Linh Mục, Bạn Hữu Của Chúa

 

Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt

chủ sự thánh lễ làm phép truyền dầu thánh vào tuần thánh 2008

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Linh Mục, Bạn Hữu Của Chúa.

Bài Giảng của Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt giám quản giáo phận Bắc Ninh trong thánh lễ làm phép truyền dầu thánh vào tuần thánh 2008.

Bắc Ninh, Việt Nam (20/03/2008) - Thứ năm tuần thánh là một ngày đặc biệt của các linh mục vì là ngày kỷ niệm Chúa lập phép Truyền Chức Thánh. Nhớ đến ngày được lãnh nhận chức thánh, không linh mục nào không bồi hồi cảm động. Ngày ấy, ta cảm nhận được tình yêu vô biên của Chúa. Ta được nghe lời Chúa nói với ta: "Từ nay, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, nhưng là bạn hữu của Thầy" (Ga 15,15). Theo Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI, ta được trở nên bạn hữu của Chúa qua nghi lễ phong chức rất long trọng và đầy ý nghĩa.


Thứ năm tuần thánh là một ngày đặc biệt của các linh mục vì là ngày kỷ niệm Chúa lập phép Truyền Chức Thánh. Nhớ đến ngày được lãnh nhận chức thánh, không linh mục nào không bồi hồi cảm động.


Qua nghi thức đặt tay, chính Chúa Giêsu đặt tay trên ta. Ðặt tay là ban quyền nhưng cũng là tiếp nhận. Khi đặt tay Chúa như Chúa nói với ta: Từ nay con thuộc trọn về Thầy, Thầy sẽ che chở con. Thầy sẽ không bao giờ rời xa con, vậy con cũng đừng bao giờ rời xa Thầy. Có lẽ nhiều lần ta cảm thấy mình tội lỗi, không xứng đáng, giống như Phêrô, sau khi chứng kiến mẻ cá lạ lùng, đã quỳ xuống nói với Chúa: "Lạy Thầy, xin hãy xa con, vì con là kẻ tội lỗi" (Lc 5,8). Nhưng Chúa vẫn mời gọi ta bước theo Chúa. Có lẽ nhiều lần ta cũng như Phêrô, mạnh dạn trên mặt nước để đến vơí Chúa. Nhưng rồi ta lại chìm xuống. Thế giới hôm nay là một mặt biển đầy sóng gió. Nhiều cơn sóng khiến ta như bị nhấn chìm. Nhưng ta hãy an tâm. Chúa sẽ cầm tay kéo ta lên và sẽ khiến mặt biển bình an phẳng lặng.

Qua nghi thức xức dầu, Chúa ban Thánh Thần sai ta đi làm công việc của Chúa. Từ xa xưa trong cựu ước, người được xức dầu luôn ra khỏi chính mình, từ bỏ công việc riêng tư để lo chu toàn công việc của Chúa trao phó. Linh mục được xức dầu vào tay nối tiếp bàn tay của Chúa, tiếp tục công việc thi ân giáng phúc của Chúa. Bàn tay con người thường được dùng để làm ra của cải, chiếm hữu nhiều tài nguyên. Trái lại bàn tay linh mục được xức dầu để cho đi, để ban phát. Với bàn tay khéo léo, con người xếp đặt thế giới trong trật tự. Với bàn tay được xức dầu, linh mục sắp xếp để đưa thế giới vào trong tình yêu.

Qua nghi thức trao chén thánh, Chúa cho ta được dâng thánh lễ và cử hành các bí tích. Thật cao cả. Linh mục được thay mặt Chúa, làm những việc của Chúa, đọc những lời đúng ra phải phát ra từ miệng Chúa: "Này là Mình Thầy. Này là Máu Thầy". Trên bàn thờ, linh mục là hiện thân của Chúa. Ðó là điều không thể tưởng tượng được. Ta thực sự trở thành bạn hữu của Chúa, nên một với Chúa.

Tuy nhiên để thực sự trở thành bạn hữu của Chúa, ta cũng phải giữ những quy tắc căn bản của tình bạn.

Trước hết phải hiểu biết Chúa. Ta hiểu biết Chúa qua việc đọc Kinh Thánh. Như lời Thánh Giêrônimô nói: "Ai không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô". Không đọc như một học giả để hiểu biết, thoả mãn trí tuệ, nhưng phải đọc trong tinh thần thiêng liêng, trong tâm tình cầu nguyện. Phải làm sao để việc đọc Kinh Thánh phát xuất từ cầu nguyện và dẫn đến cầu nguyện.

Tiếp đến phải kết hợp mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện. Linh mục phải là người cầu nguyện. Nếu không những hoạt động chỉ là hiếu động, trống rỗng. Chỉ trong cầu nguyện những hoạt động mục vụ mới có kết quả phong phú và lâu bền.

Sau cùng phải kết hợp mật thiết với anh em. Làm linh mục không phải vì bản thân nhưng vì người khác. Lòng yêu mến Chúa thật phải dẫn ta đến với mọi người. Kết hợp với đầu cũng sẽ biết chia sẻ với các chi thể. Khi yêu mến và chia sẻ với anh em, ta trở thành sự hiện diện của Chúa Kitô giữa mọi người. Cha Anrê Santoro, một thừa sai bị sát hại ở Trébizonde đang khi cầu nguyện, đã nói: "Tôi đến đây để ở giữa dân tộc này. Tôi cho Chúa Giêsu mượn thân xác tôi để Chúa ở giữa dân tộc này".

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mặc thân xác loài người để ở với chúng con. Con xin dâng cho Chúa thân xác của con, để Chúa tiếp tục ở lại và biến đổi thế giới. Amen.

 

ÐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page