Toà Thánh ủng hộ

quyết định kiểm điểm quá khứ

của tất cả các giám mục Balan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toà Thánh ủng hộ quyết định của Hội Ðồng Giám Mục Balan: kiểm điểm quá khứ của tất cả các giám mục Balan.

Tin Vatican (Apic, Zenit 14/01/2007) - Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Toà Thánh, hôm thứ Sáu, ngày 12 tháng Giêng năm 2007, đã nói lên sự hối tiếc vì thiếu "thông tin đầy đủ" nhất là trong sự việc bổ nhiệm Ðức tân Tổng giám mục Warvasa, Stanislas Wielgus. Ðồng thời ngài cổ võ việc kiểm điểm cách có hệ thống và khách quan, về quá khứ của tất cả các giám mục BaLan; và không phải chỉ của các giám mục BaLan mà thôi, mà còn của tất cả mọi viên chức công quyền, của các nhà chính trị, và của các đảng phái chính trị. Ðức Hồng Y ước mong công việc kiểm điểm nầy cũng nên được thực hiện nơi tất cả các quốc gia đông âu nữa, chớ không phải chỉ riêng tại Balan mà thôi.

Ðức Hồng Y Bertone đã nói lên lập trường trên hôm chiều thứ Sáu, ngày 12 tháng Giêng năm 2007, trong buổi giới thiệu Tạp Chí mới, có tên gọi là "Segno" (Dấu Chỉ) của Phong Trào Công Giáo Tiến hành Italia. Ðức Hồng Y đã nhận định thêm như sau: "Việc thông tin thiếu sót là điều có hại trong tất cả mọi lãnh vực và ngăn cản ta có cái nhìn trọn vẹn đầy đủ, nhất là về tính cách trung thực hay giả tạo của những tài liệu. Công bằng mà nói, thì ta cần hiểu điều gì được nói lên trong các tài liệu này, và cần có sự phân biệt điều gì đúng thật và điều gì là giả mạo.

Bình luận về việc đăng báo những hồ sơ được lưu giữ trong Văn Khố Mật của Cơ quan mật vụ cộng sản BaLan, liên quan đến các giám mục và linh mục tại Balan, Ðức Hồng Y đã tỏ ra kinh ngạc không hiểu làm sao những tài liệu này lọt vào tay của các phóng viên, thay vì được chính đương sự là kẻ trước tiên có quyền được tham khảo những tài liệu này trước. Khi được hỏi thêm là khi nào sẽ có việc bổ nhiệm vị Tân Tổng Giám Mục Warsava, Ðức Hồng Y đã trả lời như sau: "Chỉ có Chúa mới biết mà thôi. Tôi cùng cầu nguyện với Ðức Thánh Cha cho việc này. Ðức Hồng Y khuyên mọi người hãy thận trọng khi nghiên cứu các tài liệu.

Theo tin của Ðài Phát Thanh Vatican, thì vào tháng 3 năm 2007, Hội Ðồng Giám Mục BaLan sẽ thành lập tại mọi giáo phận toàn quốc BaLan một Ủy Ban điều tra tại chỗ, gồm những nhà nghiên cứu lịch sử và các luật gia. Viện Ký Ức Quốc Gia BaLan, cơ quan hiện đang bảo quản các Tài Liệu của Cơ Quan Mật Vụ Cộng Sản BaLan, sẽ cộng tác với các ủy ban điều tra này. Kết quả sẽ được tường trình về Toà Thánh.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page