ÐHY Adolfo Antonio Suarez Rivera

mừng sinh nhật thứ 80

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Hồng Y Adolfo Antonio Suarez Rivera, mừng sinh nhật thứ 80 vào hôm thứ Ba mùng 9 tháng Giêng năm 2007; và Hồng y đoàn còn 110 vị dưới 80 tuổi.

Tin Vatican (Apic 9/01/2007) - Thứ Ba mùng 9 tháng Giêng năm 2007, Ðức Hồng Y Adolfo Antonio Suarez Rivera, cựu Tổng Giám Mục Monterrey, Mêhicô, đã mừng sinh nhật thứ 80, và như thế không còn quyền vào Mật Viện để bầu giáo hoàng; và hồng y đoàn hiện còn 110 vị dưới 80 tuổi.

Ðược biết trong lần Mật Viện vừa qua, vào tháng 4 năm 2005, để bầu người kế vị Ðức Gioan Phaolô II, là Ðức Bênêđitô XVI, Ðức Hồng Y Adolfo Antonio Suarez Rivera, đã không tham dự vì bị đau. Lúc đó cũng có vị một Hồng Y khác nữa đã không tham dự Mật Viện được vì lý do sức khoẻ, là Ðức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục Manila, Phi luật tân. Ðức Hồng Y Sin đã qua đời sau đó.

Ðức Hồng Y Adolfo Antonio Suarez Rivera sinh ngày 9 tháng Giêng năm 1927 tại San Cristobal de Vemustario Carranza, trong vùng Chiapas, Mêhicô; ngài được bổ nhiệm giám mục năm 1971, và đã được Ðức Gioan Phaolô II thăng tước Hồng Y tháng 11 năm 1994. Năm 2003, Ngài đã từ nhiệm Tổng Giám Mục Monterrey, vì lý do đến tuổi hưu.

Ðược biết vào tháng 3 năm 2007 sẽ có thêm hai vị Hồng Y đến hạn tuổi 80, là Ðức Hồng Y Carlo Maria Martini và Ðức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo; và như thế, Hồng Y Ðoàn chỉ còn 108 Vị dưới 80 tuổi, còn quyền vào Mật Viện để bầu giáo hoàng. Tháng 3 năm 2006, Ðức Bênêđitô XVI đã triệu tập công nghị hồng y đầu tiên của triều giáo hoàng của ngài để đặt thêm các tân hồng y, và hồng y đoàn lúc đó cũng còn 108 vị dưới 80 tuổi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page