ÐTC Beneđitô XVI phong chức linh mục

cho 22 Thầy Phó Tế của Giáo Phận Roma

Trong Ngày Chủ Nhật Chúa Chiên Lành

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

ÐTC Beneđitô XVI phong chức linh mục cho 22 Thầy Phó Tế của Giáo Phận Roma Trong Ngày Chủ Nhật Chúa Chiên Lành 29/04/2007.


ÐTC Beneđitô XVI phong chức linh mục cho 22 Thầy Phó Tế của Giáo Phận Roma Trong Ngày Chủ Nhật Chúa Chiên Lành 29/04/2007.


Roma (Vat 30/04/2007) - Vào ngày 29 tháng 4 năm 2007, Chủ Nhật Chúa Chiên Lành, Ngày Cầu Nguyện cho Ơn Gọi, ÐTC Beneđitô XVI đã phong chức linh mục cho 22 Thầy Phó Tế của Giáo Phận Roma. Thánh lễ đã được cử hành trọng thể bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Ðức Thánh Cha, có các Ðức Hồng Y, các Ðức Giám Mục thuộc Giáo Triều Rôma và các Ðức Giám Mục thuộc các giáo phận nguyên gốc của các tân Linh Mục.

Trong thánh lễ phong chức, Ðức Thánh Cha đã nói với 22 tân linh mục rằng, "Từ nay, các con trở thành những thành viên làm việc trong cánh đồng truyền giáo của Ðức Kitô". Ðức Thánh Cha nói tiếp, "Các con hãy liên tục sốt sắng cầu nguyện, hãy nhớ rằng, Ðức Kitô không bao giờ bỏ rơi chúng ta và không có một sức mạnh nào có thể cản trở nổi chương trình cứu rổi toàn thế giới của Ðức Kitô".

Trong số 22 tân linh mục được Ðức Thánh Cha phong chức trong ngày Chủ Nhật 29/04/2007, có 12 tân linh mục người Italia, 2 người Phi Luật Tân, 1 người Ba Lan, 1 người Peru, 1 người Colombia, 1 người Slovakia, 1 người Tây Ban Nha, 1 người Paraguay, 1 người Ecuador, và 1 người Dominican. Tất cả những tân linh mục này ở trong lứa tuổi từ 25 đến 51 tuổi.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page