Cáo Phó:

Linh Mục Phêrô Trương Trọng Nghĩa

đã được Chúa gọi về Nhà Cha

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Cáo Phó: Linh Mục Phêrô Trương Trọng Nghĩa đã được Chúa gọi về Nhà Cha

 

Cáo Phó

 

Xin thành kính thông báo cùng:

Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên, GM Giáo phận Vinh

Ðức Cha Phalô Nguyễn Thanh Hoan, GM Giáo phận Phan Thiết

Ðúc Cha Chính Phaolô Nguyễn Văn Hòa và

Ðức cha Phó Giuse Võ Ðức Minh, GM Giáo phận Nha trang.

Quí Linh mục, Tu sĩ trong và ngoài nước

Quí Giáo Xứ, Cộng Ðoàn, các nghĩa tử, và quí ông bà, anh chị em quen biết Ngài:

 

Linh Mục Phêrô Trương Trọng Nghĩa

đã được Chúa gọi về lúc 10 giờ tối ngày 17 tháng 2 năm 2007

tại San Diego, California.

 

Sau đây là tóm lược tiểu sử của Ngài:

Ngài sinh năm 1917, tại Ðồng Troóc, Xã Vĩnh Phước, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình,

nay là Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Thân phụ mẫu: Ông Lê Doãn, Bà Lê Thị Trạch

1929-1932: Học Trường Tập Xuân Phong, Nghệ An.

1932-1939: Nhập học Tiểu chủng viện Xã Ðoài, giáo phận Vinh

1939-1942: Dạy Trường Tập Xuân Phong, Nghệ An

1942-1945: Học Ðại Chủng Viện giáo Phận Vinh

1945-1949: Công tác mục vụ giúp cha Trương hữu Tạo tại Tràng Lưu, Hà Tĩnh

1949-1950: Dạy học tại Tiểu Chủng Viện Xã Ðoài

1950-1952: Học Ðại Chủng Viện Kim Long, Huế

Ngày 8 tháng 6 năm 1952 thụ phong linh mục tại Huế

1952-1957: thừa tác vụ tại Bắc tỉnh Quảng Bình, Hạt Bình Chính (trong thời gian nầy Ngài bị tù 2 lần)

1956-Tháng 7: Từ Cồn Sẻ vượt tuyến vào Miền Nam

1957-1958: Quản lý, dạy chủng viện Vinh Di Cư tại 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sài Gòn

1958-1972: Quản Xứ Tân Bình, Cam Ranh, Nha Trang

1972-1973: Quản Xứ Tân Tạo, nay thuộc giáo phận Phan Thiết

1973-1977: Nghỉ bệnh tại Hòa Nghĩa, Cam Ranh

1977-1978: Vượt biên, tỵ nạn tại Philippines

1978-2007: Ðịnh cư tại Hoa Kỳ

 

Mai Suy, Nghĩa Tử

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page