Ðức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật

qua đời ngày 17/01/2007 tại Việt Nam

hưởng thọ 81 tuổi

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật qua đời ngày 17/01/2007 tại Việt Nam, hưởng thọ 81 tuổi.


Ðức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật qua đời ngày 17/01/2007 tại Việt Nam, hưởng thọ 81 tuổi.


Tin Xuân Lộc, Việt Nam (17/01/2007) - Ðức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc đã qua đời lúc 12 giờ 30 phút, trưa ngày 17 tháng Giêng năm 2007 tại Bệnh Viện Chợ Rẫy, Saigòn, Việt Nam, hưởng thọ 81 tuổi.

Ðức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật sinh ngày 12 tháng 9 năm 1926 tại Thượng Kiệm thuộc giáo phận Phát Diệm. Ngài theo học tại Chủng viện Phát Diệm và Thượng Kiệm, được thụ phong linh mục ngày 7 tháng 6 năm 1952 tại Phát Diệm.

Ngài được gửi đi du học tại Canada, và sau biến cố di cư năm 1954, ngài đã về nước và được bổ nhiệm làm Linh hướng cho Tiểu chủng viện Phát Diệm ở Phú Nhuận, Saigòn.

Vì nhu cầu mục vụ của giáo phận Xuân Lộc ngày càng tăng, ngày 16-7-1975, Ðức Thánh Cha Phaolô VI bổ nhiệm ngài làm Giám Mục Phó Giáo Phận Xuân Lộc. Sau khi nhận được tin bổ nhiệm của Tòa Thánh, Ðức cha Ða Minh Nguyễn Văn Lãng, đã làm lễ tấn phong giám mục cho cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật và đặt ngài làm giám mục phó giáo phận Xuân Lộc trong cùng ngày 16-7-1975.

Ngày 22-2-1988, Ðức cha Ða Minh Nguyễn Văn Lãng đột ngột qua đời, Ðức cha Nguyễn Minh Nhật lên kế vị giám mục chính tòa giáo phận trong thời kỳ đất nước đang đổi mới. Ngài đã tích cực xây dựng giáo phận, nhất là thúc đẩy phong trào học hỏi giáo lý trong toàn giáo phận, đào tạo Hội Ðồng Giáo Xứ và đặc biệt đào tạo các ơn gọi linh mục.

Ngày 30-9-2004, vì lý do sức khỏe già yếu, Tòa Thánh đã chấp thuận cho Ðức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật được nghỉ hưu. Và cùng ngày 30-9-2004, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm linh mục Ða Minh Nguyễn Chu Trinh làm giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc thay thế Ðức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật. Ngày 11-11-2004, lễ tấn phong tân giám mục được tổ chức tại nhà thờ chính tòa giáo phận.

Sau một thời gian dài đau yếu, ngài đã được Chúa gọi về vào lúc 12 giờ 30 phút, trưa ngày 17 tháng Giêng năm 2007 tại Bệnh Viện Chợ Rẫy, Saigòn, Việt Nam, hưởng thọ 81 tuổi.

Toàn thể anh chị em Linh Mục Tu Sĩ Việt Nam tại Á Châu, và đặc biệt là các Linh Mục Tu Sĩ thuộc giáo phận gốc Xuân Lộc, đang phục vụ Truyền Giáo tại Á Châu, xin chân thành chia buồn với Giáo Phận Xuân Lộc và thân nhân của Ðức cố Giám Mục. Nguyện Xin Thiên Chúa Từ Nhân ban thưởng hồng phúc đời đời cho Ðức cố Giám Mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật.

 

Toàn thể Linh Mục Tu Sĩ Việt Nam đang phục vụ Truyền Giáo tại Á Châu cùng hiệp thông chia buồn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page