Lời Cảm Tạ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lời Cảm Tạ quý ân nhân đã cầu nguyện và tiễn đưa Cha An Phong Trần Khánh Thành đến nơi an nghỉ đời đời.

Chúng con xin chân thành cảm tạ:

- Ðức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế.

- Ðức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội.

- Ðức Giám Mục Phụ tá, Tổng Giáo Phận Huế.

- Ðức Giám Mục Giáo Phận Thanh Hoá.

- Các Ðức Cha Hưng Hoá, Kontum, Ðà Nẵng, Nha Trang.

- Cha Ðại diện của Ðức Giám Mục Giáo Phận Ðà Lạt.

- Ðức Viện Phụ Thiên An.

- Quý Cha Giám Ðốc và Phó Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Hà Nội, Cha Giám Ðốc, Cha Phó Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Saigòn, Ðại Chủng Viện Vinh - Thanh, Ðại Chủng Viện Nha Trang cùng các Cha Giáo.

- Quý Bề Trên các Dòng Nam, Nữ và các Tu sĩ Nam, Nữ.

- Quý Cha Quản Hạt và Quý Cha Giáo Phận Huế, Ðà Nẵng, Hải Phòng, Ðà Lạt, Thanh Hoá và Kontum.

- Bề Trên Tổng Quyền Hội Các linh mục Xuân Bích.

- Bề Trên Tỉnh Hội Xuân Bích Pháp.

- Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Ðài Chân lý Á Châu.

- Cha Giám đốc Trụ sở Thanh Hoá tại Thành phố Saigòn.

- Cộng Ðoàn Mến Thánh Giá Khiết Tâm.

- Cộng Ðoàn Mến Thánh Giá Ða Minh xứ Nhân hoà.

- Công Ty xây Dựng Hoan Thiện.

- Giáo sư Nguyễn Khắc Dương, Giáo sư Ðỗ Trinh Huệ.

- Các Giáo xứ và Ðoàn Thể tại Giáo Phận Saigòn. Các Giáo xứ và Ðoàn thể tại Giáo Phận Ðà Lạt; Giáo xứ Kim Long - Tổng Giáo Phận Huế; Tổ dân phố Kim Long.

- Ðặc biệt Dòng Con Ðức Mẹ Vỗ Nhiễm.

Cùng tất cả quý khách gần xa, Ðoàn thể cũng như cá nhân, trong nước cũng như hải ngoại - trong dịp Lễ an táng và tiễn đưa

Cha An Phong Trần Khánh Thành

đến nơi an nghỉ cuối cùng - đã đến dâng Thánh Lễ cầu nguyện, gởi điện thư hay lẵng hoa.

Trong dịp này, chúng con không khỏi có những thiếu sót, xin niệm tình tha thứ.

 

Thành phố Huế, ngày 2/04/2007

 

- Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh

Ðại Diện Xuân Bích tại Việt Nam

- Ðại Chủng Viện Huế

- Gia tộc Cha An Phong Trần Khánh Thành

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page