ÐTC Beneđitô XVI bổ nhiệm

Ðức Cha John Hung Shan Chuan, SVD,

làm Tân Tổng Giám Mục Ðài Bắc, Ðài Loan

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm Ðức Cha John Hung Shan Chuan, SVD, làm Tân Tổng Giám Mục Ðài Bắc, Ðài Loan.

Tin Vatican (9/11/2007) -  Ngày 9 tháng 11 năm 2007, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã bổ nhiệm Ðức Cha John Hung Shan Chuan, SVD, nguyên Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Gia Nghĩa (Chia-Yi), làm Tân Tổng Giám Mục Ðài Bắc (Taipei), Ðài Loan. Ðồng thời, trong cùng ngày 9/11/2007, Ðức Thánh Cha cũng chấp thuận đơn xin nghỉ hưu của Ðức Tổng Giám Mục Joseph Cheng Tsai Fa, vì đã đến tuổi nghỉ hưu theo Giáo Luật.

Ðức tân Tổng Giám Mục John Hung Shan Chuan (Hồng Sơn Xuyên), sinh ngày 20/09/1943 tại Ðảo Peng-hu (Bành Hồ) thuộc giáo phận Chia-Yi (Gia Nghĩa). Năm 1967 vào nhà Tập Dòng Ngôi Lời (SVD) tại Philippines. Năm 1973 khấn trọn. Ngày 23/06/1973 thụ phong linh mục tại Philippines. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ giáo dục tại trường Ðại Học Công giáo Washington, ngài về lại Ðài Loan và đã phụ trách những chức vụ: Linh mục Chánh Xứ, Phó Bề trên tỉnh dòng Ngôi Lời tại Ðài Loan, giám đốc điều hành hiệp hội giới trẻ công giáo Ðài Loan, giảng sư trường Ðại Học Công Giáo Fujen (Phụ Nhân) Ðài Loan, Hiệu trưởng trường Trung Học Fujen (Phụ Nhân) Chia-Yi (Gia Nghĩa), Ðiều hành nhóm thiện nguyện giúp đỡ cải hóa các tù nhân và làm việc mục vụ tại các nhà tù tại Ðài Loan. Ngày 16 tháng Giêng năm 2006, được ÐTC Beneđitô XVI bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Chia-Yi (Gia Nghĩa), Ðài Loan. Ngày 28/02/2006, thụ phong Giám Mục. Ngày 9 tháng 11 năm 2007, được Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm làm Tân Tổng Giám Mục Ðài Bắc (Taipei), Ðài Loan.

Ðức Cha Joseph Cheng Tsai Fa, nguyên Tổng Giám Mục Ðài Bắc, sinh ngày 4 tháng 7 năm 1932 tại Hsiamen, Trung Quốc. Thụ phong Linh Mục ngày 21/12/1957. Ðược Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Ðài Nam (Tainan) ngày 3/12/1990. Thụ Phong Giám Mục ngày 2/2/1991. Ngày 24/01/2004, được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Ðài Bắc. Ngày 9/11/2007, được Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI chấp thuận đơn xin nghỉ hưu vì đã đến tuổi nghỉ hưu theo Giáo Luật.

Ðức Cha Joseph Cheng Tsai Fa là vị Giám Mục cuối cùng trong số các Giám Mục Ðài Loan sinh trưởng ở Trung Quốc. Giáo Hội tại Ðài Loan được điều hành qua 3 giai đoạn của các vị Giám Mục khác nhau. Giai đoạn 1: Các vị Giám Mục thừa sai đến từ ngoại quốc (Hoa Kỳ, Ý...). Giai đoạn 2: Các vị Giám Mục sinh trưởng tại Trung Quốc. Và Giai đoạn 3: Kể từ ngày 9/11/2007, toàn thể các Giám Mục Ðài Loan hiện nay là những vị Giám Mục sinh trưởng tại Ðài Loan.

Toàn thể anh chị em Linh Mục Tu Sĩ Việt Nam tại Ðài Loan chân thành chúc mừng Tổng giáo phận Ðài Bắc và Dòng Ngôi Lời. Nguyện xin Chúa toàn năng luôn ban nhiều ơn lành cho vị tân Tổng Giám Mục và hướng dẫn ngài trong công việc mục vụ mới.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page