Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm

tân Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Luật

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm tân Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Luật.

Vatican (CWN 15/02/2007) - Ngày 15 tháng 2 năm 2007, Văn Phòng Tòa Thánh Thông báo, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm Ðức Cha Francesco Coccopalmerio làm tân Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Luật, thay thế Ðức Hồng Y Herranz Casado đã nghỉ hưu.

Ðức Cha Francesco Coccopalmerio sẽ trở thành Tổng Giám Mục một khi lãnh nhận chức vụ mới này. Ðức Cha Coccopalmerio nguyên là Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Milan, Italia. Ngài sinh ngày 6 tháng 3 năm 1938 tại San Giuliano, Milan. Thụ phong Linh Mục ngày 28 tháng 6 năm 1962. Ngày 8 tháng 4 năm 1993 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Milan và được thụ phong Giám Mục ngày 22 tháng 5 năm 1993. Ngày 15 tháng 2 năm 2007 được Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm làm tân Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Luật. Ðức Cha Coccopalmerio đã từng phụ trách các vấn đề đặc biệt chuyên môn về Giáo Luật trong Hội Ðồng Giám Mục Italia.

Ðức Hồng Y Herranz, đã được Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI chấp thuận đơn về hưu chỉ một vài tuần trước khi mừng sinh nhật thứ 77. Ngài nguyên là Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Luật trên 12 năm. Ngài đã được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm chức vụ này từ tháng 12 năm 1994, và đã được Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI lưu nhiệm cho đến tháng 2 năm 2007. Trước Khi phụ trách chức vụ Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Luật, ngài đã từng là Thư ký của Hội Ðồng này từ năm 1983.

Cùng ngày 15 tháng 2 năm 2007, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cũng bổ nhiệm Ðức Cha Bruno Bertagna làm tân Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Luật. Ðức Cha Bertagna đã từng là thư ký của Hội Ðồng này từ năm 1994. Khi lãnh nhận chức vụ mới này, Ðức Cha Bruno Bertagna cũng sẽ trở thành Tổng Giám Mục.

Ðồng thời, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cũng bổ nhiệm Ðức Ông Juan Igancio Arrieta Ochoa de Chinchetru, thay thế Ðức Cha Bertagne, làm chức vụ tân Thư Ký Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Luật.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page