Sứ Ðiệp của

Hội Ðồng Toà Thánh về Ðối Thoại Liên Tôn

gởi Anh Chị Em Tín Ðồ Hồi Giáo

nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp của Hội Ðồng Toà Thánh về Ðối Thoại Liên Tôn gởi Anh Chị Em Tín Ðồ Hồi Giáo nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan.

(Radio Veritas Asia 30/09/2007) - Nhân dịp sắp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của Hồi Giáo vào ngày 11 và 13 tháng 10 năm 2007, Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran, chủ tịch của Hội Ðồng Toà Thánh về đối thoại liên tôn, đã gởi đến anh chị em tín đồ Hồi Giáo một sứ điệp kêu gọi hãy xây dựng một nền Văn Hoá Hoà Bình và đầy tình Liên Ðới.

Ðây là sứ điệp đầu tiên của Ðức Hồng Y Tauran, cựu ngoại trưởng Vatican và đã được Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI bổ nhiệm làm chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Ðối Thoại Liên Tôn hôm ngày 25 tháng 6 năm 2007. Sứ điệp đã được Phòng Báo Chí Toà Thánh công bố hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 9 năm 2007.

Ðược biết tháng Ramadan, là tháng thứ 9 của niên lịch hồi giáo. Ðây là tháng ghi dấu khởi đầu việc mạc khải Kinh Coran cho Tiên Tri Mahomet. Ðể thánh hoá tháng này, anh chị em tín đồ hồi giáo thực hành chay tịnh suốt ngày; từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn, anh chị em tín đồ hồi giáo không ăn uống gì cả. Việc chay tịnh là một trong năm thực hành đạo đức căn bản của Hồi Giáo: 1. tuyên xưng đức tin, 2. làm việc bố thí, 3. giữ chay tịnh, 4. đi hành hương đền thờ Mecca, và 5. cầu nguyện.

Từ năm 1967 đến nay, Toà Thánh luôn luôn gởi đến anh chị em hồi giáo một sứ điệp nhân dịp kết thúc tháng Ramadan. Từ năm 1973 đến nay, sứ điệp luôn do Vị chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Ðối Thoại Liên Tôn, ký tên. Ngoại trừ một lần, vào năm 1991, lúc chiến tranh Vùng Vịnh xảy ra, thì Sứ Ðiệp đã được chính Ðức Thánh Cha, --- tức Ðức Gioan Phaolô II --- ấn ký.

Trở lại Sứ Ðiệp năm 2007, của Hội Ðồng Toà Thánh về Ðối thoại liên tôn, với chủ đề: Các tín hữu kitô và anh chị em hồi giáo, tất cả đều được mời gọi cổ võ một nền Văn Hoá Hoà Bình, chúng ta trước hết nghe Ðức Hồng Y Tauran quả quyết mạnh mẽ rằng: bạo lực -- nhất là nạn khủng bố -- không thể nào giải quyết được những xung đột; trái lại, nó chỉ khơi dậy thêm những hận thù gây tàn phá và chết chóc, làm hại con người và các xã hội.

Ðức Hồng Y nhắc lại bổn phận của các tôn giáo cần hoạt động cho hoà bình trong thời hiện nay có nhiều xáo trộn. Ngài cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc huấn luyện các thế hệ trẻ, là thế hệ sẽ lãnh trách nhiệm trong tương lai. Theo Ðức Hồng Y, đây là "bổn phận trước tiên của các gia đình và của các thẩm quyền dân sự và tôn giáo; các Vị cần chú ý đến việc phổ biến một giáo huấn công bằng và làm sao để mọi người nhận được một nền giáo dục thích ứng. Ðây là điều khẩn trương hơn bao giờ hết để giảng dạy cho các thế hệ mới biết những giá trị căn bản, trên bình diện nhân bản, luân lý, và dân sự, là những giá trị hết sức cần thiết cho đời sống cá nhân và tập thể. Mọi hành động phản văn minh sẽ là dịp để nhắc lại cho các bạn trẻ điều mà người ta chờ đợi nơi họ trong sinh hoạt xã hội.

Cuối cùng Ðức Hồng Y nhắc lại một lần nữa tầm quan trọng của việc tiếp tục và gia tăng đối thoại giữa anh chị em tín đồ Hồi giáo và những người kitô, trong các lãnh vực giáo dục và văn hoá. Ðối thoại là phương thế có khả năng giúp chúng ta thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn vô tận những xung đột và căng thẳng muôn mặt, đang ghi dấu các xã hội chúng ta sinh sống.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page