Những Huấn Ðức của ÐTC Bênêditô XVI

vào Trưa Chúa Nhật I Mùa Chay 25/02/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Huấn Ðức của ÐTC Bênêditô XVI vào Trưa Chúa Nhật I Mùa Chay 25/02/2007.

(Radio Veritas Asia 26/02/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Trưa Chúa Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2007, Chúa Nhật I Mùa Chay, trước khi xướng kinh truyền tin với các rín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC đã nói vài lời huấn đức, áp dụng nội dung chính của Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2007. ÐTC khuyến khích các tín hữu hãy đến bên thập giá Chúa, để học sống yêu thương như Chúa; hãy để cho tình yêu của Thiên Chúa xâm chiếm toàn thể đời sống mình, ngõ hầu, đến phiên mình, người môn đệ của Chúa mới có thể mang tình yêu Thiên Chúa đến với anh chị em xung quanh. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Năm nay, Sứ Ðiệp Mùa Chay được khai triển từ một câu trích phúc âm theo thánh Gioan. Và câu trích này lại hướng đến lời tiên tri về Ðấng Thiên Sai trong sách tiên tri Zacharia như sau: "Họ sẽ nhìn lên Ðấng họ đã đâm thâu qua" (Gn 19,37). Người môn đệ được Chúa yêu thương, tức thánh Gioan Tông Ðồ, đã hiện diện trên đồi Calvariô, cùng với Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, và những người nữ khác nữa; (người môn đệ này) là chứng nhân tận mắt của việc lưỡi đòng đâm thâu qua cạnh sườn Chúa Kitô, làm cho Máu và Nước chảy ra (x. Gn 19, 31-34). Cử chỉ do một anh lính Roma vô danh thực hiện, và là cử chỉ liền bị quên lãng, nhưng lại được ghi vào mắt và con tim của Tông Ðồ Gioan, là kẻ đã ghi lại cử chỉ đó trong Phúc Âm của mình. Qua các thế kỷ, đã có biết bao trường hợp ăn năn trở lại, nhờ vào sứ điệp hùng hồn về tình yêu, mà kẻ nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nhận được.

Vậy chúng ta hãy bước vào trong mùa chay với cái nhìn gắn chặt vào cạnh sườn của Chúa Giêsu. Trong thông điệp "Thiên Chúa là Tình yêu", số 12, tôi đã nhấn mạnh rằng: chỉ nhờ vào việc nhìn lên Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá vì chúng ta, mà sự thật căn bản "Thiên Chúa là Tình Yêu" có thể được biết đến và được chiêm ngắm (1 Gn 4,8.16). Tôi đă viết như sau: "Từ cái nhìn này, người kitô gặp được con đường sống và yêu thương (Thông điệp Deus Caritas Est, số 12). Khi chiêm ngắm Ðấng chịu đóng đinh với đôi mắt đức tin, chúng ta có thể hiểu được chiều sâu của tội lỗi là như thế nào, và hiểu được tính cách bi thảm của của tội lỗi là trầm trọng đến như thế nào và đồng thời hiểu được sự không thể đo lường được của sức mạnh tha thứ và nhân từ của Chúa. Trong những ngày mùa chay này, chúng ta đừng tách rời tâm hồn mình ra khỏi mầu nhiệm có tính nhân bản sâu xa và có tầm mức thiêng liêng cao độ. Nhìn vào Chúa Kitô, chúng ta cảm thấy mình đồng thời cũng được Chúa nhìn đến. Ðấng mà chúng ta đã đâm thâu qua vì những tội lỗi của mình, (Ðấng đó) không ngừng tuôn đổ xuống trên thế gian dòng suối không bao giờ cạn của tình thương nhân từ của ngài. Ước chi nhân loại hiểu rằng chỉ từ nguồn suối tình thương này mà con người có thể múc lấy sức mạnh tinh thần cần thiết để xây dựng hoà bình và hạnh phúc mà mọi người không ngừng tìm kiếm.

 

Quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là những huấn đức của ÐTC vào trưa Chúa Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2007, Chúa Nhật I Mùa Chay, trước khi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page