Chính quyền Tỉnh Kon Tum

gởi văn thư cấm không được tổ chức

Thánh Lễ Lá vào đầu Tuần Thánh

của Giáo Hội Công Giáo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính quyền Tỉnh Kon Tum thi hành chính sách tự do tôn giáo của Nhà Nước Việt Nam bằng một văn thư cấm không được tổ chức Thánh Lễ Lá vào đầu Tuần Thánh của Giáo Hội Công Giáo.

Kontum, Việt Nam (3/04/2007) - Nhà Nước Việt Nam thường tuyên truyền rằng, chính sách của Nhà Nước Việt Nam là tôn trọng mọi sinh hoạt tự do tín ngưỡng của người dân và mọi người dân đều được hưởng quyền tự do tôn giáo. Tuy vậy, trên thực tế, rất nhiều vùng hoặc rất nhiều họ đạo trên đất nước Việt Nam, đặc biệt là tại các vùng sâu vùng xa, vẫn còn bị ngăn cấm hay giới hạn rất nhiều sinh hoạt tôn giáo của mình, kể cả việc tụ tập với nhau chỉ để đọc kinh cầu nguyện cho những người thân mới qua đời hay tham dự những ngày lễ Chúa Nhật hằng tuần.

Ngày 30 tháng 3 năm 2007, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tu Mơ Rông, thuộc tỉnh Kon Tum, đã gửi một văn thư số 76/UBND cho Tòa Giám Mục Kon Tum, để thông báo việc chấp thuận cho phép cử hành thánh lễ Phục Sinh cho các giáo hữu Công Giáo tại thôn KonHnông, xã Ðăk Tơ Kan, vào tối ngày Thứ Bảy 7/04/2007 và sáng Chủ Nhật 8/04/2007. Nói là văn thư chấp thuận cho phép, nhưng thực ra đây là một văn thư cấm. Vì những sinh hoạt tôn giáo như các thánh lễ Tuần Thánh của Mùa Phục Sinh hay của các ngày Chủ Nhật là những sinh hoạt đương nhiên hằng tuần hay hằng năm của người giáo dân Công Giáo. Chiếu theo chính sách tự do tôn giáo của Nhà Nước Việt Nam, những người dân Việt Nam đều được quyền tham dự và cử hành các nghi lễ như thế. Bởi vậy, những việc gửi văn thư chấp thuận cho phép cử hành các ngày lễ như thế chỉ là một việc thừa thãi, không cần thiết. Ðó là một việc đương nhiên. Phần sau của văn thư mới là một vấn đề đáng nói. Văn thư ghi như sau:

Căn cứ Công văn số 568/UBND, ngày 27 tháng 03 năm 2007 của UBND tỉnh Kontum về các điểm Tòa giám mục cử linh mục đến làm lễ Phục sinh năm 2007.

Sau khi xem xét Văn thư số 15/VT/07/Tgmkt, ngày 20/03/2007 của Tòa giám mục Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông trả lời như sau:

1/ Chấp thuận việc Tòa Giám Mục xin cử Linh Mục Võ Văn Dũng đến làm lễ Phục Sinh năm 2007 tại thôn KonHnông, xã Ðăk Tơ Kan.

Thời gian:

- Thứ Bảy ngày 07/04/2007, từ 17h đến 22 giờ.

- Chủ nhật ngày 08/04/2007 từ 5h 30' đến 9h sáng.

* Không thống nhất tổ chức lễ vào các ngày Chủ nhật (ngày 1/4/2007); thứ năm (ngày 5/4/2007) và thứ sáu (ngày 6/4/2007).

Như đã nói ở phần trên, văn thư chấp thuận cho phép Linh Mục Võ Văn Dũng cử hành lễ Phục Sinh năm 2007 vào tối ngày thứ Bảy và Sáng Chủ nhật là một văn thư không cần thiết, vì những việc đó đã được Luật Pháp và các Chính Sách của Nhà Nước Việt Nam quy định phải tôn trọng vấn đề Tư Do Tín Ngưỡng và Tự Do Tôn Giáo của người dân. Văn thư không thống nhất việc tổ chức lễ vào các ngày Chủ Nhật Lễ Lá 1/04/2007, ngày Thứ Năm Tuần Thánh 5/04/2007, và ngày thứ Sáu Tuần Thánh 6/04/2007, nghĩa là cấm cử hành lễ trong các ngày đó, là một văn thư vi phạm luật pháp của Nhà Nước Việt Nam, vi phạm điều tự do tôn giáo của người dân Việt Nam.

Những ngày Tuần Thánh trong mùa Phục Sinh của người công Giáo bắt đầu vào ngày Chủ Nhật Lễ Lá, và đặc biệt Ba Ngày Thánh: chiều Thứ Năm Tuần Thánh (kỷ niệm Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể), chiều Thứ Sáu Tuần Thánh (Kỷ niệm ngày Chúa Giêsu chịu chết), và chiều Thứ Bảy Tuần Thánh (kỷ niệm ngày Chúa Giêsu sống lại), và sáng Chủ Nhật lễ Phục Sinh.

Mọi người tín hữu, cho dù ở đâu, đều hy vọng rằng Việt Nam sẽ là nước biết tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân. Sau chuyến thăm của Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Vatican vào ngày 25 tháng Giêng năm 2007 và sau chuyến viếng thăm của Phái Ðoàn Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam từ ngày 5 đến 11 tháng 3 năm 2007, những người dân Việt Nam càng hy vọng rằng Nhà Nước Việt Nam càng biết tôn trọng hơn vấn đề tự do tín ngưỡng. Nhưng qua văn thư nói trên của Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tu Mơ Rông, những người dân Việt Nam càng thất vọng về chính sách tự do tôn giáo của Nhà Nước Việt Nam.

Qua Internet, và qua các hệ thống truyền thông của Nhà Nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam nói rằng, vấn đề tự do tôn giáo là một vấn đề cần thiết cho người dân Việt Nam, tự do tôn giáo nằm sâu trong Văn Hóa của người dân Việt, bởi vậy Vấn đề tự do tôn giáo là một điều cần thiết và quan trọng trong chính sách tự do tôn giáo của nhà nước Việt Nam. Hy vọng những lời nói trên của Nhà Nước Việt Nam là những lời nói ra để thực hiện chứ không phải chỉ là những lời tuyên truyền cho hay mà thôi.

 

Hà Minh Nguyên

Kontum, Việt Nam

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page