Chính phủ Việt Nam công bố

sách trắng về chính sách tôn giáo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính phủ Việt Nam công bố sách trắng về chính sách tôn giáo.

Hà Nội, Việt Nam (UCAN - VT01885.1431 Ngày 5-2-2007) - Trong sách trắng về chính sách tôn giáo của chính phủ Việt Nam cho biết họ bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của công dân.

Các phương tiện truyền thông của Nhà nước đưa tin ông Nguyễn Thế Doanh, phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ, đã công bố Sách trắng "Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam" tại cuộc họp báo hôm 1-2-2007 ở thủ đô. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp tổ chức cuộc họp báo này.

Ông Doanh nói rằng chính phủ của ông thực hiện chính sách nhất quán đại đoàn kết dân tộc mà "không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng hay tôn giáo". Ðồng bào theo tôn giáo tín ngưỡng là một bộ phận thiết yếu của khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời chính phủ không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống tâm linh của người dân, ông nói thêm.

Tuy nhiên, viên chức này thừa nhận chính sách tôn giáo của chính phủ chưa được thực hiện đầy đủ do sự phát triển không đồng đều giữa các vùng trong nước và sự hiểu biết không đầy đủ về các hoạt động tôn giáo của một số cán bộ địa phương.

Ông Doanh cho biết Sách trắng nhằm giúp người dân trong nước và cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn chính sách tôn giáo của chính phủ cũng như tình hình thực tế việc hành đạo ở quốc gia này.

Tài liệu gồm ba chương giới thiệu lịch sử, sự phát triển của các tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam; trình bày các chính sách và hướng dẫn về tôn giáo của chính phủ vốn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của công dân.

Sách dày 86 trang cũng đề cập đến quan điểm của chính phủ về quan hệ quốc tế của các tôn giáo địa phương và những thành tựu của các tôn giáo trong quan hệ với đối tác nước ngoài.

Việt Nam có sáu tôn giáo được Nhà nước công nhận với gần 20 triệu tín đồ, phân nửa là Phật tử. Công giáo đứng hàng thứ hai với gần sáu triệu tín hữu, kế đến là 2.3 triệu tín đồ Cao Ðài và 1.2 triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Hai tôn giáo này, theo thứ tự, được thành lập ở Việt Nam từ đầu và giữa thế kỷ 20. Hồi giáo có 66,700 tín đồ và Tin Lành 6,400 tín đồ là hai cộng đồng cũng được đề cập đến. Việt Nam có 83 triệu dân.

Tin Lành đến Việt Nam vào cuối thế kỷ 19 trong khi Công giáo có từ thế kỷ 16.

Ông Doanh nói rằng thêm hai tôn giáo bản địa mới - Tịnh độ cư sĩ Phật hội với 1.45 triệu tín đồ và Tứ Ân Hiếu Nghĩa với 70,899 tín đồ - sẽ đi vào hoạt động trong năm nay hoặc trễ nhất là năm tới. Hai tôn giáo này đã được chính phủ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo vào tháng 9 năm 2006.

Theo viên chức này, hệ phái Hội Truyền giáo Cơ đốc với 21,819 tín hữu cũng đã được cấp chứng chỉ hoạt động tôn giáo.

Tại cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI tại Vatican, Việt Nam và Vatican sẽ thảo luận các bước đi thích hợp để bình thường hóa quan hệ song phương.

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page