Các Cử Tri Mỹ gốc Việt tại Little Saigòn

đã đánh dấu Lịch Sử

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Các Cử Tri Mỹ gốc Việt tại Little Saigòn đã đánh dấu Lịch Sử.

Little Saigòn, California (8/02/2007) - Kết quả bầu cử đặc biệt tại Orange County vào ngày thứ Ba 6/02/2007 để bầu ra một Supervisor (Giám Sát viên) thay thế ông Supervisor Lou Correa đã đắc cử vào Thượng viện của Tiểu bang Califronia tháng 11/2006, đã làm cho cộng đồng người Việt tại quận Cam hết sức vui mừng và hãnh diện, và các sắc dân khác cũng sững sờ, vì hai người (trong số 10 ứng cử viên) về đầu cuộc bầu cử này là hai ứng cử viên Mỹ gốc Việt.

Ðó là luật sư Nguyễn Trung, ủy viên giáo dục của hoc khu Garden Grove (mới đắc cử trong tháng 11/2006) và Janet Nguyễn, nghị viên thành phố Garden Grove, đắc cử cách đây hai năm. Theo nhận thức của đa số am tường sinh hoạt chính trị tại quận Cam, thì ông Tom Umberg, con gà trọị của Ðảng Dân chủ sẽ thắng vì ông là một chính trị gia lão luyện đã từng là dân biểu Tiểu bang California, một khuôn mặt quen thuộc đối với dân quận Cam, là một kiện tướng cho lập trường Pro Choice, nên dễ thu hút phiếu của phái nữ và các ông thích nịnh đầm. Một ngày trước ngày bầu cử, Ban vận động bầu cử của Janet Nguyễn còn gửi tới nhà cử tri Mỹ gốc Việt truyền đơn vận động với dòng chữ in đậm "cuối cùng là sự lựa chọn giữa Tom Umberg và Janet Nguyễn". Ðiều đó cho thấy cái thế thượng phong của Tom Umberg. Ðảng cộng hòa không ủng hộ ứng viên nào ra mặt, nhưng một hệ phái âm thầm ủng hộ ứng cử viên Mỹ gốc Mễ Carlos Bustamante nhằm lôi kéo người Mễ đi theo đảng Cộng hòa.

Trên website của tờ The Orange County Register, tờ nhật báo lớn nhất của quận Cam đã phố biến kết quả bầu cử như sau:

1. Trung Nguyễn 10,920 phiếu (24.1%)

2. Janet Nguyễn 10,913 phiếu (24.1%)

3. Tom Umberg 9,728 phiếu (21.4%)

4. Carlos Bustamante 7,475 phiếu (16.5%)

5. Mark Rosen 2,182 phiếu (4.8%)

6. Brett Eliott Franklin 1,739 phiếu (3.8%)

7. Kermit Marsh 1,335 phiếu (2.9%)

8. Larry Phan 419 phiếu (0.9%)

9. Lupe Moreno 384 phiếu (0.8%)

10. Benny Diaz 274 phiếu (0.6%).

Vì có đến 3 ứng cử viên Mỹ gốc Việt, nên nhiều bà con Việt Nam đã nghĩ khó mà có ứng cử viên nào đắc cử. Nhưng kết quả cho thấy Tân Giám Sát viên của quận Cam sẽ là một người Việt mang họ Nguyễn. Chúng ta chưa biết chắc là ai vì ứng cử viên Nguyễn Trung hơn Janet Nguyễn 7 phiếu. Trong quá trình kiểm phiếu có lúc Janet Nguyễn hơn Nguyễn Trung 52 phiếu. Do đó nghị viên Janet Nguyễn và Ban vận động sẽ yêu cầu đếm phiếu lại. Việc kiểm phiếu lại sẽ diễn ra trong vòng một tuần nữa. Sau đó phải đợi thêm quảng 2 tuần mới có kết quả chính thức.

