Hai nhà bác học đoạt giải Nobel vào năm 1985 và 1986

được ÐTC Beneđitô XVI bổ nhiệm làm

thành viên của Hội Ðồng Tòa Thánh về Khoa Học

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hai nhà bác học đoạt giải Nobel vào năm 1985 và 1986 được Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm làm thành viên của Hội Ðồng Tòa Thánh về Khoa Học.


Giáo sư Yuan Tseh Lee, được giải thưởng Nobel về hóa học năm 1986.


Tin Vatican (Vat 10/10/2007) - Ngày 9 tháng 10 năm 2007, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã bổ nhiệm giáo sư Yuan Tseh Lee, người Ðài Loan, nguyên Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Khoa Học Trung Ương của Ðài Loan (President of the Academica Sinica); và giáo sư Klaus von Klitzing, người Ðức, nguyên giảng viên Vật Lý của Viện Nghiên Cứu Max Planck (Max Planck Institute) ở Stuttgart của Ðức Quốc, làm thành viên của Hội Ðồng Tòa Thánh về Khoa Học (Pontifical Council for Science).

Giáo sư Yuan Tseh Lee, sinh ngày 29/11/1936, tại Hsinchu, Ðài Loan. Năm 1959 tốt nghiệp cử nhân Hoá Học tại trường Ðại Học Quốc Gia Ðài Loan. Năm 1961 tốt nghiệp tiến sĩ Lý Học tại trường Ðại Học Ching-hua, Ðài Loan. Năm 1962, du học tại Hoa Kỳ, năm 1965 tốt nghiệp tiến sĩ hóa học tại Ðại Học Berkeley, California, Hoa Kỳ. Năm 1974, làm giáo sư trường Ðại Học Berkeley, California. Sau nhiều năm làm việc tại viện Nghiên Cứu của Trường Ðại Học Berkely, California, năm 1986 được giải thưởng Nobel về hóa học. Năm 1994, từ chức giáo sư và nghiên cứu viên của viện nghiên cứu Trường Ðại Học Berkeley, trở về Ðài Loan đảm nhận chức vụ Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Trung Ương của Ðài Loan. Năm 2006, nghỉ hưu khỏi chức vụ Viện Trưởng viện Nghiên Cứu Trung Ương của Ðài Loan. Ngày 9/10/2007, được Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm làm thành viên của Hội Ðồng Tòa Thánh về Khoa Học.


Giáo sư Klaus von Klitzing, được giải thưởng Nobel về Vật Lý năm 1985.


Giáo sư Klaus von Klitzing, sinh ngày 28/06/1943 tại Schroda, Ðức quốc. Năm 1962 tốt nghiệp tại Artland Gymnasium Quakenbruck. Sau khi học xong chương trình vật lý tại Braunschweig, ông đã trải qua 10 năm nghiên cứu tại trường Ðại Học Wurzburg. Năm 1972 tốt nghiệp Tiến Sĩ Vật Lý. Sau đó làm việc nghiên cứu tại Viện Nghiên Cứu Clarendon, Oxford (Clarendon Laboratory, Oxford) , và tại Viện Nghiên Cứu High Mgnetic, Grenoble (High Mgnetic Laboratory, Grenoble). Năm 1980, làm giáo sư tại Munich. Năm 1985, được giải thưởng Nobel về Vật Lý. Năm 1985, làm Giám Ðốc Viện Nghiên Cứu Max Planck, Stuttgart (Director of the Max Planck Institute for Solid Research in Stuttgart). Ngày 9/10/2007, được Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm làm thành viên của Hội Ðồng Tòa Thánh về Khoa Học.

 

Joseph Trương

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page