Lễ giỗ lần thứ 12

Ðức Cha Giacôbê Huỳnh Văn Của

tại giáo xứ Phú Long

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ giỗ lần thứ 12 Ðức Cha Giacôbê Huỳnh Văn Của tại giáo xứ Phú Long.

Phú Long, Việt Nam (09/01/2007) - 5 giờ sáng ngày 9.1.2007, nhân lễ giỗ lần thứ 12 của Ðức Cha Giacôbê Huỳnh Văn Của (1915-1995), cựu Giám mục Phó giáo phận Phú Cường (1976-1979), Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ đã về giáo xứ Phú Long chủ sự thánh lễ đồng tế cùng nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận để cầu nguyện cho Ðức Cha Giacôbê, người đã có công lớn đối với giáo xứ Phú Long. Dịp này, giáo xứ Phú Long cũng nhận ngày 9.1 hàng năm làm ngày Truyền Thống "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của giáo xứ. Vì thế, đây cũng là thánh lễ cử hành ngày Truyền Thống lần thứ I của giáo xứ Phú Long.

Mãnh đất mà nhà thờ giáo xứ Phú Long đang tọa lạc, từ năm 1967 đã được Ðức Cha Giacôbê mua lại của nhiều người, (đây là mãnh đất rất rộng lớn. Ðến sau năm 1975 bị chiếm vụng nhiều. Hiện tại chỉ còn khuôn viên nhà thờ và một thửa đất 700 thước vuông phía trước nhà thờ. Thửa đất này vừa mới được giáo xứ Phú Long rào lại ngày 22.10.2006) để xây dựng thành Trung Tâm Bác Ái Lái Thiêu - Trung Tâm Foyer de Charité. Năm 1993, do nhu cầu của giáo phận, Ðức Cha Luis Hà Kim Danh đã cho chỉnh trang lại thành Trung Tâm Nghỉ Dưỡng của các linh mục giáo phận Phú Cường.

Tiền thân của nhà thờ giáo xứ Phú Long là nhà thờ họ đạo Tân Thới (trực thuộc giáo xứ Lái Thiêu), do Cha Tôma Phan Minh Chánh, chánh xứ Lái Thiêu quản nhiệm. Do thời gian gần đây giáo dân, nhất là giới trẻ công nhân di dân từ nhiều miền đất nước đổ về kiếm kế sinh nhai, nhà thờ họ đạo Tân Thới trở nên chật chội. Hơn nữa, vì ở gần chợ Lái Thiêu và bị lấn chiếm nhiều đến nỗi nhà thờ trở nên quá ồn ào, không còn khuôn viên riêng để sinh hoạt đạo đức. Vì thế, Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ quyết định dời nhà thờ họ đạo Tân Thới về Trung Tâm Bác Ái Lái Thiêu. Ngày 13.11.2004, thánh lễ đặt viên đá đầu tiên cho nhà thờ mới, đánh dấu thành công ban đầu sau nhiều năm trăn trở và hy vọng. Ngày 17.6.2005, họ đạo Tân Thới được Ðức Cha Phêrô nâng lên hàng giáo xứ và đổi tên thành giáo xứ Phú Long. Sau một năm sáu tháng, ngôi nhà thờ mới của giáo xứ Phú Long đã hoàn tất. Ngày 21.5.2006, Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ đã về dâng thánh lễ khánh thành cung hiến nhà thờ giáo xứ Phú Long. Ngày 15.8.2006, Ðức Cha Phêrô quyết định cắt cử cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hùng, đang làm cha phó giáo xứ Búng, làm cha sở tiên khởi nhà thờ Phú Long. Ngày 29.8.2006, cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hùng chính thức về nhận nhiệm sở mới.

Ðể cụ thể hóa việc biết ơn trong ngày Truyền Thống lần đầu tiên của giáo xứ Phú Long, vị Ðại Diện giáo xứ đã xướng danh các Giám mục, các linh mục đã từng lưu dấu nơi Trung Tâm Bác Ái và Nghỉ Dưỡng này:

1. Ðức Cha Giuse Phạm Văn Thiên, Giám mục tiên khởi giáo phận Phú Cường.

2. Ðức Cha Luis Hà Kim Danh.

3. Cha Giuse Thịnh.

4. Cha Antôn Nguyễn Văn Tuyên (dòng Chúa Cứu Thế).

5. Cha Gioan Ðinh Tiến Hoàng.

6. Cha Phêrô Tô Ðức Bạch (hay Tôn Ðức Bạc).

7. Cha Giuse Huyền Linh.

8. Cha Tôma Nguyễn Toàn Quyền.

9. Cha Phaolô Võ Văn Bộ.

Trong phần huấn từ, Ðức Cha Phêrô đã ngỏ với cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Long: "Chúng ta không quên ơn tiền nhân. Ðó là một nghĩa cử cao đẹp, một bài học giáo dục về lòng biết ơn không chỉ cho người thời đại mà còn cho muôn thế hệ đời sau. Ðây là nhà của anh chị em. Nhà này do công khó cha ông lập ra. Là con cháu của các ngài, anh chị em phải gìn giữ lấy. Anh chị em gìn giữ bằng nỗ lực sống đức tin ngoan cường và bày tỏ đức tin nơi cuộc sống hằng ngày của anh chị em. Anh chị em cũng hãy gìn giữ bằng sự cố gắng tiếp tục xây dựng và phát triển cơ sở vật chất đã được trao vào tay anh chị em".

Biết ơn Thiên Chúa và biết ơn những người đã làm ơn cho mình, trong phần cám ơn, vị Ðại Diện giáo xứ Phú Long nói lên quyết tâm vâng lời Ðức Giám mục giáo phận, ra sức gìn giữ gia sản đức tin và tất cả tài sản mà cha ông để lại.

Từ nay, ngày Ðức Cha Giacôbê Huỳnh Văn Của được Chúa gọi về, không còn chỉ là ngày giỗ tưởng nhớ Ðức Cha mà thôi, nhưng sẽ trở thành ngày Truyền Thống của giáo xứ, đễ mãi mãi giáo xứ không chỉ ghi nhớ công ơn Ðức Cha, mà còn ghi nhớ tất cả những ai đã chung sức, chung lòng dày công xây dựng và tôn tạo mãnh đất, nhà thờ và giáo xứ Phú Long này.

 

LM Vũ Xuân Hạnh

(Ngày 09/01/2007)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page