Một tập sách nói về các giáo sĩ BaLan

cộng tác với cơ quan mật vụ cộng sản Balan

sẽ được phát hành vào tháng Hai năm 2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một tập sách nói về các giáo sĩ BaLan cộng tác với cơ quan mật vụ cộng sản Balan sẽ được phát hành vào tháng Hai năm 2007.

Tin BaLan (Apic 12/01/2007) - Linh Mục Isakowicz Zaleski, cựu Tuyên Úy Công Ðoàn Liên Ðới bên BaLan, trong thập niên 80, vừa hoàn thành tập sách có tựa đề: Các Linh Mục BaLan và Cơ Quan Mật Vụ Cộng Sản BaLan", dựa trên những tài liệu còn được lưu giữ trong Văn Khố Mật của Cơ Quan Mật Vụ Cộng Sản BaLan. Nhà xuất bản Znak, tại Cracovia, BaLan, cho biết là sẽ phát hành vào ngày 28 tháng 2 tới đây.

Ðặc biệt nơi chương 7 của tập sách, Cha Isakowicz Zaleski liệt kê danh sách 39 giáo sĩ BaLan đã cộng tác với Cơ Quan Mật Vụ Cộng Sản BaLan; và trong số 39 giáo sĩ này, có 4 vị giám mục. Cha Isakowicz Zaleski cũng cho biết là cha đã gởi toàn bộ những thông tin trong tập sách lên Hội Ðồng Giám Mục BaLan. Và để trình bày một dung mạo quân bình hơn hơn về Giáo Hội Công Giáo BaLan, Cha Isakowicz Zaleski cũng nhắc đến trong tập sách những giáo sĩ đã nêu gương can đảm trong thời cộng sản cai trị BaLan.

Ðược biết trong thời gian qua, đi tìm sự thật, Cha Isakowicz Zaleski, tác giả tập sách nói trên, đã bị các anh em tu sĩ cùng dòng đặt cho biệt hiệu là "kẻ thù của Giáo Hội", là "kẻ điều tra" của thời giáo hội trung cổ. Chính Ðức Hồng Y Josef Glemp cũng đã có lúc đối xử với cha như là một "điệp viên siêu hạng", nhưng sau đó đã có lời xin lỗi Cha.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page