Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

Ðến Thăm Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

 

Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh hiệp dâng Thánh lễ

tại Nguyện đường ÐCV cùng với quí cha trong ban Giám-đốc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh - Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam Ðến Thăm Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội.


Các Ðại Chủng Sinh của Ðại Chủng Viện Hà Nội lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm mục vụ của Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh.


Hà Nội, Việt Nam (4/03/2008) - Sau giờ kinh chiều ngày 3/03/2008, Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã gặp gỡ và nói chuyện với 144 anh em chủng sinh tại Hội trường của Ðại Chủng Viện. Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Ðức Cha quan tâm đặc biệt đến chủng sinh và các chủng viện. vì thế, trong buổi gặp gỡ này ngài đã nhấn mạnh đến "đời sống cộng đoàn", một vấn đề đang được đề cao trong nền giáo dục tại Việt nam và nhiều quốc gia khác trên Thế giới.

Qua những kinh nghiệm mục vụ sống động, ngài đã giúp các chủng sinh hiểu rõ thế nào là "tinh thần hiệp thông", một trong yếu tố nòng cốt của đời sống Giáo Hội. Theo ngài, các chủng sinh trong Ðại Chủng Viện phải:

- Sống hiệp thông với anh em để "biết mình"

- Sống hiệp thông với anh em để "sửa mình"

- Sống hiệp thông với anh em để "thăng tiến chính mình"

- Sống hiệp thông với anh em để "xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương"...

5 giờ 30 sáng ngày 4/03/2008, Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã hiệp dâng Thánh lễ tại Nguyện đường Ðại Chủng Viện cùng với quí cha trong ban Giám-đốc, ban Giáo-sư và toàn thể chủng sinh để cầu nguyện cho mọi kitô hữu, đặc biệt các chủng sinh, chủ nhân tương lại của Giáo-hội Việt-Nam biết can đảm đón nhận trách nhiệm phát huy những giá trị Kitô giáo căn bản trên quê hương mình.

 

Gioan Ðình Sơn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page