Danh Sách Ban Thường Vụ Và Ðặc Trách Các Ủy Ban

Cho Nhiệm Kỳ 2007-2010

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

Danh Sách Ban Thường Vụ Và Ðặc Trách Các Ủy Ban Cho Nhiệm Kỳ 2007-2010:

 

Chủ tịch : Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Phó Chủ tịch : Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh

Tổng Thư ký : Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt

Phó Tổng Thư ký : Giám Mục Giuse Võ Ðức Minh

Uỷ ban Giáo lý Ðức tin : Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

Uỷ ban Kinh thánh : Giám Mục Giuse Võ Ðức Minh

Uỷ ban Phụng tự : Giám Mục Phêrô Trần Ðình Tứ

Uỷ ban Nghệ thuật thánh : Giám Mục Phêrô Trần Ðình Tứ

Uỷ ban Thánh nhạc : Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hoà

Uỷ ban Loan báo Tin mừng : Giám Mục Micae Hoàng Ðức Oanh

Uỷ ban Giáo sĩ - Chủng sinh : Giám Mục Antôn Vũ Huy Chương

Uỷ ban Tu sĩ : Giám Mục Giuse Hoàng Văn Tiệm

Uỷ ban Giáo dân : Giám Mục Giuse Trần Xuân Tiếu

Uỷ ban Mục vụ Gia đình : Giám Mục Giuse Châu Ngọc Tri

Uỷ ban Mục vụ Giới trẻ : Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên

Uỷ ban Di dân : Ðức Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn

Uỷ ban Bác ái Xã hội : Giám Mục Ðaminh Nguyễn Chu Trinh

Uỷ ban Văn hoá : Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống

Uỷ ban Truyền thông Xã hội : Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Ðệ

 

Hà nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

Ban Thư ký HÐGM VN

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page