Chính quyền Việt Nam công bố án phạt

cho những ai phá thai vì mục đích chọn lựa giới tính

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Chính quyền Việt Nam công bố án phạt cho những ai phá thai vì mục đích chọn lựa giới tính.

Hà Nội, Việt Nam (CWN 23/04/2007) - Ðể giải quyết vấn nạn bất quân bình giữa các trẻ nam và nữ, Chính quyền Việt Nam đã công bố hình luật tuyên phạt những ai phá thai vì mục đích chọn lựa giới tính.

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới; Mỗi năm, có khoảng 1.4 triệu trường hợp phá thai xảy ra tại Việt Nam. Tổng dân số Việt Nam hiện nay là hơn 80 triệu người.

Luật Pháp Việt Nam quá dễ dãi trong việc phá thai, cọng thêm việc giới hạn số lượng con cái trong các gia đình, ngoài ra cùng với truyền thống văn hóa trọng nam khinh nữ đã ảnh hưởng nặng nề trong lòng người dân Việt Nam, bởi vậy nhiều gia đình tại Việt Nam đã dễ dàng quyết định phá thai nếu biết thai nhi là nữ. Sự việc này đã tạo nên nhiều khủng hoảng vì bị mất quân bình về số lượng giữa các trẻ nam và nữ.

Với hy vọng có thể giải quyết những vấn nạn trầm trọng hiện nay về sự việc trẻ nam nhiều hơn trẻ nữ, cũng như để thích ứng với chương trình phát triển gia đình của Liên Hiệp Quốc, chính quyền Việt Nam đã quyết định phạt nặng những ai phá thai để lựa chọn con cái theo giới tính.

Một ủy viên Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cho biết, "những trường hợp phá thai để lựa chọn con cái theo giới tính đã vi phạm trầm trọng đến quyền lợi của con người và đã tạo nên những vấn nạn mất quân bình giữa các trẻ nam và nữ tại xã hội Việt Nam hiện nay, điều này cũng ảnh hưởng nặng đến nền kinh tế của Việt Nam".

Ủy viên Liên Hiệp Quốc nói tiếp, vấn đề phá thai vì giới tính đã tạo nên sự thiếu sót nữ giới trầm trọng, tạo nên sự mất quân bình trong đời sống xã hội và tạo nên khó khăn lớn cho những người nam khi muốn tìm người bạn đời của mình.

Ngoài Việt Nam, từ nhiều năm về trước chính quyền Ấn Ðộ cũng đã ngăn cấm các trường hợp phá thai vì giới tính. Mặc dầu phá thai vì giới tính đã trở thành một việc bất hợp pháp tại Ấn Ðộ, nhưng chính quyền Ấn Ðộ hiện nay vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc giữ mức quân bình giữa nam và nữ, vì luật pháp tại Ấn Ðộ vẫn còn quá dễ dàng trong các trường hợp phá thai.

 

Joseph Trương

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page