Kinh cầu nguyện cho việc Phong Chân Phước

Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kinh cầu nguyện cho việc Phong Chân Phước Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

 

Thiên Chúa đã thử thách ngài như "vàng trong lò luyện kim và đã nhận ngài như là "hiến lễ toàn thiêu", chúng ta có thể nói thật sự là "hy vọng của ngài chứa chan trường sinh bất tử" (Wis 3:4-5). Một niềm hy vọng tràn đầy Chúa Kitô, tràn đầy sự sống và sự phục sinh cho những ai tin tưởng vào Chúa. (Gioan Phaolô II)

 

Lạy Thiên Chúa tình yêu,

Chúa đã gọi và chọn Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận làm người mục tử nhân ái và tràn đầy tình yêu thương trong cuộc Lữ Hành đầy niềm Hy Vọng.

Nhân lễ giỗ lần thứ 5 của cố Hồng Y Phanxicô thân yêu, chúng con cầu xin Chúa Thánh Thần và Ðức Mẹ La Vang, Mẹ chúng con, ban nhiều ơn phước và soi sáng trong tiến trình xét tuyên phong chân phước cho ngài.

Xin cho chúng con biết noi gương nhân đức và chứng nhân Tin Mừng đích thực của Ðức Hồng Y, mà canh tân sâu đậm đời sống Kitô hữu của chúng con và tôn vinh Thiên Chúa trong đời sống của anh chị em chung quanh. Chúng con cầu xin những ơn ấy nhờ Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

Now that the Lord has tested him, as "gold in the crucible", and has accepted him "as a sacrificial burnt offering", we can truly say that "his hope was full of immortality" (cf Wis 3:4-5). It was full of Christ, the life and resurrection of all who trust in Him. (John Paul II)

 

Father of Love,

You called Francis Xavier Nguyen Van Thuan to serve you and to shepherd your people in the spirit of truth and love on the journey of Hope to heavenly home.

On the occasion of the 5th anniversary of the passing of the beloved Cardinal Francis Xavier, we pray for the blessings of the Holy Spirit and of our Holy Mother - Lady of La Vang - upon the process of his beatification.

May his virtues and the faithful witness to the Gospel help bring forth a deeper renewal of our Christian lives and proclaim the glory of God in the life of our brothers and sisters. We ask all this through Christ our Lord. Amen.

 

Cardinal Francis Xavier Nguyen Van Thuan Foundation

"The Road of Hope"

P.O. Box 71700

Madison Heights, MI 48071, USA.

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page