Little Sàigòn đã làm lịch sử vì đã đưa một ứng viên người Việt vào trong Ban Giám sát của Orange county. Ðây là một quận lớn với dân số trên 3 triệu, với một ngân sách hàng năm là 5 tỉ mỹ kim. Tiếng nói của một Supervisor Mỹ gốc Việt nhiều ít sẽ mang lại phúc lợi cho Cộng đồng người Việt tại đây.

Không phải ngẫu nhiên mà có kết quả bầu cử đó. Cuộc vận động tranh cử của các ứng cử viên bắt dầu giữa tháng 12/2006. Janet Nguyễn thuê ông Dave Gilliard, một Consultant tài giỏi thuộc Ðảng Cộng hòa ở Sacramento, trong khi Nguyễn Trung họat động sát với nhóm của Dân biểu Trần Thái Văn mà có người gọi là đảng của Trần Thái Văn. Cái điểm đáng tuyên dương nơi nhóm trẻ này là không có so bì nhau. Mặc dầu Nguyễn Trung mới đắc cử được hai tháng, anh em thấy cuộc bầu cử này là một cơ hội nên đã khuyến khích và ủng hộ Nguyễn Trung trong khi trong nhóm cũng có người già dặn và được nhiều người biết hơn. Tưởng cũng nên nhắc lại trong kỳ bầu cử cách đây hai năm, Janet Nguyễn cũng là một ứng cử viên trong nhóm 4 ứng cử viên gồm Trần Thái Văn, Nguyễn Quốc Lân, Andy Quách và Nguyễn Janet, đều có chương trình vận động tranh cử chung và kết cuộc cả 4 người đều đắc cử. Trần Thái Văn tái đắc cử Dân biểu Tiểu Bang Cali, Andy Quách đắc cử nghị viên thành phố Westminster, Janet Nguyễn thành nghị viên thành phố Garden Grove và Nguyễn Quốc Lân đắc cử Ủy viên Giáo dục thành phố Garden Grove.

Quỹ tranh cử của Trung Nguyễn và Janet Nguyễn mỗi người chưa tới 300 ngàn, trong khi năm ngoái hai ứng cử viên nữ Mỹ cũng tranh một ghế Supervisor đã tiêu 6 triệu. Ðiều này làm cho Ban tham mưu của hai Ðảng Cong hòa và Dân chủ ở đây hết sức kinh ngạc và họ thấy tầm quan trọng của những phiếu bầu khiếm diện. Ðúng là mỗi lá phiếu là một viên gạch xây dựng nền Dân chủ.

Kết quả cuộc bầu cử Giám Sát viên này cũng sẽ là một cái đà thúc đẩy giới trẻ Việt Nam tham gia sinh hoạt Dòng chính của chính trường Mỹ. Ðã đến lúc những người Việt lớn tuổi nên và cần khuyến khích, ủng hộ thế hệ con cháu của mình. Thật là mắc cỡ khi có người gọi vào các Ðài phát thanh trong giờ Hội luận bầu cử, xử dụng ngôn ngữ không xứng hợp để đả kích ứng viên này nọ. Tôi đã nghe Nguyễn Trung và Nguyễn Quốc Lân trả lời người gọi vào rất bĩnh tĩnh, và từ tốn trong khi người gọi vào đả kích ứng cử viên lại rất mất bình tĩnh. Luật Sư Nguyễn Quốc Lân là một khuôn mặt đã từng sinh hoạt lâu năm với giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Orange County. Anh là một ngươi chẳng những am tường vấn đề pháp lý, mà còn nắm vững cách điều hành ngân sách thành phố và County nữa.

Orange County là một Giáo phận với số giáo dân 1.3 triệu, đã cống hiến cho Giáo phận này nhiều ơn gọi khiến cho Ðấng Bản quyền có cảm tình. Nay với kết quả bầu cử Supervisor này, cái cảm tình đó sẽ trở thành một nhận thức rằng tập thể người Việt nói chung và người Công giáo nói riêng là một nhân tố quan trọng góp phần không nhỏ vào việc xây dựng và phát triển quận Cam này.

 

Garden Grove Feb. 8, 2007

Nguyễn Minh Thế

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page