Vài giải thích của ÐHY Tarcisio Bertone

về Lễ Phong Chân Phước

cho 498 vị Tử Ðạo Tây Ban Nha

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài giải thích của Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone về Lễ Phong Chân Phước cho 498 vị Tử Ðạo Tây Ban Nha hôm Chúa Nhật ngày 28 tháng 10 năm 2007.

(Radio Veritas Asia 30/10/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Như đã nói trong mục thời sự lần trước, Ðức Hồng Y José Saraiva Martins, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ tế Thánh Lễ phong chân phước cho 498 vị Tử Ðạo Tây Ban Nha, tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào sáng Chúa Nhật, ngày 28 tháng 10 năm 2007.

Thánh Lễ này đã bị vài dư luận cho là mang tính cách chính trị, bởi vì chỉ được tổ chức ba ngày trước ngày các dân biểu quốc hội Tây Ban Nha bỏ phiếu về Dự Luật nhắm phục hồi danh dự cho các nạn nhân của cuộc Nội Chiến Tân Ban Nha và của chính sách độc tài của Tướng Franco.

Vì thế, trong Thánh Lễ Tạ Ơn cử hành bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, dành cho cộng đoàn hành hương, vào sáng thứ Hai 29 tháng 10 năm 2007, Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Toà Thánh, đã lên tiếng giải thích về tính cách không chính trị của buổi Lễ. Ðức Hồng Y quả quyết rằng Các Vị Tử Ðạo đã được phong chân phước, không phải vì sự dấn thân chính trị của họ, cũng không phải để chống lại bất cứ ai. Các ngài là những chứng nhân can đảm trong một nền văn hoá cố gắng loại trừ ra ngoài lề và làm giảm đi những giá trị của Tin Mừng. Theo Ðức Hồng Y, các vị Tử Ðạo đã được đề ra cho các tín hữu tôn kính, bởi vì các ngài đã dâng hiến cuộc đời để làm chứng cho tình yêu đối với Chúa Kitô.

Ðức Hồng Y quốc vụ khanh Toà Thánh còn nhấn mạnh thên rằng việc tử đạo là "dấu chỉ hùng hồn cho biết rằng sức sống của Giáo Hội không chỉ tuỳ thuộc vào những dự án và những tính toán của con người, nhưng đến từ sự gắn bó hoàn toàn vào Chúa Kitô và vào sứ điệp cứu rỗi của Chúa.

Ðể hiểu sâu xa hơn về ý nghĩa đích thật kitô của việc tử đạo, chúng ta cần để cho các vị tử đạo nói lên cho chúng ta biết những điều các ngài muốn nói. Các ngài đã để lại cho chúng ta một chúc thư mà đôi khi chúng ta ngại mở ra đọc. Tuy nhiên, nếu chúng ta chú ý lắng nghe, thì cuộc đời các ngài chắc chắn sẽ nói với chúng ta về đức tin, về sức mạnh, về can đảm và về tình bác ái nồng nhiệt, trước một nền văn hoá tìm loại ra ngoài lề và làm giảm thiểu đi những giá trị luân lý và nhân bản mà giáo hội hằng giảng dạy cho chúng ta.

Ðức Hồng Y cũng đã cầu chúc sao cho Thánh Lễ phong Chân Phước khơi lên trong đầt nước Tây Ban Nha lời kêu gọi khẩn thiết hãy làm sống lại Ðức Tin và cũng cố sự hiệp thông giáo hội. Cái chết của các ngài khích lệ tất cả và từng người chúng ta hãy vượt qua những chia rẽ, và phục hồi sự dấn thân của chúng ta trong giáo hội và trong xã hội, và làm cho chúng ta luôn luôn đi tìm công ích, sử đồng tâm và hoà bình.

Theo Ðức Hồng Y Bertone, các vị chân phưóc tử đạo, không phải chỉ là những anh hùng đơn thuần hoặc những nhân vật lịch sử xa xôi, qua rồi thôi. Lời nói và việc làm của các ngài còn có ý nghĩa cho chúng ta ngày nay. Thời đại chúng ta, cũng như thời đại các ngài, là thời của ân sủng, là dịp thuận lợi để chia sẻ niềm vui với anh chị em, vì được làm môn đệ của Chúa Kitô.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page