Bế Mạc Hội Thảo Quốc Tế

về "Công Bình Xã Hội, Trách Nhiệm Xã Hội

và Liên Ðới Xã Hội" tại Việt Nam

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bế Mạc Hội Thảo Quốc Tế về "Công Bình Xã Hội, Trách Nhiệm Xã Hội và Liên Ðới Xã Hội" tại Việt Nam.

Hà Nội, Việt Nam (17/10/2007) -- Cuộc hội thảo quốc tế về "Công Bình Xã Hội, Trách nhiệm Xã Hội và Liên Ðới Xã Hội" bế mạc vào lúc 18,15g ngày 16-10-2007.


Chủ tọa lễ bế mạc: Tổng Giám Mục Thissen, Ðức Ông Sayer, Tổng Giám Mục Kiệt.


Sau hai ngày hội thảo, các tham dự viên đã lắng nghe và thảo luận dựa trên 6 bài thuyết trình chung và 24 bài trình bày trong các tiểu ban. Nếu không kể các phát biểu của Ðức Cha Nguyễn Văn Nhơn, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam và của Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Saigon, trong buổi lễ khai mạc; của Tổng Giám Mục Werner Thissen và của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt trong buổi lễ bế mạc; thì phía Công giáo đã trình bày 4 thuyết trình chung và 10 tham luận trong các tiểu ban.

Sáu bài thuyết trình chung do các vị sau đây trình bày:

Về phía Nhà Nước:

- Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Ðức Cường: Công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

- Giáo Sư Tiến Sĩ Lê Hữu Tầng: Một số vấn đề lý luận thực tiễn xung quanh việc thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Về phía Công Giáo:

- Ðức Ông Joseph Sayer: Liên đới Kitô giáo trong thế giới tòan cầu hóa.

- Ðức Giám Mục Bùi Văn Ðọc: Xây dựng xã hội công bằng theo học thuyết xã hội Công giáo.

- Ðức Hồng Y Keit O'Brien: Công bằng, trách nhiệm và liên đới trong sự cam kết xã hội của tòan thể giáo dân;

- Ðức Tổng Giám Mục Werner Thissen: Những giá trị và nguyên lý cơ bản của học thuyết xã hội Công giáo.

Buổi lễ bế mạc do Ðức Ông Joseph Sayer chủ tọa với bài phát biểu đặt biệt của Tổng Giám Mục Werner Thissen và Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, sau đó là ba bài lượng giá tổng kết của Giáo Sư Tiến sĩ Trần Văn Ðoàn, Tiến sĩ Martin Duetting và Giáo Sư Tiến sĩ Phạm Văn Ðức.

Tất cả đều đánh giá đây là một hội nghị thành công nhờ thái độ cởi mở của các tham dự viên, một mặt thẳng thắn trình bày quan điểm và lý luận của mình, và mặt khác lắng nghe trao đổi với nhau, mà mục tiêu là hướng đến việc phục vụ con người nói chung và người nghèo nói riêng.


Quý vị tham dự viên Công giáo chụp hình lưu niệm.


Ðức Tổng Giám Mục Werner Thissen cho rằng ngay cuộc hội thảo này đã là hình ảnh cho trách nhiệm và tình liên đới, vì mọi người đều thao thức phục vụ phẩm giá con người, dưới nhiều đường lối cái nhìn khác nhau. Thêm vào đó, hội thảo diễn ra trong bầu không khí đầy tình người: "Người ta nói rằng con đường ngắn nhất nối liền hai trái tim là một nụ cười. Hai ngày vừa qua, tôi đã nhận rất nhiều nụ cười!"

Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt nói rằng cuộc hội thảo này để lại 'những ấn tượng sâu sắc', vì đây là lần đầu tiên có một hội thảo tại Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của các học giả và lãnh đạo cao cấp trong Giáo Hội và ngoài xã hội. Nhưng ấn tượng hơn nữa do chất lượng của hội thảo, vì đây là một hội thảo có ý nghĩa (tìm phục vụ con người), khoa học (tìm hiểu con người theo chiều sâu trong lịch sử, chiều rộng trong tương quan, chiều cao trong khát vọng), thực tế (đối chiếu với con người thực tế dựa trên thực tế Việt Nam) đối thoại (nhiều người đến từ nhiều nơi, nhiều quan điểm khác nhau được trình bày và lắng nghe).

Hiệu quả của cuộc hội thảo như thế nào thì đến giờ này chưa có thể thẩm định được, nhưng có lẽ nhiều người cũng đồng ý với nhận định của Ðức Cha Kiệt:

"Ðây là cuộc hội thảo đầu tiên mở ra một lộ trình mới. Lộ trình này sẽ không dễ dàng. Vì xây dựng một xã hội công bằng đã là khó. Xây dựng một xã hội có tinh thần trách nhiệm, có tình liên đới thật là một lý tưởng cao cả. Tôi hi vọng sẽ còn nhiều hội thảo kế tiếp giúp hiểu biết con người, hiểu biết xã hội và nhờ đó hiểu biết trách nhiệm và hiểu biết tình liên đới ngày càng sâu sắc. Những hiểu biết đó sẽ góp phần xây dựng một xã hội có những con người không chỉ biết sống công bằng mà còn biết sống bác ái trong tình liên đới nữa".

 

Trần Duy Nhiên

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page