Vài chi tiết chung quanh việc Mở Án Phong Chân Phước

Cho Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài chi tiết chung quanh việc Mở Án Phong Chân Phước Cho Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Roma (18/09/2007) - Trong những ngày này chúng ta tưởng nhớ Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ Tịch Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hòa Bình, qua đời được 5 năm (2002-16/9-2007). Cũng trong dịp này, tin về việc mở án phong chân phước cho Ngài đã được chính thức loan báo.

 

1. Lễ giỗ Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại Nghĩa Ðịa Thành Phố Rôma

Vào lúc 16 giờ chiều ngày 15 tháng 9 năm 2007, tại Nghĩa địa Thành phố Rôma, Campo Verano, khu vực dành cho các Kinh sĩ Ðền Thờ Thánh Phêrô, nơi có phần mộ của Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê, Ðức Hồng Y Bernard Law, nguyên Tổng Giám Mục Boston (U.S.A.), và hiện điều hành sinh hoạt của Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Cả tại Rôma, và là bạn của Ðức Cố Hồng Y Phanxicô, đã chủ sự thánh lễ giỗ lần thứ 5 của Ngài.

Hiện diện tham dự Thánh Lễ, có các linh mục Việt Nam tại Rôma, với hai người em gái của Ngài là Bà Tiên (từ Australia) và Bà Hồng (từ Canada), với thân nhân và bạn hữu của Ðức Cố Hồng y, cùng với Anh Chị em tu sĩ Việt Nam khác tại Rôma. Cũng có một phái đoàn người công giáo Việt Nam đến từ Hoa Kỳ, do Cha Châu hướng dẫn.

 

2. Lễ Giỗ Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ Santa Maria della Scala, Trastevere Roma

Chúa nhật 16 tháng 9 năm 2007, Thánh lễ tưởng niệm Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê đã được cử hành lúc 11 giờ sáng ngày 16-9-2007, tại nhà thờ Santa Maria della Scala, nhà thờ hiệu tòa của Ðức Hồng Y Phanxicô. Thánh lễ do Ðức Hồng Y Renato Raffaele Martinô, người kế vị Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê, trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, chủ sự. Cùng đồng tế có Ðức Cha Gianpaolo Crepaldi, Tổng thư ký Hội Ðồng này, với đông linh mục Việt Nam và ngoại quốc.

Tham dự thánh lễ này có Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Niên trưởng Hồng Y đoàn, và Ðức Hồng Y Roger Etchagaray, vị tiền nhiệm của Ðức cố Hồng Y. Các nhân viên của Hội đồng Tòa Thánh.

Trong bài giảng, Ðức Hồng Y Renato Raffaele Martino đã giải thích các bài đọc sách thánh của Chúa nhật 24 Quanh năm C, đồng thời cũng đã nêu lên những điểm đặc biệt trong đời sống của Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê và là những điểm đã đánh động vị giảng thuyết hơn cả.

Vào cuối bài giảng, Ðức Hồng Y chủ tế đã chính thức loan báo Hội Ðồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình quyết định mở án phong thánh cho Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nguyên chủ tịch của cơ quan này.

Sau Thánh Lễ Ðức Cha Crepaldi đã cám ơn Ðức Hồng Y Angelo Sodano và Roger Etchagaray, mọi người tới tham dự Thánh lễ để cảm tạ Thiên Chúa.

Ngài cũng xin mọi người cùng đọc kinh "Xin ơn" nhờ lời bầu cử của Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Ðây là lần đâu tiên kinh này được mọi người cùng đọc trong niềm vui về việc mở án phong chân phước cho Ðức Cố Hồng Y.

 

3. Buổi Gặp Gỡ ÐTC, ngày 17-9-2007 tại Castel Gandolfo

Sau cùng, vào lúc 12 giờ 30 ngày 17-9-2007, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã dành cho Hội Ðồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình buổi tiếp kiến đặc biệt nhân ngày lễ giỗ thứ V của Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê. Cùng tham dự buổi tiếp kiến này cho các người đứng đầu hai tổ chức "Foundation Thánh Mattheô" để lo vụ phong thánh cũng như để thăng tiến xã hội tại Á Châu và Phi Châu, và "International Observer Francis-Xavier Nguyễn Văn Thuận" với mục đích phổ biến giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Các thân nhân và bạn bè của Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê cũng được tham dự vào buổi triều yết này.

Trong buổi triều yết này, Ðức Thánh Cha đã đọc một bài diễn văn về Ðức Hông Y Phanxicô Xaviê, nhắc nhở tới gương anh hùng của Ngài. Ðức Thánh Cha cũng vui mừng được tin mở án phong thánh cho Ðức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê. Trong dịp này Hội Ðồng Tòa Thánh cũng cho biết vị cáo thỉnh viên của vụ án phong thánh là Bà Silvia Monica Coreale.

