Khởi Công Xây Dựng Con Ðường

Ði Lên Tượng Ðài Ðức Mẹ Tàpao

Giáo phận Phan Thiết

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Khởi Công Xây Dựng Con Ðường Ði Lên Tượng Ðài Ðức Mẹ Tàpao, Giáo phận Phan Thiết.


Ðức Giám Mục giáo phận Phan Thiết cùng với các linh mục, giáo dân trong giáo phận, bắt đầu công trình xây dựng mới, gồm một con đường đi lên tượng đài dài 250m với 450 bậc cấp lên đến độ cao 100m và lễ đài trước tượng Ðức Mẹ Tàpao.


La Ngà - Phan Thiết, Việt Nam (8/01/2007) - Vào lúc 9g00 sáng ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, 08-01-2007, bên bờ sông La Ngà, dưới chân tượng đài Ðức Mẹ Tàpao, Ðức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Giám Mục giáo phận Phan Thiết, Ðức Ông G. B. Lê Xuân Hoa, Tổng Ðại Diện, cha Phêrô Phạm Tiến Hành, Hạt Trưởng hạt Hàm Tân, cha F.X. Phạm Quyền, Hạt Trưởng hạt Ðức Tánh, cha Anrê Lương Vĩnh Phú, Quản lý giáo phận, một số cha trong giáo hạt Ðức Tánh cùng với một ít khách hành hương và tu sĩ giáo dân trong giáo hạt Ðức Tánh đã tham dự buổi cầu nguyện tôn kính Ðức Mẹ Tàpao để dâng lên Mẹ công trình xây dựng nơi tôn kính Mẹ và xin Mẹ chúc lành cho việc thi công được tiến hành an toàn và tốt đẹp.

Sau phần kinh nguyện đơn giản, không cờ xí, không kèn trống, không rước kiệu, Ðức Giám Mục, Ðức Ông Tổng Ðại Diện cùng 2 cha Hạt Trưởng đã mở những lát cuốc khai móng.

Tiếp theo là gần 100 gia trưởng giáo xứ Tánh Linh với cuốc xẻng, xà beng trên tay hăng hái leo lên triền núi phát đất mở đường lên tượng Mẹ trong tinh thần hăng say phấn khởi. Các gia trưởng này tình nguyện tham gia 2 ngày, sau đó mỗi giáo xứ trong hạt Ðức Tánh cũng sẽ luân phiên tham gia mỗi giáo xứ 2 ngày.

Cách nay gần nữa thế kỷ, ngày 8-12-1959, Ðức Cha M. Piquet Lợi, Giám Mục giáo phận Nha Trang đã làm phép tượng Mẹ Tàpao. Trong thời gian chiến tranh, tương đài bị cây rừng che phủ, ít ai có thể kính viếng. 40 năm sau, từ ngày 8-12-1999 khách hành hương bắt đầu vượt núi băng ngàn với bao nhiêu gian nan thử thách đã bắt đầu những cuộc hành hương lên tượng Mẹ Tàpao. Ðến ngày 15-8-2006 đã có thánh lễ làm phép viên đá xây dựng công trình. Sau gần 5 tháng làm các thủ tục, nay mới bắt đầu thi công được.

Công trình gồm con đường đi lên dài 250m với 450 bậc cấp lên đến độ cao 100m và lễ đài trước tượng Mẹ.

Ðức Giám Mục giáo phận đã giao cho cha Phạm Quyền, Hạt Trưởng hạt Ðức Tánh làm trưởng ban thi công. Cộng tác với cha Hạt trưởng còn có các cha Ðaminh Nguyễn Văn Hoàng, chánh xứ Tư Tề, cha FX Nguyễn Quang Minh, chánh xứ Tánh Linh, cha Tôma Nguyễn Ngọc Hảo, phụ trách cộng đoàn Ðồng Kho.

Công trình do Cty TNHH Xây Lắp Trường An, Thành Phố Phan Thiết, thiết kế và xây dựng. Nhờ sự phù trợ của Ðức Mẹ Tàpao, với sự tham gia đông đảo và hăng say của các gia trưởng, thợ xây trong giáo hạt và giáo phận, sẽ tiết kiệm cho công trình được một số kinh phí và hy vọng trong vòng 100 ngày sẽ hoàn thành được phần cơ bản.

 

Rev. Phạm Quyền

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page