Thánh lễ cầu nguyện cho đời sống thánh hiến

tại Hà Nội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh lễ cầu nguyện cho đời sống thánh hiến tại Hà Nội.


Thánh lễ cầu nguyện cho đời sống thánh hiến tại Nhà Thờ Chính Toà Hà Nội.


Hà Nội, Việt Nam - (02/02/2007) - "Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến" (Ga 17, 17 - 19). Ðó là lời Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha.

Hôm nay, 02/02/2007, những người được Chúa sai đi, được thánh hiến nhờ sự thật quy tụ tại Ngôi Thánh Ðường Chính Toà để cùng hiệp thông với Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt và các quý cha đồng tế cầu nguyện cho đời sống thánh hiến. Họ là những nam nữ tu sỹ từ các dòng tu, các tu hội khác nhau như: Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Mến Thánh Giá, Dòng St Paul, Dòng Mân Côi, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ, tu hội Hiệp Nhất...

Cách nay 10 năm, Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chính thức lấy ngày lễ kính Dâng Chúa Giêsu Trong Ðền Thánh làm ngày cầu nguyện cho ơn gọi với 3 mục đích chính:

- Tạ ơn Chúa vì những ân huệ phong phú trong đời sống.

- Giới thiệu cho dân Chúa biết những kho tàng của ân sủng qua đời sống thánh hiến.

- Những ngưới sống thánh hiến quy tụ để ôn lại lời khấn hứa và chia sẻ với nhau về đời sống thánh hiến.

Trong Thánh Lễ Ðức Tổng đã nói tới một lễ dâng trọn vẹn, noi gương Chúa Giêsu, những người sống thánh hiến dân trọn vẹn cuộc sống của mình cho Thiên Chúa, trọn đời sống theo tinh thần Ðức Giêsu:

- Khấn giữ đức khiết tịnh, những người sống đời thánh hiến chọn Chúa Gêsu là đối tượng duy nhất để yêu thương, để gắn bó.

- Khấn giữ đức khó nghèo, những người sống đời thánh hiến chọn Chúa Giêsu là kho tàng cao quý nhất.

- Khấn giữ đức vâng lời, những người sống đời thánh hiến chọn Chúa Giêsu là con đường duy nhất và vâng lời cho đến chết.

Noi gương Chúa Giêsu, những người sống đời thán hiến phải từ bỏ chính mình như ngọn nến tự thiêu chính mình để chiếu toả tình yêu Chúa giữa đời. Ánh sáng đó đem đến cho giáo hội sức sống, cho xã hội tình thương.

Xin cho những người sống trong bậc tu trì biết tận hiến cuộc sống của mình để thể hiện đầy đủ gương mặt của Chúa Giêsu trong mọi nơi, mọi lúc mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

 

Giáo Phận Hà Nội

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page