Ðức Tổng Giám Mục Paris xuất bản hai tập sách

nói về tương lai của Giáo Hội Công Giáo tại Pháp

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục Paris xuất bản hai tập sách nói về tương lai của Giáo Hội Công Giáo tại Pháp.

Tin Paris (Apic 18/09/2007) - Ðức Cha André Vingt-Trois, Tổng Giám Mục Paris, vừa cho xuất bản hai tập sách nói lên những nhận định của ngài về tương lai của Giáo Hội Công Giáo tại Pháp và trên thế giới.

Trong tập sách thứ nhất, có tựa đề: "Tin, Hy Vọng, Yêu Thương", do nhà xuất bản Presses de la Renaissance phát hành, Ðức Tổng Giám Mục Paris chia sẻ những chủ đề chính yếu được ngài quan tâm, từ khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Paris. Trong tập sách, được biểu lộ rõ nhân cách của Ðức Tổng Giám Mục Vingt-Trois, như một người biết nhìn rõ vấn đề, pha thêm chút hài hước. Ngài phân tích sâu sắc những cơ chế của Giáo Hội, phân tích nền văn hoá và những vấn đề luân lý to lớn của thế kỷ thứ XXI.

Trong tập sách thứ hai, có tựa đề: "Những Dấu Chỉ Thiên Chúa Ban Cho chúng ta", do nhà xuất bản Parole et Silence phát hành, Ðức Tổng Giám Mục André Vingt-Trois, chia sẻ những suy tư của ngài về mầu nhiệm kitô. Ðức Tổng Giám Mục Paris nhắc lại rằng Sự Quan Phòng tiên liệu của Thiên Chúa chạm đến những kẻ đã biết Chúa rồi, cũng như những ai chưa biết ngài.

Ðược biết Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Ðức Cha André Vingt-Trois làm Tổng Giám Mục Paris, kế vị Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger, chỉ vài tuần trước khi ÐTC qua đời vào tháng 4 năm 2005.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page