Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm

Ðức Cha John Charles Wester

làm Giám Mục Giáo Phận Salt Lake City

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm Ðức Cha John Charles Wester làm Giám Mục chính tòa Giáo Phận Salt Lake City, Hoa Kỳ.

Tin Salt Lake City, Utah (Zenit 8/01/2007) - Ngày 8 tháng Giêng năm 2007, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm Ðức Cha John Charles Wester, nguyên Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận San Francisco, làm Giám Mục chính tòa Giáo Phận Salt Lake City, thuộc tiểu bang Utah, Hoa Kỳ.

Giáo phận Salt Lake City đã trống ngôi giám mục từ khi Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm Ðức Cha George Hugh Niederauer, nguyên Giám Mục Giáo phận Salt Lake City từ ngày 3 tháng 11 năm 1994 đến tháng 12 năm 2005, làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận San Francisco vào ngày 15 tháng 12 năm 2005. Tổng Giáo Phận San Francisco có hai Giám Mục Phụ Tá, một là Ðức Cha John Charles Wester (nay được bổ nhiệm làm Giám Mục giáo phận Salt Lake City), và một Giám Mục phụ tá khác là Ðức Cha Ignatius Chung Wang, giám mục người Trung Hoa đầu tiên tại Hoa Kỳ (được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận San Francisco ngày 13 tháng 12 năm 2002).

Ðức tân Giám Mục của Giáo Phận Salt Lake City, Ðức cha John Charles Wester, sinh ngày 5 tháng 11 năm 1950 tại San Francisco. Thụ phong linh mục ngày 15 tháng 5 năm 1976, thuộc Tổng Giáo Phận San Francisco. Ngày 30 tháng 6 năm 1998 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận San Francisco. Ngày 18 tháng 9 năm 1998 thụ phong Giám Mục. Và ngày 8 tháng Giêng năm 2007 được Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm làm Giám Mục chính tòa Giáo Phận Salt Lake City, Hoa Kỳ.

Hiện nay, Giáo phận Salt Lake City có khoảng 180 ngàn giáo dân Công giáo, với 85 linh mục, 70 Thầy Sáu vĩnh viễn, và 86 tu sĩ.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page