Thông Báo về Tuần Tu Ðức lần thứ 10

cho Linh mục và Tu sĩ Việt Nam

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thông Báo về Tuần Tu Ðức lần thứ 10 cho Linh mục và Tu sĩ Việt Nam.

 

Trung Tâm Linh Hoạt Truyền Giáo Quốc Tế (CIAM)

Via Urbano VIII, 16 - 00165 Roma

Tel. 06/698.82.484; Fax 06/698.82.864 E-mail: direttore@ciam.org

 

Tuần Tu Ðức 10

Linh Mục Tu Sĩ Việt Nam

tại CIAM từ ngày 7-11 tháng 5 năm 2007

 

Thông Báo và Mời Ghi Danh

 

Tiếp tục truyền thống của những năm gần đây, đáp lại lòng mong ước của nhiều Linh Mục và Tu Sĩ nam nữ muốn gặp gỡ và chia sẻ trong bầu khí linh thiêng và huynh đệ trong lòng Giáo Hội tại Roma để hun đúc đời sống nội tâm và nhiệt huyết tông đồ, truyền giáo, Trung Tâm Linh Hoạt Truyền Giáo Quốc Tế (CIAM) sẽ tổ chức Tuần Tu Ðức 10 từ Chiều Thứ Hai ngày 07 tháng 05 đến hết ngày Thứ Sáu 11 tháng 05 năm 2007.

1. Học hỏi và chia sẻ

Ðề tài học hỏi: Giáo huấn ÐTC Biển Ðức XVI về ơn gọi Linh mục, Tu sĩ

Chia sẻ: Kinh nghiệm đời sống dâng hiến và phục vụ

2. Thăm viếng và gặp gỡ

- Thăm viếng di tích thánh

- Triều yết Ðức Thánh Cha

- Tiếp xúc với một vài Cơ Quan của Tòa Thánh và một vài cơ quan truyền giáo

3. Thời gian

Từ Kinh Chiều (07.00 pm) Thứ Hai (07/05/2007) đến Tối Thứ Sáu (11/05/2007)

4. Ghi danh

- Vì có ít phòng, ai có ý định tham dự xin ghi danh sớm.

- Khi ghi danh, cùng với địa chỉ, xin ghi E-mail, để Ban Tổ Chức có thể liên lạc trả lời xác nhận và sau đó, gửi chương trình chi tiết và chỉ dẫn thực tiễn cần thiết.

- Ai muốn thăm Roma, có thể đến trước hay ở lại sau ít ngày.

5. Lệ phí

Xin đề nghị 40 Euro một ngày, gồm tất cả: ăn ở và tham dự. Ai ít khả năng, xin đóng góp tùy theo sức. Ai có khả năng và muốn chia sẻ với anh chị em ít phương tiện, có thể đóng góp hơn tùy ý. Lệ phí có thể góp khi tới tham dự và có thể đưa tiền mặt hay ngân phiếu cá nhân.

Chương trình chi tiết với đề tài và người phụ trách hướng dẫn sẽ được loan báo sau. Có thể tiếp tục theo dõi các thông báo mới trên Website của CIAM (http://ciam.org).

Xin kính báo và kính mời

 

Roma, 02.02.2007

Ð.Ô. Ðinh Ðức Ðạo

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page