Tòa Án Italia ra lệnh Lm Giuseppe Benini

phải trả lại tiền xin lễ cho người đã xin

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tòa Án của Italia ra lệnh Linh Mục Giuseppe Benini phải trả lại tiền xin lễ cho người đã xin.

Verona, Italia (CWN 5/04/2007) - Tòa Án Tối Cao của Italia đã ra lệnh Linh Mục Giuseppe Benini phải trả lại tiền xin lễ mà ngài đã nhận từ hai người giáo dân trong giáo xứ của ngài, bởi vì vị linh mục này đã thay đổi chương trình thánh lễ mà họ đã xin.

Tòa Án nói rằng, linh mục Giuseppe Benini của giáo xứ Phêrô tông đồ ở Verona phải trả tiền xin lễ lại cho hai người tín hữu là Massimo và Margherita Veneri số tiền 10 Euro mà ngài đã nhận để dâng lễ cầu nguyện cho thân phụ của họ đã qua đời. Vị linh mục này đã dâng thánh lễ, nhưng không đúng với thời gian mà ngài đã loan báo từ ban đầu.

Massimo và Margherita Veneri, những người con của người đã qua đời, nói với tòa án rằng, họ đã không thể đến tham dự thánh lễ được bởi vì chương trình thánh lễ đã được thay đổi, điều này làm thương tổn đến sinh hoạt đức tin và luân lý của họ.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page