư số 08/VT/08/HÐGM

 

Saigòn, ngày 31-3-2008

 

Kính thưa: Quý cha,

Quý tu sĩ nam nữ

và anh chị em tín hữu

 

Trong Hội nghị Thường niên I/2008 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu, từ 25-3 đến 27-3-2008, HÐGMVN đã chỉ định các thư ký mới cho Văn phòng Thư ký HÐGMVN, và linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm thay thế con trong nhiệm vụ này. Con đã hoàn thành thủ tục bàn giao với Ðức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt và báo cáo công việc trong nhiệm kỳ 1998-2008, có văn bản đính kèm, và tổng kết thu chi với Ðức Hồng y G.B Phạm Minh Mẫn.

Trong hơn 9 năm qua, Văn phòng Thư ký giáo tỉnh Saigòn đã có nhiều hoạt động tốt đẹp theo sự đánh giá của HÐGMVN, như Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HÐGMVN, đã phát biểu trong lời cám ơn Văn phòng ngày 25-3-2008. Ðược như thế là nhờ ơn Chúa cũng như nhờ sự chỉ dẫn tận tình và giúp đỡ quảng đại của Ðức Hồng y, các giám mục cũng như của quý cha, quý tu sĩ nam nữ và rất nhiều anh chị em. Văn phòng Thư ký, và riêng cá nhân con, xin hết lòng cám ơn tất cả quý vị. Xin quý vị tiếp tục nâng đỡ để hoạt động của văn phòng càng ngày càng phát triển.

Trong quá trình làm việc, con biết mình không thể không có những lầm lỗi và thiếu sót làm buồn lòng những người liên hệ, xin quý vị rộng lòng tha thứ cho con.

Kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em dồi dào ân thánh và tràn đầy niềm vui của Chúa Phục Sinh.

 

Kính thư,

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page