 

4. Tiếp tục công việc lo phong thánh

Trong vụ án lo phong thánh cho Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê, Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình là người khởi xướng (Oratore). Vì theo luật phong thánh bất cứ ai, tín hữu hay một pháp nhân trong Giáo Hội, cũng có thể xin Tòa Thánh mở án phong thánh cho một tín hữu khác mà họ thấy là cuộc đời có sự thánh thuện (fama sanctitatis), sống đức tin đức cậy và đức mến một cách tận căn. Ðồng thời lại chiếu tỏa Phúc âm qua đời sống thường ngày một cách lạ lùng và bền bỉ. Vì thế tín hữu này đáng nên gương cho người khác, nhất là qua việc Giáo hội chính thức thừa nhận mẫu gương này qua việc tuyên phong lên bậc chân phước, rồi bậc hiển thánh.

Trở lại với vụ án phong thánh cho Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê, Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý Hòa Bình đã xin Tòa Thánh mở án phong thánh, và sau khi được chấp thuận, đã bổ nhiệm Vị Cáo Thỉnh viên, đó là Bà Silvia Monica Coreale. Ngày 17-9-2007, trong buổi triều yết Ðức Hồng Y Martinô đã giới thiệu Vị cáo thỉnh viên này với Ðức Thánh Cha. Vị này phải biết về Giáo luật, thần học, tu đức, và phải theo một khóa về các tòa trong Giáo Hội và một khóa học về việc điều hành một vụ án phong thánh.

Văn phòng Cáo thỉnh viên được đặt tại trụ sở của Hội Ðồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình. Vậy từ nay mọi công việc sẽ do Vị cáo thỉnh viên này thu xếp. Xin đề địa chỉ như sau (như trong ảnh và Lời cầu xin ơn lành với Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê):

 

Postulazione della Causa di

beatificzione del Servo di Dio

Card. Francois Xavier Nguyễn Văn Thuận

Presso il Pontficio Consiglio della Giustizia e della Pace

Piazza San Calisto n. 16

00120 CITTA' DEL VATICANO.

 

Bây giờ Vị Cáo thỉnh viên sẽ liên lạc với Tòa Giám Quản của Giáo phận Rôma (Vicariato di Roma), để được chính thức mở án (apertura canonica) theo giáo luật tại Rôma (như thiết lập văn kiện mở án, đặt cử vị chánh án, Difensore della fede, vị lục sự...). Tại sao lại mở án tại Rôma, mà không ở chỗ khác? Vì theo luật phong thánh, tín hữu chết ở đâu thì mở án phong thánh ở đó, trừ khi được Bộ Phong thánh cho phép mở án ở chỗ khác.

Tại Tòa giám quản Rôma, đó là giai đoạn I thuộc cấp giáo phận, tiến hành công việc. Sau khi hoàn thành cấp giáo phận, thì vụ án sẽ được đưa lên Bộ Phong thánh. Ðó là cấp hai của vụ án. Vị cáo thỉnh viên sẽ xem xét tất cả những gì liên quan đến vị Tôi Tớ Chúa (sự thánh thiện, bút tích, hoạt động... và các chứng từ các nơi gửi đến, cũng như điều tra cặn kẽ các chứng từ và các phép lạ có được nhờ lời cầu cử của vị tôi tá Chúa (điều tra tại cấp giáo phận: nơi xẩy ra phép lạ).

Tất cả những việc này đòi rất nhiều thời giờ cũng như phương tiện vật chất, sự cộng tác của mọi người bằng lời cầu nguyện và các đóng góp khác. Phải cầu nguyện để tìm ra ý Chúa, vinh danh Hội Thánh và để vụ án được tiến hành tốt đẹp. Mọi người cộng tác qua các đóng góp khác về tài liệu xác thực, bằng việc sống gương của vị Tôi Tớ Chúa, bằng sự bình tĩnh để việc điều tra được tiến hành cách quân bình và khách quan; đóng góp bằng vật chất tiền bạc để lo chi phí cho văn phòng cáo thỉnh viên.

Do đó Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình đã cho mở một Fondation gọi là "Foundation San Matteo" trực thuộc Hội Ðồng Tòa thánh Công Lý và Hòa Bình để lo cho việc này và cũng để trợ giúp các nơi nghèo khó tại Á Châu và Phi Châu. Những ai muốn đóng góp xin gửi về quỹ trên, theo địa chỉ như trên, xin đề rõ như sau "per Foundation San Matteo".

Ngoài ra Hội Ðồng Tòa Thánh cũng còn một tổ chức khác lấy tên là "Foundation International Observer Cardinal Francis-Xavier Nguyễn Văn Thuận" với mục đích lo phổ biến học thuyết xã hội của Giáo Hội.

Chúng ta tiếp tục cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân con người Ðức Hồng Y Phanxicô và gương sáng của Ngài. Chúng ta cũng cầu nguyện nhiều, để nếu đẹp ý Chúa và để làm sáng danh Chúa, cho vụ án được tiến hành tốt đẹp và nhanh chóng đưa vị Tôi Tớ Chúa sớm được tôn kính tại bàn thờ. Cũng cần bình tĩnh để mọi công việc được tiến hành tốt đẹp.

 

Rôma, ngày 18-9-2007.

Lm. Phanxicô Borgia Trần Văn Khả

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page