Vài nhận định của Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone

sau Một Năm Phục Vụ trong Chức Vụ

Quốc Vụ Khanh Toà Thánh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nhận định của Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone sau Một Năm Phục Vụ trong Chức Vụ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh.

(Radio Veritas Asia 23/09/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Ðược Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI bổ nhiệm làm quốc vụ khanh Toà Thánh vào ngày 22 tháng 6 năm 2006, Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone đã chính thức thi hành chức vụ này, vào ngày 15 tháng 9 năm 2006. Vì thế ngày 15 tháng 9 năm 2007, là ngày kỷ niệm giáp một năm thi hành Chức Vụ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh. Ðể ghi dấu biến cố này, Ðức Hồng Y đã chấp nhận trả lời vài câu hỏi do nhật báo "Tương Lai" đặt ra, hôm ngày 19 thsáng 9 năm 2007, như là một tổng kết công việc phục vụ của ngài trong vòng một năm qua. Mục thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi vài nhận định trong cuộc trao đổi giữa Ðức Hồng y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh và nhật báo "Tương Lai", cơ quan ngôn luận chính thức của Hội Ðồng Giám Mục Italia.

Như mọi người biết, Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone thường có những bài đăng báo và cũng thường đi đây đó. Trả lời cho những ai thắc mắc về điểm nầy, Ðức Hồng Y xác nhận rằng những chuyến đi đây đó của ngài nhắm đến những mục tiêu mục vụ. Ðức Hồng Y giải thích thêm như sau: "Thật là không đúng khi nói rằng Ðức Giáo Hoàng lo viết sách, còn tôi là người điều khiển mọi sự. Không đúng như vậy! Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI ý thức rất rõ về thừa tác vụ chủ chăn toàn thể giáo hội, với những ràng buộc và những bổn phận đi kèm, Phần tôi, tôi chỉ như là "tổng thư ký" --- (tức quốc vụ khanh) --- của Ðức Thánh Cha mà thôi. Tôi cố gắng chu toàn trách vụ của tôi trong sự hiệp thông hoàn toàn với Ðức Bênêđitô XVI.

Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone không thuộc về số những nhà ngoại giao chuyên nghiệp của Toà Thánh. Nhưng, theo Ðức Hồng Y, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI không bị buộc phải giữ truyền thống bổ nhiệm một nhà ngoại giao chuyên nghiệp làm quốc vụ khanh. Vả lại, hai vị cộng tác gần gũi nhất với Ðức Hồng Y, là hai nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Ðó là Ðức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, người Pháp, phụ tá quốc vụ khanh đặc trách liên lạc với các quốc gia, một chức vụ tương đương với ngoại trưởng trong các chính phủ đời. Và vị thứ hai là Ðức Tổng Giám Mục Fernando Filoni, người Italia, cựu sứ thần Toà Thánh tại Philuậtân, trong chức vụ phụ tá quốc vụ khanh đặc trách việc chung của Phủ Quốc Vụ Khanh, tương đương với bộ trưởng nội vụ trong các chính phủ đời. Cả hai vị Tổng Giám Mục phụ tá cho Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp, được đào luyện từ Trường Ngoại Giao của Toà Thánh, và đã có nhiều năm chu toàn công tác ngoại giao của Toà Thánh.

Trả lời vấn nạn cho rằng hiện tại giáo triều Roma có nhiều vị người Ý nắm giữ những trách vụ quan trọng, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh xác định như sau: "Việc quốc tế hoá Toà Thánh là một việc tuỳ vào quyết định của Ðức Thánh Cha, chứ không phải là một việc bắt buộc. Và Ðức Thánh Cha đã quyết định đúng trong việc tuyển chọn nhân sự cho các trách vụ. Việc thuộc về một quốc gia, hay môt vùng địa lý nào đó, không thể nào là "tiêu chuẩn duy nhất" cho việc chọn những cộng tác viên của Ðức Thánh Cha. Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone cho biết thêm rằng trong cấp bậc cao nhất, hiện nay giáo triều Roma có 9 vị người Ý, và 16 vị thuộc về các quốc gia khác. Ðức Hồng Y cho biết thêm hiện cũng đang có những nghiên cứu, nhắm đến việc cải tổ giáo triều roma trong tương lai.

Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone là Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Gênova, miền Trung Italia, trước khi được bổ nhiệm vào trách vụ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh. Và trước khi làm Tổng Giám Mục Gênova, thì ngài đã làm việc trong vòng 7 năm tại Bộ Giáo Lý Ðức Tin, trong chức vụ Tổng Thư Ký, cộng tác lúc đó với Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng, mà nay là Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI.

Ðể kỷ niệm giáp một năm trong trách vụ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone đã không tổ chức điều chi đặc biệt, ngoại trừ việc khánh thành nhà nguyện riêng vừa được tân trang của cư xá ngài, nằm ở lầu một của Ðiện Tông Toà, trong Nội Thành Vatican, hôm ngày 12 tháng 9 năm 2007.

Ðức Hồng Y cũng vừa cho xuất bản tập sách mới nhất của ngài về Nữ Tu Lucia, một trong ba trẻ đã được Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima. Tập sách có tựa đề là: "Người Cuối Cùng Nhìn Thấy Ðức Mẹ tại Fatima. Những lần tôi gặp Nữ Tu Lucia". Ðặc biệt, tập sách đã được Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đề tựa. Ðức Hồng Y Bertone cho biết rằng ngài đã viết xong tập sách này, trước khi được bổ nhiệm làm Quốc Vụ Khanh Toà Thánh.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng khi còn làm việc như là vị Tổng Thư Ký của Bộ Giáo Lý Ðức Tin, Ðức Hồng Y Bertone lúc đó đã được Ðức Gioan Phaolô II trao cho trọng trách công bố phần thứ III của Bí Mật Fatima, vào năm 1995. Phần Thứ III của Bí mật Fatima thường được gọi cách quen thuộc là "Bí mật Fatima Thứ III".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page