Phái đoàn của Tòa Giám Mục Kontum

đi chúc Tết các huyện trên tỉnh Kontum

 

Ðức Cha Micae cầu nguyện trong "Nhà Nguyện chui"

của người dân Kinh Tế Mới

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phái đoàn của Tòa Giám Mục Kontum đi chúc Tết các huyện trên tỉnh Kontum.

Tin Kontum, Việt Nam (9/02/2007) - Sáng ngày 9 tháng 2 năm 2007,  lúc 7 giờ sáng, 2 phái đoàn của Tòa Giám Mục Kontum đi chúc Tết các huyện trên Tỉnh Kontum.

Phái đoàn 1: gồm Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh, linh mục Tổng Ðại Diện Giuse Nguyễn Thanh Liên, linh mục Nguyễn Ðình Phước, Thư ký Tòa Giám Mục, linh mục Calistô Bá Năng Lý, linh mục Giuse Võ Văn Dũng, linh mục Bênêđictô Nguyễn Văn Bình, một số nam nữ tu sĩ và các Yao phu đại diện, đi chúc Tết các Huyện Ðăk Tô, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi và Ðăk Glei...

Phái đoàn thứ 2 là: Linh mục Hạt trưởng Giuse Ðỗ Hiệu, linh mục Gioakim Hoàng Sơn, linh mục Simon Bình cùng quý linh mục, Quý nam nữ tu sĩ đại diện giáo phận Kontum đi chúc tết các huyện Sa Thầy, Ðăk Tô và các huyện khác...

Một chuyến đi chúc Tết các Ủy Ban Huyện thật thú vị, tăng thêm mối giao hảo giữa nhà nước và Giáo Hội. Có lẽ qua những cuộc gặp này sẽ có thêm tiến triển về mặt quan hệ. Vì hiện nay có nhiều nơi đã cởi mở, nhưng nhiều nơi đang có những chuyển biến, và nhiều nơi còn khó khăn... Vẫn còn có rất nhiều địa điểm mà các Linh Mục mỗi lần đến dâng lễ đều phải đăng ký và phải chờ đợi được sự cho phép mới được đến làm việc mục vụ. Hy vọng với chuyến viếng thăm lần này sẽ có những chuyển biến mới trong thời gian tới.

Tuy Việt Nam đang sống trong thời đại Tự Do Tôn Giáo của Thế Kỷ 21, nhưng mọi người đã phải rơi lệ khi vào viếng thăm "Ngôi Nhà Nguyện Chui" của người dân Kinh Tế Mới. Những người dân ở đây bị cấm đoán đủ điều, nên họ phải lén lút cầu nguyện trong "Ngôi Nhà Nguyện chui" này. Ðức Cha Micae đã cầu nguyện rất lâu cho những người dân Kinh Tế mới tại đây trong "Nhà Nguyện chui" này.

Sau 1 ngày dong duỗi trên đường, Phái đoàn chúc tết của Giáo Phận Kontum đã về đến nhà lúc 21g30.

 

Lm. Nguyễn Ðình Phước

 

Dân Kinh Tế mới chúc Tết Ðức Cha Micae

Ðức Cha Micae viếng thăm 1 ông già bị cùi

Cha Phước đi cầu treo

Ðức Cha Micae đi cầu treo

Dùng trâu để kéo tre về nhà

Dân còn quá nghèo, họ sống dưới những ngôi nhà như thế!

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page