Giáo Phận San Diego, California,

làm đơn khai báo Phá Sản (Bankrupcy)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Giáo Phận San Diego, California, làm đơn khai báo Phá Sản (Bankrupcy).

San Diego (CWN 28/02/2007) - Giáo Phận San Diego, Nam California, Hoa Kỳ, đã đệ đơn khai báo Phá Sản (Bankrupcy protection). San Diego là 1 trong 5 giáo phận lớn của Hoa Kỳ đã xảy ra trường hợp Khai Báo Phá Sản.

Hồ Sơ Khai Báo Phá Sản đã được Giáo Phận San Diego đệ đơn vào tối ngày Thứ Ba, 27 tháng 2 năm 2007. Sự kiện này xảy ra sau khi có khoảng 150 vụ kiện cáo của các nạn nhân bị sách nhiễu tình dục (sex abuse) bởi các giáo sĩ của giáo phận trong quá khứ. Vụ án "bị sách nhiễu tình dục" đầu tiên của giáo phận đã được Tòa Án sắp xếp để xét xử vào ngày 28 tháng 2 năm 2007.

Trong khi thông báo việc đệ đơn khai báo Phá Sản, Ðức Cha Robert Brom, Giám Mục Giáo Phận San Diego, nói rằng đây là điều cần thiết cần phải thực hiện để có thể bồi thường cách đầy đủ cho tất cả các nạn nhân. Sau khi các luật sư của các nạn nhân đã từ chối những đề nghị của Giáo Phận về những số tiền bồi thường cho các nạn nhân, Ðức Giám Mục giải thích rằng, "nếu tất cả các trường hợp đều phải đưa ra tòa, thì những nạn nhân của các vụ xử ban đầu sẽ đạt được những mức bồi thường tối đa. Nhưng nếu như vậy thì những nạn nhân của các vụ xử phía cuối sẽ không còn gì để được bồi thường nữa cả."

Tuy nhiên, các luật sư của các nạn nhân thì than phiền và chỉ trích sự việc khai báo phá sản của giáo phận, họ cho rằng, làm như vậy là giáo phận muốn trốn tránh trách nhiệm và chỉ muốn kết thúc các hồ sơ "sách nhiểu tình dục" sớm hơn mà thôi.

Trong hồ sơ khai báo phá sản, Giáo Phận San Diego đã khai báo tài sản hiện tại của giáo phận có giá trị khoảng 100 triệu mỹ kim. Chiếu theo luật của Liên Bang, chương 11, khi khai báo phá sản như thế, giáo phận sẽ được chỉ đạo để phân phối việc bồi thường cũng như để trang trải các dịch vụ tài chánh thích hợp.

Ngoài giáo phận San Diego, các giáo phận khác của Hoa Kỳ đã khai báo phá sản gồm có: Giáo Phận Tucson của tiểu bang Arizona, Giáo phận Porland của tiểu bang Oregon, Giáo Phận Spokane của tiểu bang Washington đã khai báo phá sản vào năm 2004. Giáo phận Davenport của tiểu bang Iowa đã khai báo phá sản vào hồi tháng 10 năm 2006.

Giáo phận San Diego cho biết rằng, họ đã cố gắng hết sức để không xảy ra việc phá sản, và đã thương lượng với phía các nạn nhân để bồi thường ở mức độ cáo nhất, cao hơn mức bồi thường mà các giáo phận khác đã thực hiện. Tuy vậy, những thương lượng của giáo phận San Diego đã không đạt được kết quả. Giáo phận Orange của tiểu bang California, một giáo phận lân cận với giáo phận San Diego cũng đã thương lượng với phía các nạn nhân của giáo phận để đạt tới mức bồi thường đến 100 triệu mỹ kim.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page