Lễ tạ ơn và làm phép

nhà thờ thánh Giuse Xóm Mùi

Giáo Xứ Thạch Bích

 

Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt dâng thánh lễ tạ ơn

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ tạ ơn và làm phép nhà thờ thánh Giuse Xóm Mùi, Giáo Xứ Thạch Bích, Tổng Giáo Phận Hà Nội.


Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt chuẩn bị cắt băng khánh thành nhà thờ thánh Giuse Xóm Mùi, Giáo Xứ Thạch Bích.


Thạch Bích, Việt Nam (19/04/2007) - Ngày 19/04/2007, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt dâng thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà thờ thánh Giuse Xóm Mùi, thuộc giáo xứ Thạch Bích.

Ðông đảo Giáo dân đến tham dự thánh lễ làm phép nhà thờ Xóm Mùi, thuộc Giáo Xứ Thạch Bích, Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Xóm Mùi là một trong 4 xóm của giáo xứ Thạch Bích, với số giáo dân là 1,500 người. Người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề nông, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng rất đạo đức sốt sắng.

Ngôi nhà thờ trước đây của Xóm Mùi xây dựng đã lâu và qua thời gian đã xuống cấp nghiêm trọng. Ðến năm 2004, được sự cho phép của bề trên, cha Vicente Nguyễn Ðăng Xuyên đã khởi xướng xây dựng ngôi nhà thờ mới. Ðược sự quan tâm giúp đỡ của bề trên giáo phận, quý ân nhân và tinh thần hăng say đóng góp sức người sức của của bà con giáo dân, ngôi thánh đường mới đã hoàn thành khang trang, bề thế. Ngôi nhà thờ mới không chỉ được xây dựng bởi những nguyên vật liệu thông thường mà còn được xây bởi niềm tin, bởi tinh thần đoàn kết, bởi tinh thần nước trời.

Ngôi nhà thờ mới sẽ trở thành nơi quy tụ mọi thành phần dân Chúa trong giáo xóm lại với nhau, cùng nhau chia sẻ bàn tiệc Lời Chúa và Thánh thể. Ngôi thánh đường mới sẽ đánh dấu cho sự đổi mới của giáo xóm. Ðổi mới thôn xóm, đổi mới gia đình và đổi mới nơi mỗi người. Ðổi mới để xây dựng một ngôi thánh đường khang trang hơn, bề thế hơn và vững bền mãi mãi trên nước trời.

 

Giuse Ðỗ Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page